Pedagogik amaliyot
future simple tense

darsga qo'yilgan zamonaviy talablarga quyidagilar kiradi: 1)Avvalo, darsga o'qituvchi maxsus tayyorgarlik bilan kelishi va darsni maroqli va qiziqarli o'ta olishi kerak. bunda unga zamonaviy texnika va sinfxonasidagi archa imkoniyatlardan foydalanish 2)O'quvchiga ham ustoz sifatida talablar qo'yish. ulaga darsni o'zlashtirishga yangi texnika va texnologiyalardan foydalangan xolda ularga darsning mazmunini tushuntirib berish. Takrorlashda yoki darsning mazmunini so'raganda o'quvchilardan barcha imkoniyatlardan foydalangan xolda darsni o'tish 3)Didaktik qo'shimcha materiallarni tanlashda mazmunli va qisqa mudatda bajariladigan mashqlardan foydalanish. materiallarni ham elektron ko'rinishda taqdim etish.