Falsafa kafedrasi

Vazirlar mahkamasining 2016 yil 13 may qaroriga muvofiq Nizomiy nomidagi TDPU ning optimallashtirish to`g`risidagi qarori muvofiq “Falsafa” va “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedralarini birlashtirib “Ijtimoiy – iqtisodiy fanlar” kafedrasi nomi bilan atala boshlandi.

TDPU 29 mart 2017 yildagi 10-son bayonnoma asosida. Aminova N. Odamning ijtimoiylashuvida ma’naviyatning o‘rni. Monografiya- Toshkent, 2016 yil. Mamayusupov U.Q. Ilmiy bilishda bashorat muammosi. Monografiya. – Toshkent, 2016 yil Nurtullashev Mansur Globallashuv jarayonning falsafiy-metodologik tahlili. Monografiya.-Toshkent, 2017yil Tulenova K., Izzetova E, Agaronyan Yu., Li Ye. Философия (этика, эстетика, логика). Uslubiy qo’llanma - Toshkent, 2016 yil Tulenova K.J., Ye.V.Li Философия (этика, эстетика, логика). Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017 yil S.I.Valieva, A.P.Bobataev Mantiq. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017 yil N.X.Isaeva. Menejment va marketing. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017 yil O.Ismailov, A.Aymuxammedova. Экономическая теория. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017 yil Tulenova K.J.,U.Mamayusupov, M.Nurtulashev, O.Toshev. Falsafa fanidan o’zbekcha-ruscha-inglizcha atamalar lug’ati. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017 yil


“Falsafa” kafedrasi o‘z faoliyatini 1952 yilda boshlagan. U dastlab tashkil qilingan paytda “Dialektik va tarixiy materializm” kafedrasi deb nomlangan. 1992 yildan e’tiboran “Falsafa” kafedrasi nomi bilan faoliyat yuritgan. 2004 yil oktyabr oyida kafedraga akademik J.T.Tulenov nomi berilgan. 2005 yildan K.J.Tulenova “Falsafa” kafedrasiga rahbarlik qila boshlagan. Respublika miqyosida milliy faylasuf kadrlarni tayyorlashda falsafa kafedrasini salkam yarim asr mobaynida boshqargan akademik E.Yu.Yusupov (1958-1972 yillar) va akademik J.T.Tulenov(1972 – 2002-yillar) larning xizmatlari beqiyos. Ular respublikada o‘z ilmiy maktablarini yaratgan va yuzlab faylasuf kadrlarni tayyorlashga katta hissa qo‘shganliklari uchun respublika ilmiy jamoatchiligining chuqur hurmat va e’tirofiga sazovor bo‘lgan olimlardir. “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasi 1951 yil tashkil topgan. O‘tgan yillar davomida kafedraga professorlar – G.R.Rizaev (1951-1954), Sh.N.O‘lmasboev (1954-1964), A.E.Egamberdiev (1964-1965), K.Yu.Yusupov (1966-1988) va dotsentlar - T.J.Qosimbekov (1988-1992), U.P.Pozilxonov (1992-1999), A.A.Alimov (1999-2001), professor Yu.Q.Yo‘ldoshev (2001-2010) va 2010 yildan boshlab , i.f.n.dotsent O.Ismailov rahbarlik qildi. O`zbekiston respublikasi Vazirlar mahkamasining 2016 yil 13 may 153-sonli qarori, O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirining 2016 yil 20 maydagi 200-sonli buyrug’i va Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti rektorining 04.06.2016 yil № 320-U sonli buyrug’i hamda universitet kengashi qaroriga muvofiq “Falsafa” va “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedralarini birlashtirib “Ijtimoiy – iqtisodiy fanlar” kafedrasi nomi bilan atala boshlandi. Hozirgi kunda Universitet miqyosida salohiyati kuchli bo`lgan kafedralardan biri hisoblanadi. Kafedrada 2 nafar fan doktori, professor (K.Tulenova, B.Li), 2 nafar fan nomzodlari, professorlar (S.Valieva, I.Hakimov), 4 nafar fan nomzodlari, dosentlar (O.Ismailov, A.Bobotoyev, M.Tillavoldiyeva, Ye.Li), 1 nafar universitet dotsenti (X.Jumanov), 6 nafar katta o‘qituvchi (G.Ibragimova, Sh.Xolmatova, N.Isayeva, U.Mamayusupov, M.Mamadjonova, M.Nurto‘lashev), 2 nafar o‘qituvchi (A.Aymuhammedova, O.Toshev)lar faoliyat yuritmoqda.


