Ilmiy maqolalar

Matematika o`qitish metodikasi: Natijalar 1-9 (jami 9 tadan)