Umumiy pedagogika kafedrasi

Pedagogika sohasi rivoji ikki asosiy yo‘nalishni o‘zaro uzviyligi va uzluksizligini talab etadi: pedagogik va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash. Ushbu ikki yo‘nalishni bir xil sur’atda rivojlanishida nafaqat respublikamiz, balki O‘rta Osiyo miqyosida katta nufuzga ega bo‘lgan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining umumiy pedagogika kafedrasi alohida o‘rin tutadi.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining Umumiy pedagogika kafedrasi tashkil topgan yillari S.R.Radjabov, kafedra mudirining o`rinbosari M.Usmonov, o`qituvchilar T.Xalilov, I.Xusanxo`jayevlar faoliyat ko`rsatishdi. 1938-yildan kafedrani dotsent V.N.Moroz boshqardi. 1942-yildan 1944-yilgacha kafedra mudiri lavozimida pedagogika fanlari doktori, professor N.A.Konstantinov, 1944-yilning oxiridan dotsent N.M.Takanayev, 1947-yilning noyabr oyidan 1990-yilgacha Pedagogika Fanlar akademiyasining akademigi, O`zbekiston Respublikasida xizmat ko`rsatgan fan arbobi, professor S.R.Radjabov ishladi. Kafedraga 1990-1992-yillarda pedagogika fanlari doktori, professor B.Mirzaaxmedov. 1992-yildan 1995-yilning may oyigacha pedagogika fanlari nomzodi, professor K.X.Xoshimov. 1995-yilning may oyidan 1996-yilning sentabr oyigacha pedagogika fanlari nomzodi dotsent Ye.G.Shain. 1996-yilning sentabridan 1998-yilning oktabrigacha pedagogika fanlari doktori, professor J.Xasanboyev. 1998-yilning oktabridan 2001-yilning fevraligacha pedagogika fanlari doktori, professor N.N.Azizxodjayeva. 2001-yilning sentabridan 2002-yilning martigacha pedagogika fanlari nomzodi dotsent S.A.Madyarova. 2002-yilning mart oyidan 2010-yilning dekabr oyigacha kafedraga O`zbekistonda xizmat ko`rsatgan madaniyat xodimi, pedagogika fanlari doktori, professor M.X.Toxtaxodjayeva. 2010-yilning dekabr oyidan 2013-yilning noyabr oyigacha pedagogika fanlari doktori E.R.Yuzlikayeva. 2014-yilning mart oyidan 2016-yil dekabr oyigacha B.X.Xodjayev rahbarlik qildi. Bugungi kunda kafedrani pedagogika fanlari doktori, professor D.I.Ro`ziyeva boshqarib kelmoqda. Hozirgi kunda umumiy pedagogika kafedrasi universitetimizning eng yirik tayanch kafedralaridan biridir.

“Umumiy pedagogika” kafedrasi tomonidan bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida ta’lim bosqichining 3-semestrda Umumiy pedagogika (pedagogika nazariyasi ) (rejada) 132 soat, 4-semestrda Umumiy pedagogika (pedagogika tarixi) 106 soat, 5-semestrda Umumiy pedagogika (pedagogik mahorat), ajratilgan soat (rejada) 70, 6-semestrda Pedagogika (Ijtimoiy pedagogika), ajratilgan soat (rejada) 62.

