Ilmiy maqolalar

Ximiya o`qitish metodikasi: Natijalar 1-12 (jami 42 tadan)