Ilmiy tadqiqot va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo`limi