Fakultetlararo umumta'lim kafedralari

Universitetda 5 ta fakultetlararo umumta'lim kafedralari faoliyat ko'rsatadi. Ushbu kafedralar barcha bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklariga ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar olib boradi.

Fakultetlararo umumta'lim kafedralari:


"Umumiy pedagogika" kafedrasi;


"Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar" kafedrasi;


"Tillar va nutq madaniyati" kafedrasi.


"Umumiy psixologiya" kafedrasi;


"Jismoniy tarbiya va sport" kafedrasi;

Ergashev Dilshod Unarovich

Pedagogika fanlari nomzodi dotsent

Ergashev Dilshodbek Unarovich 1960 yilda Toshkent viloyatining Bо‘stonliq tumanida ziyolilar oilasida tug‘ilgan, millati о‘zbek, ma’lumoti oliy, 1983 yilda Toshkent davlat pedagogika institutini umumtexnika fanlari va fizika ixtisosligi bо‘yicha tamomlagan. Pedagogika nazariyasi va tarixi bо‘yicha mutaxassis. Oliy ta’lim tizimida faoliyatini 1983 yilda Toshkent davlat pedagogika institutida о‘quv ustasi lavozimida boshlagan. 1988-1995 yillarda о‘qituvchi, 1995-1999 yillarda о‘quv bо‘limi boshlig‘i, 2004-2005 yillarda magistratura fakulteti dekani, 2005 yildan о‘quv-metodik boshqarma boshlig‘i, 2009 yildan boshlab universitetning о‘quv ishlari bо‘yicha prorektori lavozimida ishlab kelmoqda.

(99871)2767593
ergashev@tdpu.uz

"2018/2019 ўқув йили
Бакалавриат таълим йўналишлари номи"

5110100-Математика ўқитиш методикаси
5110200-Физика ва астрономия ўқитиш методикаси
5110300-Кимё ўқитиш методикаси
5110400-Биология ўқитиш методикаси
5110500-География ўқитиш методикаси
5110600-Тарих ўқитиш методикаси
5110700-Информатика ўқитиш методикаси
5110800-Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси
5110900-Педагогика ва психология
5111100-касб таълими (5150900-дизайн(кастюм))
5111000-Касб таълими (5330400 - Компьютер графикаси ва дизайн)
5111100-Мусиқа таълими
5111300-Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти)
5111300-Она тили ва адабиёти (ўзга тилли гуруҳларда рус тили ва адабиёти)
5111300-Она тили ва адабиёти (қозоқ тили ва адабиёти)
5111300-Она тили ва адабиёти (корейс тили ва адабиёти)
5111400-Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
5111500-Чақириққача ҳарбий таълим
5111600-Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими
5111700-Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш
5111800- Мактабгача таълим
5111900-Дефектология (логопедия)
5111900-Дефектология (сурдопедагогика)
5111900-Дефектология (олигофренопедагогика)
5112000-Жисмоний маданият
5112100-Меҳнат таълими
5210200-Психология (фаолият тури бўйича)
5112200-Иқтисодий билим асосларини ўқитиш методикаси