Ilmiy maqolalar

Biologiya o`itish metodikasi: Natijalar 1-12 (jami 30 tadan)