Kafedraning 11 nafar a’zosi (O.Ismoilov, M.Tillavoldiyeva, X.Jumanov, G.Ibragimova, N.Isayeva, Sh.Xalmatova, U.Mamayusupov, A.Aymuhammedova, M.Mamadjonova, M.Nurtulashev, O.Toshev) doktorlik dissertatsiyasi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Kafedraning professor-o‘qituvchilari bakalavriat ta’limi yo‘nalishi bo‘yicha “Falsafa (etika, estetika, mantiq)”, “Iqtisodiyot nazariyasi”, “Menejment va marketing” shuningdek Tarix fakulteti qoshidagi “Milliy g‘oya, ma’naviyat va huquq ta’limi” maxsus yo‘nalishi bo‘yicha “Ijtimoiy falsafa”, magistratura yo‘nalishida “Ilmiy tadqiqod metodologiyasi” va “O’zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi” fanlaridan o‘quv mashg‘ulotlarini olib boradilar. “Ijtimoiy-iqtosodiy fanlar” kafedrasida hamkorlik aloqalari yo`lga qo`yilgan.


Respublika miqyosida O`zbekiston Milliy Universiteti, Sharqshunoslik, Iqtisodiyot universitetlari bilan; xalqaro miqyosida esa Amerika qo`shma shtatlari, Janubiy Koreyalar bilan shartnomalar asosida hamkorlik qilinmoqda. Kafedrani professor-o‘qituvchilar quyidagi darslik, o’quv qo’llanma, monografiya, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalarni nashr etmoqda. Tulenov J., Tulenova G., Tulenova K. «Falsafa». Darslik. – Toshkent, 2016 yil Tulenova K.J., Valieva S., Karimov I. Ijtimoiy falsafa. O‘quv qo‘llanma- Toshkent, 2016 yil. Tulenova K. Valieva S. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. O‘quv qo‘llanma- Toshkent, 2016yil. Bronislav Li, Lidiya Shim Очерки по истории, культуре и экономике Кореи. O‘quv qo‘llanma .TDPU 29 mart 2017 yildagi 10-son bayonnoma asosida. Bronislav Li, Omilxon Ismailov, Lidiya Shim Koreya tarixi, madaniyati va iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma.

Mamayusupov Umid Qurbono`vich

Kafedra mudiri, falsafa doktori (PHD)

Men Mamayusopov Umid Qurbonovich 1976 yil Toshkent viloyatida tug'ilganman. Oilaliman 3 nafar farzandim bor. 2018 yil, 28 dekabrdan Falsafa kafedrasi mudiri lavozimida faoliyat yuritmoqdaman.

(871)-276-75-63
karima_t@mail.ru

Falsafa kafedrasi o‘z faoliyatini 1952-yilda boshlagan. U dastlab tashkil qilingan paytda “Dialektik va tarixiy materializm” kafedrasi deb nomlangan. 1992-yildan e’tiboran “Falsafa” kafedrasi nomi bilan faoliyat yuritgan. 2004-yil oktabr oyida kafedraga akademik J.T.Tulenov nomi berilgan. 2005-yildan K.J.Tulenova Falsafa kafedrasiga rahbarlik qila boshlagan.
O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2016-yil 13-maydagi 153-sonli qarori, O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 2016-yil 5-maydagi 200-son va Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining 2016-yil 4-iyundagi №320-U sonli optimallashtirish to`g`risidagi qaroriga muvofiq Falsafa va Iqtisodiyot nazariyasi kafedralarini birlashtirib “Ijtimoiy – iqtisodiy fanlar” kafedrasi nomi bilan atala boshlandi. 2017-yildan “Falsafa” kafedrasi nomi berildi va K.J.Tulenova Falsafa kafedrasiga rahbarlik qilgan.
2019-yildan xozirga qadar Falsafa doktori (PhD) U.Q.Mamayusupov “Falsafa” kafedrasi mudiri bolib ishlayapti.

Falsafa kafedrasi quyidagi o'nalishlar bo'yich faoliyat olib boradi:
- o'quv ishlari;
- o'quv-uslubiy ishlari;
- ilmiy tadqiqot ishlari;
- ustoz-shogird.

I. Umumiy qoidalar

1.Kafedrasi oliy ta’lim muassasasi yoki fakultetning tarkibiy bo‘linmasi hisoblanadi. Kafedrada bir necha fanlar bo‘yicha o‘quv, uslubiy, ilmiy-uslubiy, ilmiy-tadqiqot ishlari, shuningdek ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash, malaka oshirish va qayta tayyorlash hamda tashkiliy, ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlar amalga oshiriladi.
2. Kafedra tarkibiga pedagog xodimlar toifasiga kiruvchi kafedra mudiri, professor, dotsent, katta o‘qituvchi, o‘qituvchi (assistent), stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchi, katta ilmiy xodim-izlanuvchi, shuningdek, o‘quv-yordamchi xodimlar kiradi.
3 Kafedraning professor-o‘qituvchilari «Ta’lim muassasalariga pedagogik xodimlarni tanlov asosida ishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida»gi Nizomga muvofiq ishga qabul qilinadi.
4. Kafedra o‘quv-tarbiyaviy va ilmiy jarayonni ta’minlovchi o‘quv auditoriya, kabinetlarga va boshqa bo‘linmalarga ega bo‘lishi mumkin.
5 Kafedra kadrlar buyurtmachilari bo‘lgan korxona yoki tashkilotlar hududida filiallar tashkil etishi va ularning moddiy-texnika bazasidan foydalanishi mumkin.
6. Kafedraning ilmiy tadqiqot institutlari, o‘rta maxsus va kasb hunar ta’lim tizimi bilan innovatsion korporotiv hamkorligini tashkil etish.


