Fakultetlararo umumta'lim kafedralari

Universitetda 5 ta fakultetlararo umumta'lim kafedralari faoliyat ko'rsatadi. Ushbu kafedralar barcha bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklariga ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar olib boradi.

Fakultetlararo umumta'lim kafedralari:


"Umumiy pedagogika" kafedrasi;


"Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar" kafedrasi;


"Tillar va nutq madaniyati" kafedrasi.


"Umumiy psixologiya" kafedrasi;


"Jismoniy tarbiya va sport" kafedrasi;

Ergashev Dilshod Unarovich

Pedagogika fanlari nomzodi dotsent

Ergashev Dilshodbek Unarovich 1960 yilda Toshkent viloyatining Bо‘stonliq tumanida ziyolilar oilasida tug‘ilgan, millati о‘zbek, ma’lumoti oliy.

(99871)2767593
ergashev@tdpu.uz

"2018/2019 ўқув йили
Бакалавриат таълим йўналишлари номи"
5110100-Математика ўқитиш методикаси
5110200-Физика ва астрономия ўқитиш методикаси
5110300-Кимё ўқитиш методикаси
5110400-Биология ўқитиш методикаси
5110500-География ўқитиш методикаси
5110600-Тарих ўқитиш методикаси
5110700-Информатика ўқитиш методикаси
5110800-Тасвирий санъат ва мухандислик графикаси
5110900-Педагогика ва психология
5111100-касб таълими (5150900-дизайн(кастюм))
5111000-Касб таълими (5330400 - Компьютер графикаси ва дизайн)
5111100-Мусиқа таълими
5111300-Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти)
5111300-Она тили ва адабиёти (ўзга тилли гуруҳларда рус тили ва адабиёти)
5111300-Она тили ва адабиёти (қозоқ тили ва адабиёти)
5111300-Она тили ва адабиёти (корейс тили ва адабиёти)
5111400-Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
5111500-Чақириққача ҳарбий таълим
5111600-Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими
5111700-Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш
5111800- Мактабгача таълим
5111900-Дефектология (логопедия)
5111900-Дефектология (сурдопедагогика)
5111900-Дефектология (олигофренопедагогика)
5112000-Жисмоний маданият
5112100-Меҳнат таълими
5210200-Психология (фаолият тури бўйича)
5112200-Иқтисодий билим асосларини ўқитиш методикаси