Umumiy pedagogika kafedrasi tomonidan 2017-2018-o`quv yilida 5A110901-Pedagogika nazariyasi va tarixi yo`nalishi bo`yicha Magistratura mutaxassisliklarida quyidagi fanlar o`qitildi:
1.Pedagogik menejment 1-kurs 2-semestr jami 120 soat
2.Pedagogik fikrlar tarixi 1-kurs 1-semestr jami 140 soat
3.Pedagogikaning kontseptual asoslari 1-kurs 1-2-semestr jami 300 soat
4.Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi 1-kurs 2-semestr jami 150 soat
5.Pedagogik prognostika 2-kurs 1-semestr jami 142 soat
6.Pedagogik diagnostika va korrektsiya 2-kurs 1-semestr jami 120 soat
7.Maxsus fanlarni o`qitish metodikasi 2-kurs 1-semestr jami 90 soat
8.Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat 1-kurs 2-semestr jami 60 soat.
Umumiy pedagogika kafedrasi tomonidan 2018-2019-o`quv yili uchun 2 yo’nalish: 5A110903-“Pedagogika nazariyasi va tarixi” va “Ta’lim muassasalarining boshqaruvi” yo`nalishlari bo`yicha Magistratura mutaxassisliklarida quyidagi fanlar o`qitiladi:
1.Pedagogik menejment 1-kurs 2-semestr jami 130 soat
2.Pedagogik fikrlar tarixi 1-kurs, 1-semestr jami 130 soat
3.Pedagogikaning kontseptual asoslari 1-kurs,1-2-semestr jami 240 soat
4.Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi 1-kurs,1-2-semestr jami 240 soat
5.Pedagogik prognostika 2-kurs, 1-semestr jami 262 soat
6.Pedagogik diagnostika va korrektsiya 2-kurs, 1-semestr jami 130 soat
7.Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi 2-kurs, 1-semestr jami 90 soat
8. Ta’lim sifati monitoring 1-kurs, 2-semestr jami 120 soat
9.Boshqaruv nazariyasi 1-kurs, 2-semestr jami 126 soat
10.Boshqaruv psixologiyasi 2-kurs, 1-semestr jami 126 soat
11.Xodimlarni boshqarish 1-kurs, 1-semestr jami 126 soat
12.Innovatsion va strategik menejment 1-kurs, 2-semestr jami 126 soat
13.Ta’lim sifati monitoring 1-kurs, 2-semestr jami 120 soat
14.Ish yuritish asoslari 1-kurs, 1-semestr jami 120 soat
15.Ma’muriy menejment 1-kurs, 2-semestr jami 140 soat
16.Pedagogik riskologiya 2-kurs, 1-semestr jami 122 soat
17.ITI va IPI. 1-2 kurslar 800 “Umumiy pedagogika” kafedrasi universitetning barcha yo`nalishlarida o’quv faoliyatini tashkil etadi.

