Falsafa kafedrasi

Vazirlar mahkamasining 2016 yil 13 may qaroriga muvofiq Nizomiy nomidagi TDPU ning optimallashtirish to`g`risidagi qarori muvofiq “Falsafa” va “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedralarini birlashtirib “Ijtimoiy – iqtisodiy fanlar” kafedrasi nomi bilan atala boshlandi.

Falsafa kafedrasi o‘z faoliyatini 1952-yilda boshlagan. U dastlab tashkil qilingan paytda “Dialektik va tarixiy materializm” kafedrasi deb nomlangan. 1992-yildan e’tiboran “Falsafa” kafedrasi nomi bilan faoliyat yuritgan. 2004-yil oktabr oyida kafedraga akademik J.T.Tulenov nomi berilgan. 2005-yildan K.J.Tulenova Falsafa kafedrasiga rahbarlik qila boshlagan.
“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasi 1951-yil tashkil topgan. O‘tgan yillar davomida kafedraga professorlar – G.R.Rizayev (1951-1954), Sh.N.O‘lmasboyev (1954-1964), A.E.Egamberdiyev (1964-1965), K.Yu.Yusupov (1966-1988) va dotsentlar - T.J.Qosimbekov (1988-1992), U.P.Pozilxonov (1992-1999), A.A.Alimov (1999-2001), professor Yu.Q.Yo‘ldoshev (2001-2010) va 2010-yildan boshlab , i.f.n.dotsent O.Ismailov rahbarlik qildi.
O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2016-yil 13-maydagi 153-sonli qarori, O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 2016-yil 5-maydagi 200-son va Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining 2016-yil 4-iyundagi №320-U sonli optimallashtirish to`g`risidagi qaroriga muvofiq Falsafa va Iqtisodiyot nazariyasi kafedralarini birlashtirib “Ijtimoiy – iqtisodiy fanlar” kafedrasi nomi bilan atala boshlandi.Hozirgi kunda "Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar" kafedrasida f.f.d., prof, K.J.Tulenova rahbarlik qilmoqda.

Hozirgi kunda Universitet miqyosida salohiyati kuchli bo`lgan kafedralardan biri hisoblanadi. Kafedrada 2 nafar fan doktori, professor (K.Tulenova, B.Li), 2 nafar fan nomzodlari, professorlar (S.Valiyeva, I.Hakimov), 4 nafar fan nomzodlari, dotsentlar (O.Ismailov, A.Bobotoyev, M.Tillavoldiyeva, Ye.Li), 1 nafar universitet dotsenti (X.Jumanov), 7 nafar katta o‘qituvchi (G.Ibragimova, Sh.Xolmatova, N.Isayeva, U.Mamayusupov, M.Mamadjonova, M.Nurto‘lashev, A.Aymuhammedova), 2 nafar o‘qituvchi (N.Tangirov, O.Toshev)lar faoliyat yuritmoqda.
Kafedraning professor-o‘qituvchilari bakalavriat ta’limi yo‘nalishi bo‘yicha Falsafa(etika, estetika, mantiq), Iqtisodiyot nazariyasi, Menejment va marketing, shuningdek, Tarix fakulteti qoshidagi “Milliy g‘oya, ma’naviyat va huquq ta’limi” maxsus yo‘nalishi bo‘yicha “Ijtimoiy falsafa”, magistratura yo‘nalishida “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” va “O`zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi” fanlaridan o‘quv mashg‘ulotlarini olib boradilar.

Kafedraning 11 nafar a’zosi (O.Ismoilov, M.Tillavoldiyeva, X.Jumanov, G.Ibragimova, N.Isayeva, Sh.Xalmatova, U.Mamayusupov, A.Aymuhammedova, M.Mamadjonova, M.Nurtulashev, O.Toshev) doktorlik dissertatsiyasi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.Kafedrani professor-o‘qituvchilar quyidagi darslik, o`quv qo`llanma, monografiya, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalarni nashr etmoqda.
Tulenov J., Tulenova G., Tulenova K. «Falsafa». Darslik. – Toshkent, 2016- yil
Tulenova K.J., Valiyeva S., Karimov I. Ijtimoiy falsafa. O‘quv qo‘llanma- Toshkent, 2016-yil.
Tulenova K. Valiyeva S. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. O‘quv qo‘llanma- Toshkent, 2016-yil.
Bronislav Li, Lidiya Shim Очерки по истории, культуре и экономике Кореи. O‘quv qo‘llanma .TDPU 29-mart 2017- yildagi 10-son bayonnoma asosida.
Bronislav Li, Omilxon Ismailov, Lidiya Shim Koreya tarixi, madaniyati va iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma. TDPU 29-mart 2017-yildagi 10-son bayonnoma asosida.
Aminova N. Odamning ijtimoiylashuvida ma’naviyatning o‘rni. Monografiya- Toshkent, 2016- yil.
Mamayusupov U.Q. Ilmiy bilishda bashorat muammosi. Monografiya. – Toshkent, 2016-yil
Nurtullashev Mansur Globallashuv jarayonning falsafiy-metodologik tahlili. Monografiya.-Toshkent, 2016-yil
Tulenova K., Izzetova E, Agaronyan Yu., Li Ye. Философия (этика, эстетика, логика). Uslubiy qo’llanma - Toshkent, 2016 yil
Tulenova K.J., Ye.V.Li Философия (этика, эстетика, логика). Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017-yil
S.I.Valiyeva, A.P.Bobatayev Mantiq. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017- yil
N.X.Isayeva. Menejment va marketing. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017- yil
O.Ismailov, A.Aymuxammedova. Экономическая теория. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017-yil
Tulenova K.J.,U.Mamayusupov, M.Nurtulashev, O.Toshev. Falsafa fanidan o’zbekcha-ruscha-inglizcha atamalar lug’ati. Uslubiy qo’llanma.- Toshkent, 2017-yil.

