Pedagogik amaliyot

ning amaliyot bo`yicha portfoliosi

Yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlik fanidan dars mashg`uloti
Topshiriq: Дарс тахлиллари бўйича маълумот юбориш
Yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlik fanidan dars mashg`ulotiYoshlarni chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlik fanidan dars mashg`uloti