Hozirgi vaqtda Umumiy pedagogika kafedrasi universitetimizning eng yirik va tayanch kafedralaridan biridir. Uning tarkibida 22 nafar yuqori malakali pedagog xodimlar faoliyat ko‘rsatmoqda. Ulardan pedagogika fanlari doktorlari, professorlar F.N.Xalilov, M.E.Xaydarov, D.I.Ro‘ziyeva, B.X.Xodjayev, Sh.Abdullayeva, pedagogika fanlari nomzodi, professor A.S.Kaldibekova, pedagogika fanlari nomzodi, dotsentlar S.A.Madyarova, G.M.Qurbanova, R.M.Medetova, Pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD) G.N.Ibragimova, katta o‘qituvchilar Sh.X.Tashmetova, I.V.Morxova, S.A.Djumayeva, N.S.Mirsagatova, F.Mirzayeva, O‘.I.Abdullayeva o‘qituvchilar, N.M.G‘afurova, Z.Abralova, M.Nishonova, I.N.Shodiyev va boshqalardir.
“Umumiy pedagogika” kafedrasining Respublikamiz va MDH mamlakatlaridalarida katta nufuzga ega bo‘lishi shak-shubhasiz, akademik Siddiq Radjabov nomi bilan bevosita bog‘liqdir. 43 yil davomi (1947-1990 yy.)da kafedraga rahbarlik qilgan akademik S.R.Radjabov Respublikada pedagogika fanning rivojlanishiga, ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlashga katta hissa qo‘shdi, ilmiy maktabni yaratdi. O‘zining ilmiy-pedagogik faoliyati davomida akademik S.Radjabov yosh olimlarga hamisha yordam berib keldi. S.Radjabov uzoq yillar davomida pedagogika fanlari bo‘yicha ilmiy daraja beradigan ixtisoslashtirilgan Kengashni boshqarib, nafaqat O‘zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham olimlar tayyorlab berishda juda katta xizmat qildi. Akademik S.Radjabov 7 nafar fan doktorini, 130 nafar fan nomzodini tayyorladi.
Siddiq Radjabov rahbarligida kafedra professor-o‘qituvchilari pedagogika fanining rivoji yo‘lida fidokorona xizmat qilishdi. Buning yorqin namunasi pedagogika oliygohlari talabalari uchun 1962-yilda o‘zbek tilida “Pedagogika” darsligini chop ettirishi bo‘ldi. Darslik 1962, 1966 va 1981-yillarda qayta-qayta to‘ldirib, nashr ettirildi. Shuningdek, kafedrada tashkil etilgan ijodiy guruh a’zolari tomonidan 1986-yilda Moskvaning “Pedagogika” nashriyotida “O‘zbek pedagogik fikrlar antologiyasi” kitobining nashr etilishi milliy pedagogika fani rivojida katta burilish yasadi. Hamdo‘stlik davlatlaridan bir nechtasigina bunday salmoqli pedagogik asarni chop ettira olganini hisobga olsak, kafedra professor-o‘qituvchilarining mustabid tuzum davrida milliy pedagogika rivoji yo‘lida ko‘rsatgan juda katta ma’naviy jasorati deb, bemalol aytish mumkin.
Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq kafedra qoshida pedagogika fanlari bo‘yicha ilmiy daraja beruvchi Ixtisoslashgan Kengash faoliyat yuritib, 1991-2000-yillar mobaynida kafedraning 30 nafar tadqiqotchisi (O.Musurmonova, U.Mahkamov, E.Seytxalilov, A.Abduqodirov, S.Nishonova, A.S.Kaldibekova, Sh.Avezov, M.Bozorova, B.Adizov va boshqalar) istiqlolning ilk ilmiy-pedagogik kadrlari sifatida nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilishdi.
Mazkur davrda kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan eng qadimgi davrlardan mustaqillik yillariga bo‘lgan davrni o‘z ichiga olgan “Pedagogika tarixi” (1996), ikki qismli “O‘zbek pedagogik fikrlar antologiyasi” (1995, 1999) nomli o‘quv qo‘llanmalar yaratilib, Respublika oliy ta’lim muassasalarini yangi o‘quv adabiyotlari ta’minlashga munosib hissa qo‘shildi.
2000-yildan boshlab kafedrada pedagogika fanini rivojlantirishning quyidagi yangi istiqbolli yo‘nalishlari ishlab chiqilib, tizimli ishlar amalga oshirildi:
1) umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi va oliy ta’lim muassasalari uchun o‘quv adabiyotlarining DTS asosida yangi o‘quv adabiyotlarini yaratish;
2) mustaqillik mafkurasi asosida ilmiy-tadqiqot ishlarini yo‘lga qo‘yish;
3) pedagogik fanlar mazmunini modernizatsiyalash;
4) uzluksiz ta’lim tizimida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish;
5) pedagogik fanlarning metodik ta’minotini takomillashtirish;
6) ta’lim xizmatlari sohasini rivojlantirish;
7) iqtidorli talabalar bilan ishlash mexanizmlarini takomillashtirish va ustoz-shogird tizimini rivojlantirish;
8) innovatsion-korporativ hamkorlikni rivojlantirish va boshqalar.
2000-2012-yillarda kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun “Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari”, “Vatan tuyg‘usi”, “Rus tili”, “Alifbe” kabi fanlar bo‘yicha 10dan ortiq, pedagogika kollejlari uchun “Pedagogika” va “Pedagogika tarixi” fanlaridan 6ta, oliy ta’lim muassasalari uchun pedagogikaning turli sohalariga doir 40dan ortiq darslik va o‘quv qo‘llanmalar yaratildi.
2007-yili nashrdan chiqqan A.S.Kaldibekovaning “Pedagogika teoriyasi” nomli o‘quv qo‘llanmasi “Yilning eng yaxshi darsligi va o‘quv adabiyoti muallifi – 2008” Respublika tanlovida 3-o‘rin, M.X.Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida 2008-yili nashrdan chiqqan “Pedagogika nazariyasi” nomli darslik “Yilning eng yaxshi darsligi va o‘quv adabiyoti muallifi – 2009” Respublika tanlovida 3-o‘rin, A.Xoliqovning 2010-yili nashrdan chiqqan “Pedagogik mahorat” darsligi “Yilning eng yaxshi darsligi va o‘quv adabiyoti muallifi – 2012” Respublika tanlovida 1-o‘rinni qo‘lga kiritdi.
Kafedra tadqiqotchilaridan 40 nafari (F.R.Yuzlikayev, K.Qilicheva, E.R.Yuzlikayeva, N.Nishonova, M.Usmonboeva, B.Mirzaolimov, M.Tadjiyeva, M.Axmedova, B.Xodjayev, G.Qurbonova va boshqalar) doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilishdi va hozirda uzluksiz ta’limning turli bosqichlarida pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanishmoqda.
Mazkur yillarda kafedrada iqtidorli talabalar bilan ishlash va ustoz-shogird tizimida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan 6 nafar “Pedagogika” fanidan Respublika olimpiadasi g‘olibi va “Pedagogika” yo‘nalishi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va nomdor stipendiyalar sovrindorlari tayyorlandi. Ayniqsa, kafedra professori A.S.Kaldibekovaning “Ustoz-shogird” tizimida iqtidorli talabalar bilan olib borayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari diqqatga sazovordir. Olima rahbarligidi 2 nafar “Pedagogika” fanidan Respublika olimpiadasi g‘olibi va ikki marotaba Prezident stipendiyasi sovrindori tayyorlangan.
Mustaqillik yillarida kafedraning ikki nafar professor-o‘qituvchisi davlatimizning yuksak unvon va medallariga munosib deb topildi. 2005-yilda pedagogika fanlari doktori, professor N.N.Azizxodjayeva “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan xalq ta’limi xodimi” unvoni va 2007-yilda professor A.S.Kaldibekova “Shuhrat” medali bilan taqdirlandi.2015-yilda kafedraning professor-o‘qituvchilaridan A.S.Kaldibekova, B.X.Xodjayev, G.N.Ibragimovalar “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi a’lochisi” ko`krak nishoni bilan taqdirlandilar.
So‘nggi yillarda Respublikamizda pedagog kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilishga doir amalga oshirilayotgan ishlarga uyg‘un tarzda kafedrada o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, ma’naviy-ma’rifiy hamda akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan hamkorlik sohalarini modernizatsiyalashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, kafedra professor-o‘qituvchilari tarkibini yoshartirish va istiqbolli yosh pedagog kadrlarni tayyorlash maqsadida pedagogika magistratura mutaxassisligini tugatgan bitiruvchilar ishga jalb qilinmoqda. Shuningdek, pedagogik fanlarni o‘qitishning elektron-modulli tizimi ishlab chiqildi; virtual laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar platformasi, virtual muzey yaratildi.
2012-2016-yillarda kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan o‘zbek, rus, qozoq va ingliz tillarida “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti”, “Ijtimoiy pedagogika”, “Qiyosiy pedagogika”, “Pedagogik texnologiya” fanlari bo‘yicha darslik va o‘quv qo‘llanmalar, 12ta monografiya, 40dan ortiq uslubiy qo‘llanmalar va 300ga yaqin ilmiy maqola va tezislar Respublika va xorijiy ilmiy jurnal va to’plamlarda nashr etildi.
Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlashga zamin yaratish maqsadida 2014-2015-o‘quv yilidan boshlab, kafedrada pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi bo‘yicha magistrlar tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yildi.
2016-yilda kafedraning ilmiy sohada hamkorlik aloqalari kengayib, Rossiya Federatsiyasining Belgorod Milliy davlat universiteti, Belgorod pedagogika instituti, “Sotsiosfera”, “Resurs” markazlari, O`zbekiston Milliy universiteti va Moskva davlat universitetining Toshkent filiali bilan hamkorlikda xalqaro ilmiy-amaliy anjumanlar, o‘quv seminarlari, seminar-treninglar tashkil etish yo‘lga qo‘yildi.
Hozirda kafedrada 15 nafar mustaqil izlanuvchilar quyidagi yettita ilmiy maktab doirasida doktorlik dissertatsiyalari ustida izlanishlar olib borishmoqda:
1. O‘zbekistonda maktablarning rivojlanish tarixi (Akademik Siddiq Rajabov ilmiy maktabi).
2. Pedagogik fikrlar tarixi (K.Hoshimov ilmiy maktabi).
3. Oliy maktab pedagogikasi va innovatsion pedagogik texnologiyalar (N.Azizxodjayeva maktabi).
4. Androgogik ta’lim (J.Hasanboyev ilmiy maktabi).
5. Lingvopedagogika (M.Toxtaxodjayeva ilmiy maktabi).
6. Barkamol shaxsni tarbiyalash (S.Nishonova ilmiy maktabi).
7. Milliy an’analar va axloqiy tarbiyaning uyg‘unligi (S.Temurova ilmiy maktabi).
Hozirgi vaqtda kafedrada “Yosh pedagog” to‘garagi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, universitetning 30 nafar iqtidorli talabalari uning a’zosidir. Universitetning 80 yilligi munosabati bilan 2015-yilning 22 iyun kuni “Akademik Siddiq Rajabov o‘qishlari” mavzusida talabalarning ilmiy-amaliy konferensiyasi o‘tkazildi. Ilmiy-amaliy konferensiya an’ana tarzida har yili kafedra tashabbusi bilan o`tkazilib borilmoqda. Unda universitetning iqtidorli talabalari o`z maqolalari va ma’ruzalari bilan ishtirok etadi.
2015-yilda B.X.Xodjayev Respublika miqyosida o`tkazilgan “Oliy ta’lim muassasasining Eng yaxshi pedagogi” tanlovida “Pedagogika” ta’lim sohasi bo`yicha g`olib bo`ldi.
2016-yil kafedra katta o`qituvchisi G.N.Ibragimova Respublika miqyosida o`tkazilgan “Oliy ta’lim muassasasining Eng yaxshi pedagogi” tanlovida “Pedagogika” ta’lim sohasi bo`yicha g`olib bo`ldi.
Yuqorida sanab o‘tilgan ulkan yutuqlar bilan birgalikda kafedra professor-o‘qituvchilari oldiga quyidagi istiqbolli yo‘nalishlarni rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan:
1) pedagogika fanining zamonaviy konsepsiyani yaratish;
2) kafedrada o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha multimediali o‘quv-uslubiy majmualarni ishlab chiqish va ta’lim amaliyotiga tatbiq etish;
3) kafedrada o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha reyting nazoratini tashkil etishning elektron mexanizmini optimallashtirish;
4) kafedrada o‘qitiladigan fanlardan elektron darslik va o‘quv qo‘llanmalarning yangi avlodini yaratish;
5) kafedra professor-o‘qituvchilarning ilmiy-tadqiqot ishlarini samarali amalga oshirishlari uchun fundamental va amaliy loyihalarni jalb etish;
6) kafedraning “Pedagogik evristika” nomli elektron jurnalini yaratish;
7) respublikamiz olimlarini jalb etish asosida eng qadimgi davrlardan hozirgi kungacha bo‘lgan davr(30 asr)ni o‘z ichiga olgan milliy pedagogik fikrlar ensiklopediyasini bosqichma-bosqich yaratish va boshqalar.
2016-yil iyun oyida p.f.n., dotsent B.X.Xodjayev doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi.
2017-yil oktyabr oyida G.N.Ibragimova pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga ega bo`ldi.

