Ilmiy maqolalar

Бўлғуси математика ўқитувчиларни предметлараро алоқадорлик тамойили асосида инновацион педагогик фаолиятга тайёрлаш имкониятлари. - .: ж.“Таълим, фан ва инновациялар” нашрёти, №4/2081, б.73-77


published at: ,
published year: 0 ,
post date: 2019 yil 6 mart