Tasdiqlangan yillik ish reja asosida kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan ma'naviy-axloqiy va tarbiyaviy ishlar olib borilmoqda. Talabalarni bo'sh vaqtlarida tarbiyaviy ishlar olib borilmoqda. Talabalarning ota-onalari bilan ham hamkorlik yo'lga qo'yilib, ular bilan ham suhbatlar o'tkazilmoqda. Sport, madaniy-ma'rifiy va ijodiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Huquqiy targ'ibotlar va ommaviy axborot vositalarida chiqishlar qilinmoqda.

To`garaklar

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasida 5 ta to'garak faoliyat yuritmoqda. Bular "Yosh faylasuf", "Donishmand", "Yosh iqtisodchi", "Tadbirkor" va "Sinergiya" to'garaklaridir. To'garaklar talabalarning fanga bo'lgan qiziqishlari, ijodiy o'rganishlari hamda dunyoqarashining o'sishiga yordam bermoqda.

Ochiq dars materiallari


1. Gnoseologiya-bilish haqidagi ta`limot
O`qituvchi : MAMADJONOVA MARVARID QURBONAZAROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Gnoseologiya.ppt
(Ochiq dars materiali)

20171130_124854.jpg
(Darsdan lavha)

20171130_122824_003.jpg
(Darsdan lavha)

Gnoseologiya.ppt
(Prezentatsiya)

20171130_124821.jpg
(Darsdan lavha)

20171130_133520.jpg
(Darsdan lavha)

20171130_132515.jpg
(Darsdan lavha)

20171130_132026.jpg
(Darsdan lavha)

Gnoseologiya.docx
(Ochiq dars materiali)

maruza matni.docx
(Ochiq dars materiali)

ta`lim texnologiya.docx
(Ochiq dars materiali)

далолатнома.jpg
(Audio)

далолатнома.jpg
(Audio)
2. Hozirgi zamonning global muammolari
O`qituvchi : MAMADJONOVA MARVARID QURBONAZAROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
20180126_122623.jpg
(Darsdan lavha)

20180126_122627.jpg
(Darsdan lavha)

20180126_122713.jpg
(Darsdan lavha)

20180126_122720.jpg
(Darsdan lavha)
3. ASOSIY ESTETIK KATEGORIYALAR VA SAN`AT
O`qituvchi : MAMADJONOVA MARVARID QURBONAZAROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
20180416_093240.jpg
(Video)

20180416_094813.jpg
(Video)

6-mavzu estetika.ppt 15APREL.ppt
(Prezentatsiya)
4. Mushohada - tafakkur shakli sifatida
O`qituvchi : MAMADJONOVA MARVARID QURBONAZAROVNA            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
hukm.ppt
(Prezentatsiya)
5. Tushunchalarni shakllantiruvchi mantiqiy usullar
O`qituvchi : MAMADJONOVA MARVARID QURBONAZAROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
tushuncha.ppt
(Prezentatsiya)

1.jpg
(Audio)

2.jpg
(Audio)

3.jpg
(Audio)

ta`lim texnologiyasi.doc
(Ochiq dars materiali)
6. Nikoh va oilaning axloqiy asoslari, uning yoshlar tarbiyasidagi o`rni
O`qituvchi : MAMADJONOVA MARVARID QURBONAZAROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Nikoh va oilaning aхloqiy asoslari.doc
(Ochiq dars materiali)

Nikoh va oilaning axloqiy asoslari, uning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni.pptx
(Prezentatsiya)
7. Основные этапы развития философский науки
O`qituvchi : TULENOVA KARIMA JANDAROVNA            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
античная философия.pptx
(Prezentatsiya)

тема№2 Центральная Азия.ppt
(Prezentatsiya)

Тема №2 АНТИЧНОСТЬ.ppt
(Prezentatsiya)

лекция-2.doc
(Ochiq dars materiali)

раздат.материал 2.1.doc
(Ochiq dars materiali)
8. Философия природы
O`qituvchi : TULENOVA KARIMA JANDAROVNA            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 4 Природа.pptx
(Ochiq dars materiali)

лекция-4.doc
(Ochiq dars materiali)

раздат.материал 4.doc
(Prezentatsiya)
9. Основные категории эстетика
O`qituvchi : TULENOVA KARIMA JANDAROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 6.doc
(Ochiq dars materiali)

6.ppt
(Prezentatsiya)
10. Онтология-учение о бытие
O`qituvchi : TULENOVA KARIMA JANDAROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Пр № 4.ppt
(Prezentatsiya)
11. Borliq falsafasining fundamental kategoriyasi.