Kafedra professor-o`qituvchilari tomonidan muntazam ravishda ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar o`tkazilmoqda. Jumladan, “O`zbekistonlik pedagog olimalar” turkumidan pedagogika fanlari doktori, professor M.X.Toxtaxodjayevaning ilmiy faoliyatiga 45 yil to`lishi munosabati bilan, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent S.A.Madiyarovalarning tavallud ayyomi munosabati bilan o`qituvchilar va talabalar ishtirokida seminarlar tashkil etildi. Shuningdek, ma’naviy-ma’rifiy ishlar rejasi doirasida yoshlarning ma’naviy, axloqiy, siyosiy, huquqiy va ijtimoiy ongini o`stirtishga qaratilgan qator tadbirlar tashkil qilinib, universitet saytida yoritib borilmoqda.
2018-yilning 18-may kuni Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining “Umumiy pedagogika” kafedrasi tashabbusi bilan “Akademik Siddiq Rajabov o‘qishlari” mavzusida IV talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Konferensiyada Respublika OTMlarining professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodimlar, tadqiqotchilar, magistrantlar va talabalar ishtirok etdilar.
“Umumiy pedagogika” va “Ijtimoiy fanlar” kafedralari professor-o`qituvchilari hamkorlikda Amir Temur tavalludining 682 yilligi munosabati bilan “Sohibqiron bobomizga munosib avlodlar bo`laylik” shiori ostida Sog`lom turmush tarzini rivojlantirish maqsadida joriy yilning 11-aprel kuni “Shaxmat va shashka” musobaqasini o`tkazdilar. Musobaqada har ikki kafedradan qator professor-o`qituvchilar shaxmat va shashka donalarini surib o`zaro musobaqalashdilar.
Kafedrasi mudiri D.I.Ro`ziyeva va “Harbiy” yo`nalishda guruh murabbiyligi faoliyati bilan shug`ullanayotgan qator professor-o`qituvchilar, jumladan, N.M.Gafurova, I.V.Morxova, F.O.Mirzayeva, O’.I.Abdullayeva, S.A.Djumayeva, M.X.Nishonova, Z.D.Abralovalar joriy yilning 4-aprel kuni Respublika ma’naviyat va ma’rifat targ`iboti markazi ilmiy ekspertiza bo`limi boshlig`i Daminov Ergash Inoyatovich bilan hamkorlikda “Harbiy” ta’lim fakultetining anjumanlar zalida “Islom sivilizatsiyasiga hissa qo`shgan allomalar” mavzusida ilmiy-ma’rifiy tadbir tashkil qildilar. Tadbirda Daminov Ergash Inoyatovich va kafedra mudiri D.I.Ro`ziyeva tomonidan talabalarga islom sivilizatsiyasiga o`zining ulkan hissasini qo`shgan yurtdoshlarimizdan Imom Ismoil al Buxoriy va Imom Moturidiylarning hayoti, ilmiy va ma’rifiy faoliyati, islom dini taraqqiyotidagi xizmatlari, asarlari haqida batafsil ma’lumotlar berildi.


