Fotolavhalar

NARMETOVA YULDUZXAN KARIMOVNA. SOG‘LIQNI SAQLASh TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMAT FAOLIYATINI TAShKIL ETIShNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

19.00.05-Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya (psixologiya fanlari) PSIXOLOGIYA FANLARI BO‘YIChA FALSAFA DOKTORI (PhD) DISSERTATSIYASI AVTOREFERATI

Description of photo

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Review