O'zbekiston tarixi kafedrasi

Kafedra 1968 yilda Nizomiy nomidagi TDPIning tarix fakulteti qoshida Tarix va jamiyatshunoslik о‘qitish metodikasi nomi bilan tashkil topgan. 1992 yilda kafedraning nomi Tarix, inson va jamiyat о‘qitish metodikasi deb atalib, uning faoliyati mazmuni, yо‘nalishi ham о‘zgardi.

Kafedrada o`qitiladigan fanlar

1. Arxeologiya
2. Arxeologiya (Arxeologik amaliyot)
3. ARXIVSHUNOSLIK
4. ilmiy rahbar
5. Eng yangi tarixning dolzarb masalalari (magistratura)
6. ETNOLOGIYA
7. Jahon tsivilizatsiya tarixi
8. Jaxon tarixi
9. Kurs ishi (Jaxon tarixi)
10. O'zbekiston tarixi
11. magistrga rahbarlik
12. MANBASHUNOSLIK
13. Markaziy osiyo xalqlari tarixi
14. O'zbekiston Tarixi
15. Mustaqil tadqiqotchiga rahbarlik
16. MUTAXASISLIK FANLARINI O'QITISH
17. MUZEYSHUNOSLIK
18. O'rta asr O'rta Osiyo shaharlari tarixi
19. O'rta Osiyo tarixi tarixshunosligi
20. Ochiq dars o`tkazish
21. o`rta Osiyo xonliklari tarixshunosligi
22. O`zbek davlatchiligi tarixi
23. O`zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi
24. O`zbekiston tarixi
25. O`zbekiston xalqlari madaniyati tarixi
26. Qayta o`zlashtirishlarni qabul qilish
27. Shaxs va jamiyat o'qitish metodikasi
28. Tarix ta'limi jarayonlarida pedagogik tadqiqotlar: nazariya va amaliyot
29. Tarix fani metodologiyasi
30. Tarix fani metodologiyasi
31. Tarix fani nazariy asoslari
32. TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
33. TARIX FANLARINI DOLZARB MASALALARI
34. Tarix o'qitish nazariyasi va metodikasi
35. Tarix o'qtishning dolzarb masalalari
36. Tarix ta'limi jarayonida taHlil va pedagogik tadqiqotlar
37. TARIX TA'LIMI: TAHLIL VA TADQIQOT USULLARI
38. Tarix ta'limida texnologiyalar va loyiHalashtirish
39. Tarix ta'limiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish
40. Tarixiy o`lkashunoslik va turizm
41. TARIXSHUNOSLIK
42. UMUMTA'LIM FANLARINI KASBGA YO'NALTIRB O'QITISH METODIKASI
43. Umumta'lim fanlarini kasbga yo'naltirib o'qitish metodikasi
44. YUksak ma'naviyat-engilmas kuch

Kafedra a`zolari