Ma’lumotnoma
2018-2019-o`quv yilining 5-sentabrida 1-juftlikda “Umumiy pedagogika’ kafedrsi katta o`qituvchisi Djumayeva Sanobar Absaatovna tomonidan “Boshlang`ich ta’lim va jismoniy madaniyat” fakultetining jismoniy madaniyat yo’nalishi 301-302-guruhlarida, 2-3 juftlikda “Chet tillar” fakultetining ingliz tili yo’nalishi 102- murabbiylik guruhida, 2-smena 1-juftlikda “Defektologiya” fakultetining oligofreno 101-102-guruhlarida “AZIZ VA YAGONAMSAN, JONAJON O`ZBEKISTONIM” mavzusida mustaqillik darslari tashkil etildi va yuqori saviyada o`tkazildi. Ushbu darsda O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28- iyundagi PQ-3814-sonli “Ozbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining yigirma yetti yillik bayramiga tayyorgarlik ko`rish va uni o`tkazish chora - tadbirlari to`g`risida” gi qarori ijrosini ta’minlash maqsadida talabalarga mamlakatimizda bo`layotgan chuqur islohohotlar yuzasidan ma’lumot berildi. Mazkur qaror bilan xalqimizning asriy orzusi bo‘lgan, Vatanimizning necha ming yillik tarixida mutlaqo yangi sahifa ochgan, mamlakatimizni xalqaro hamjamiyatning teng huquqli a’zosiga aylantirgan O‘zbekiston mustaqilligining yigirma yetti yilligini munosib kutib olish va nishonlash maqsadida bayramga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha Respublika komissiyasining tarkibi tasdiqlandi. Respublika komissiyasiga bir hafta muddatda “Aziz va yagonamsan, jonajon O‘zbekistonim!” degan g‘oyani o‘zida mujassam etgan tashkiliy-amaliy, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar hamda targ‘ibot-tashviqot ishlari dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Mazkur dastur 2017–2021–yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi hamda “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili” Davlat dasturi bilan uyg‘un holda tayyorlanadi. Jumladan, talabalar mustaqillikning o’zlariga bergan eng zo’r tuhfalaridan biri talabalik safiga qabul qilingani haqida hayajon, bilan so`zladilar.


