Ilmiy faoliyat

Asosiy ustuvor yo`nalishlar

Universitetdagi ilmiy tadqiqotlarning asosiy ustuvor yo‘nalishlari

1. Demokratik huquqiy davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, bozor munosabatlarini takomillashtirish jarayonlarining iqtisodiy va huquqiy asoslarini tadqiq etish;

       2. Uzluksiz ta’limda pedagogika fanlar tizimida fanlararo aloqadorlik va integratsiyalashuvining metodologik-didaktik muammolarini tadqiq etish.

       3. Uzluksiz ta’lim tizimida davlat ta’limi standarti, malaka talablari va o‘quv dasturlarini xorijiy ilg‘or tajribalar asosida takomillashtirish;

       4. Uzluksiz ta’lim tizimida o‘quv-tarbiya samaradorligini oshirish texnologiyalarini tadqiq qilish.

       5. Uzluksiz ta’lim tizimining tarkibiy qismlari mantiqiy uzviyligi, uzluksizligini hamda izchilligini ta’minlash va strategiyasi muammolari yechimini ishlab chiqish;

       6. Sog‘lom hayot tarzini shakllantirish va jismoniy madaniyatni rivojlantirishning ilmiy va konseptual asoslarini tadqiq qilish;

       7. Uzluksiz ta’lim tizimida bolalarning ijtimoiy moslashuvi, maxsus pedagogika, inklyuziv ta’lim muammolarini tadqiq qilish:

       8.  Kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimining  nazariy va amaliy muammolarini tadqiq etish.

       9. Uzluksiz ta’lim tizimida kasbiy kompetentlik, chet til kompetensiyalari va axborot madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini tadqiq qilish.


MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6016 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6016 x

MySQL server has gone away
MySQL server has gone away
select title from sys_pages where id=6016 x

MySQL server has gone away
select sub_cat_id from sys_pages where id=6016 x