Yuklab olish uchun fayllar

Kafedra o'quv jarayonida bakalavriyat bosqichi talabalari uchun “fаlsаfа”, “Ijtimоiy fаlsаfа”, magistratura barcha ta'lim mutahasisliklari uchun “Ilmiy tadqiqot metadologiyasi” fanlari asosida talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, ijtimoiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

Hozirgi kunda Universitet miqyosida salohiyati kuchli bo`lgan kafedralardan biri hisoblanadi. Kafedrada 1 nafar fan doktori, professor (K.Tulenova), 2 nafar fan nomzodlari, professorlar (S.Valiyeva, I.Hakimov), 3 nafar fan nomzodlari, dotsentlar (J.Mahkamov, M.Tillavoldiyeva, Ye.Li), 1 nafar fan nomzodi (A.Bobotoyev), 7 nafar katta o‘qituvchi (G.Ibragimova, Sh.Xolmatova, N.Isayeva, U.Mamayusupov, M.Mamadjonova, M.Nurto‘lashev, A.Aymuhammedova), 2 nafar o‘qituvchi (N.Tangirov, O.Toshev)lar faoliyat yuritmoqda.
Kafedraning professor-o‘qituvchilari bakalavriat ta’limi yo‘nalishi bo‘yicha Falsafa(etika, estetika, mantiq), Iqtisodiyot nazariyasi, Menejment va marketing, shuningdek, Tarix fakulteti qoshidagi “Milliy g‘oya, ma’naviyat va huquq ta’limi” maxsus yo‘nalishi bo‘yicha “Ijtimoiy falsafa”, magistratura yo‘nalishida “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” va “O`zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi” fanlaridan o‘quv mashg‘ulotlarini olib boradilar.

Kafedraning 11 nafar a’zosi (O.Ismoilov, M.Tillavoldiyeva, X.Jumanov, G.Ibragimova, N.Isayeva, Sh.Xalmatova, U.Mamayusupov, A.Aymuhammedova, M.Mamadjonova, M.Nurtulashev, O.Toshev) doktorlik dissertatsiyasi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.Kafedrani professor-o‘qituvchilar quyidagi darslik, o`quv qo`llanma, monografiya, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalarni nashr etmoqda.
Tulenov J., Tulenova G., Tulenova K. «Falsafa». Darslik. – Toshkent, 2016- yil
Tulenova K.J., Valiyeva S., Karimov I. Ijtimoiy falsafa. O‘quv qo‘llanma- Toshkent, 2016-yil.
Tulenova K. Valiyeva S. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. O‘quv qo‘llanma- Toshkent, 2016-yil.
Bronislav Li, Lidiya Shim Очерки по истории, культуре и экономике Кореи. O‘quv qo‘llanma .TDPU 29-mart 2017- yildagi 10-son bayonnoma asosida.
Bronislav Li, Omilxon Ismailov, Lidiya Shim Koreya tarixi, madaniyati va iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma. TDPU 29-mart 2017-yildagi 10-son bayonnoma asosida.
Aminova N. Odamning ijtimoiylashuvida ma’naviyatning o‘rni. Monografiya- Toshkent, 2016- yil.
Mamayusupov U.Q. Ilmiy bilishda bashorat muammosi. Monografiya. – Toshkent, 2016-yil
Nurtullashev Mansur Globallashuv jarayonning falsafiy-metodologik tahlili. Monografiya.-Toshkent, 2016-yil
Tulenova K., Izzetova E, Agaronyan Yu., Li Ye. Философия (этика, эстетика, логика). Uslubiy qo’llanma - Toshkent, 2016 yil
Tulenova K.J., Ye.V.Li Философия (этика, эстетика, логика). Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017-yil
S.I.Valiyeva, A.P.Bobatayev Mantiq. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017- yil
N.X.Isayeva. Menejment va marketing. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017- yil
O.Ismailov, A.Aymuxammedova. Экономическая теория. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017-yil
Tulenova K.J.,U.Mamayusupov, M.Nurtulashev, O.Toshev. Falsafa fanidan o’zbekcha-ruscha-inglizcha atamalar lug’ati. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017-yil.

Tasdiqlangan yillik ish reja asosida kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan ma'naviy-axloqiy va tarbiyaviy ishlar olib borilmoqda. Talabalarni bo'sh vaqtlarida tarbiyaviy ishlar olib borilmoqda. Talabalarning ota-onalari bilan ham hamkorlik yo'lga qo'yilib, ular bilan ham suhbatlar o'tkazilmoqda. Sport, madaniy-ma'rifiy va ijodiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Huquqiy targ'ibotlar va ommaviy axborot vositalarida chiqishlar qilinmoqda.