Ma’lumotnoma
2018-2019-o`quv yilining 5-sentabrida “Umumiy pedagogika’ kafedrsi katta o`qituvchisi Morxova Inessa Vyacheslavovna tomonidan 2-3 juftlikda “Chet tillar” fakultetining ingliz tili yo`nalishi 2-smena 301- murabbiylik guruhida “AZIZ VA YAGONAMSAN, JONAJON O’ZBEKISTONIM” mavzusida mustaqillik darslari tashkil etildi va yuqori saviyada o`tkazildi. Ushbu darsda O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28- iyundagi PQ-3814-sonli “Ozbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining yigirma yetti yillik bayramiga tayyorgarlik ko`rish va uni o`tkazish chora - tadbirlari to`g`risida” gi qarori ijrosini ta’minlash maqsadida talabalarga mamlakatimizda bo`layotgan chuqur islohohotlar yuzasidan ma’lumot berildi. Mazkur qaror bilan xalqimizning asriy orzusi bo‘lgan, Vatanimizning necha ming yillik tarixida mutlaqo yangi sahifa ochgan, mamlakatimizni xalqaro hamjamiyatning teng huquqli a’zosiga aylantirgan O‘zbekiston mustaqilligining yigirma yeti yilligini munosib kutib olish va nishonlash maqsadida bayramga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha Respublika komissiyasining tarkibi tasdiqlandi. Respublika komissiyasiga bir hafta muddatda “Aziz va yagonamsan, jonajon O‘zbekistonim!” degan g‘oyani o‘zida mujassam etgan tashkiliy-amaliy, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar hamda targ‘ibot-tashviqot ishlari dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Mazkur dastur 2017–2021–yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi hamda “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili” Davlat dasturi bilan uyg‘un holda tayyorlanadi. Jumladan, talabalar mustaqillikning o`zlariga bergan eng zo`r tuhfalaridan biri talabalik safiga qabul qilingani haqida hayajon , bilan so`zladilar.


