Ilmiy maqolalar

Biologiya o`itish metodikasi: Natijalar 1-12 (jami 48 tadan)