Ilmiy maqolalar

O'qitish usullari va so'zlarni shakllantirish tamoyillari
 

Maqolada  o'qitish usullari va so'zlarni shakllantirish tamoyillari haqida so'z boradi.

 


published at: ,
published year: 0 ,
post date: 2019 yil 12 iyun