3-oktabr 2018-yil “Umumiy pedagogika” kafedrasi bilan xamkorlikda “Umumiy pedagogika” kafedrasi kuni” mavzusida universitetimizda tadbir o`tkazildi. Tadbirda M.Dilmurodova PIPK bo`lim boshlig`i, Patner.R.I. - PIPK kutubxona ishlari bo`yicha direktor o`rinbosari va kafedraning professor-o`qituvchilari faol qatnashdilar.
Mazkur tadbirda “Kitobxonlik doirasini kengaytirib” loyihasi va “PIPKda axborot resurslari va xizmatlari” mavzusida dokladlar va chiqishlar eshitildi va slayd-prezintatsiya namoyish etildi.
“Umumiy pedagogika” kafedrasi mudiri p.f.d., professor D.I.Ro’ziyeva va kafedra olimlari p.f.d., professorlar M.X.Toxtaxodjayeva, B.X.Xodjayev, p.f.n., dotsent S.A.Madyarovalar bo`lajak o`qituvchi kasbida ilmiy adabiyotlar va kitobxonlik dolzarb masalalari bo’yicha fikrlar bildirishdi.
Tadbir yakunida talabalar kutubxonadan foydalanish resursi yuzasidan barcha qiziqtirgan savollariga javob oldilar. Tadbir yuqori saviyada mazmunli o`tkazildi.

