Ilmiy maqolalar

Ko'p madaniyatli, fuqarolik jamiyatini shakllantirishda madaniy matnlarning o'rni
Maqolada ko'p millatli, fuqarolik jamiyatini shakllantirishda madaniy matnlarning o'rni masalasi ko'rib chiqilgan.
published at: Rossiya. 2019 y/,
published year: 0 ,
post date: 2019 yil 18 may