O`qituvchi : XAKIMOV ISMOIL            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Ontologiya-borliq falsafasi.ppt
(Prezentatsiya)
12. Falsafa fanining asosiy taraqqiyot bosqichlari
O`qituvchi : BOBOTAEV ASKAT PARDAEVICH            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Falsafa 2.ppt
(Prezentatsiya)
13. Ontologiya borliq haqidagi ta`limot
O`qituvchi : BOBOTAEV ASKAT PARDAEVICH            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Ontologiya-borliq falsafasi.ppt
(Prezentatsiya)
14. Tafakkurning asosiy shakllari
O`qituvchi : BOBOTAEV ASKAT PARDAEVICH            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Falsafa 8.ppt
(Prezentatsiya)
15. mushoxada tafakkur shakl sifatida
O`qituvchi : BOBOTAEV ASKAT PARDAEVICH            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Falsafa 9.ppt
(Prezentatsiya)
16. qonun va falsafa qonuni
O`qituvchi : MAMAYUSUPOV UMID QURBONOVICH            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
Маруза матни.docx
(Ochiq dars materiali)

Таълим технологиялари.docx
(Prezentatsiya)
17. Estetikaning asosiy kategoriyalari.
San`at.
San`at turlari

O`qituvchi : MAMAYUSUPOV UMID QURBONOVICH            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Документ Microsoft Office Word (5).docx
(Ochiq dars materiali)

6mavzu -.ppt
(Prezentatsiya)
18. Основные этапы развития философской науки
O`qituvchi : XOLMATOVA SHAXLO ABDUGAFFOROVNA            
O`quv fani : Falsafa (Etika, estetika, mantiq)

Yuklab olish uchun materiallar :
лекция-2.doc
(Ochiq dars materiali)

античная философия.pptx
(Prezentatsiya)

раздат матер.docx
(Ochiq dars materiali)
19. Основные этапы развития философской науки
O`qituvchi : XOLMATOVA SHAXLO ABDUGAFFOROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
современная философия.ppt
(Prezentatsiya)

№ 2.2 задание.docx
(Ochiq dars materiali)

раздат.docx
(Ochiq dars materiali)

Тема 2.2.docx
(Ochiq dars materiali)
20. Семья, моральные основы гражданского общества
O`qituvchi : XOLMATOVA SHAXLO ABDUGAFFOROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
семья семинар.docx
(Ochiq dars materiali)

3 семья.pptx
(Prezentatsiya)
21. Онтология учение о бытии
O`qituvchi : XOLMATOVA SHAXLO ABDUGAFFOROVNA            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
лекция-3.doc
(Ochiq dars materiali)

IMG_20180606_112830.jpg
(Darsdan lavha)

тема-3.ppt
(Prezentatsiya)
22. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
5 Сущность и особенности эстетического сознания и эстетической деятельности - копия.ppt
(Prezentatsiya)

лекция (1).doc
(Ochiq dars materiali)

1.jpg
(Darsdan lavha)

2.jpg
(Darsdan lavha)
23. “Антропология- учение о человеке”
O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 5 Антропология.doc
(Ochiq dars materiali)

Тема 5 Антропология.ppt
(Prezentatsiya)

1.jpg
(Darsdan lavha)
24. Основные эстетические категории.
Искусство как форма общественного сознания

O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
лекция.docx
(Ochiq dars materiali)

Категории эстетики. Искусство.ppt
(Prezentatsiya)

20180319_125032.jpg
(Darsdan lavha)
25. АНТРОПОЛОГИЯ – УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
лекция.docx
(Ochiq dars materiali)

Тема 5 Антропология.pptx
(Prezentatsiya)

задание по антропологии.docx
(Ochiq dars materiali)
26. Культурные и духовные ценности общества в историческом процессе.
Общество и философия истории

O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 7 Общество.doc
(Ochiq dars materiali)

7, ОБЩЕСТВО.pptx
(Prezentatsiya)
27. Философская антропология (Учение о человеке)
O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 5 Антропология.docx
(Ochiq dars materiali)

Тема 5 Антропология.pptx
(Prezentatsiya)
28. Бытие фундаментальная категория философии
O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 4 Онтология.doc
(Ochiq dars materiali)

4. Онтология.pptx
(Prezentatsiya)
29. Бытие фундаментальная категория философии
O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 4 Онтология.doc
(Ochiq dars materiali)

4. Онтология.pptx
(Prezentatsiya)

20190301_095735.jpg
(Darsdan lavha)
30. Теория познания: основные проблемы и направления
O`qituvchi : LI YEKATERINA VLADIMIROVNA            
O`quv fani : Falsafa

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 6. Гносеология и методология.doc
(Ochiq dars materiali)

6. Гносеология и методология.pptx
(Prezentatsiya)Kafedra a`zolari