Ilmiy maqolalar

Ta'limga axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining samaradorligi
Maqolada ta'lim sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi haqida gap boradi, chunki bu masala zamonaviy dunyoda dolzarbdir.published at: Россия,2019,
published year: 0 ,
post date: 2019 yil 1 iyun