Pedagogik amaliyot
Dars mavzusi Avtomat Kalashnikov AK-74 ning asosiy qism va mexanizmlari.

O'quvchilar amaliy tarzda avtomatni yig'ish va sochishni o'rganishdi.