To`garaklar

“Umumiy pedagogika” kafedrada mavjud ilmiy to‘garaklar:
"Yosh pedagog","Pedagogik mahorat maktabi", "Yosh murabbiy","Ma’naviyat sarchashmasi", "Mahorat maktabi","Грани мастерства", "Формирование гармонично-развитых совершенных личностей",
"Молодой воспитатель", "Let’s speak English", "Ma’naviyat sarchashmasi", "Yosh iste’dod".

Kafedrada o`qitiladigan fanlar

1. Bitiruv malakaviy ishiga rahbarlik
2. Ilmiy tadqiqotchilarga rahbarlik
3. Ish yuritish asoslari
4. ITI va IPI ga rahbarlik
5. Kurs ishiga raхbarlik
6. Magistrlik dissertatsiyasiga rahbarlik
7. Umumiy pedagogika
8. Maxsus sirtqi Umumiy pedagogika
9. Mustaqil izlanuvchiga rahbarlik
10. Pedagogik amaliyot
11. Pedagogik diagnostika va korreksiya
12. Pedagogik fanlar metodologiyasi
13. Pedagogik fikrlar tarixi
14. Umumiy pedagogika
15. Pedagogik menejment
16. Pedagogik prognostika
17. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi
18. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat
19. Umumiy pedagogika
20. Pedagogika (Ijtimoiy pedagogika)
21. Pedagogika (Ijtimoiy pedagogika)
22. Pedagogikaning konseptual asoslari
23. Umumiy pedagogika
24. Qayta tayyorlash va malaka oshirish kutslarida o'qish
25. Sirtqi Umumiy pedagogika
26. Umumiy pedagogika
27. Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)
28. Umumiy pedagogika
29. YaDAC
30. Введение в педагогическую профессию
31. Заочное Общая педагогика
32. история образования и педагогической мысли
33. Общая педагогика
34. Общая педагогика (История педагогики)
35. Общая педагогика (Педагогическое мастерство)
36. Педагногика современной школы
37. Педагогика
38. Педагогика
39. Педагогическая практика
40. Педагогические технологии и педагогическое мастерство

Ochiq dars materiallari


1. Пeдaгoгик кoнцeпциялaрнинг умумий тaвсифи вa мoҳияти
O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogikaning konseptual asoslari

Yuklab olish uchun materiallar :
PEDAGOGIK KONTSEPSIYALARNING UMUMIY TAVSIFI.doc
(Ochiq dars materiali)

Концепция 1-2.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-18_18-42-18 (2).jpg
(Video)

photo_2018-10-18_18-42-18.jpg
(Audio)
2. Тaълим пaрaдигмaлaри
O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogikaning konseptual asoslari

Yuklab olish uchun materiallar :
lim paradigmalari.doc
(Ochiq dars materiali)

lim paradigmalari.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-16_14-40-05.jpg
(Video)
3. Педагогик такт ва педагогик этика
O`qituvchi : KALDIBEKOVA ANARGUL SOTBAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
Открытая лекция.pdf
(Ochiq dars materiali)

6-та_ырып. Пед.такт, этика.ppt
(Prezentatsiya)
4. Педагогик техника ҳақида тушунча.
Педагогик техникани шакллантириш методикаси.
Нутқ техникаси ва маданияти.

O`qituvchi : KALDIBEKOVA ANARGUL SOTBAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
7-та_ырып. Пед.техн..pptx
(Prezentatsiya)
5. Таълим муассасаси педагогик тизим ва илмий бошқарув объекти сифатида
O`qituvchi : KALDIBEKOVA ANARGUL SOTBAROVNA            
O`quv fani : Pedagogik menejment

Yuklab olish uchun materiallar :
Открытая лекция 23 марта 2018.docx
(Ochiq dars materiali)

Таълим муассасаси педагогик тизим ва илмий бошқарув объекти.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-05-02_19-10-17.jpg
(Video)

photo_2018-05-02_19-10-29.jpg
(Audio)

photo_2018-05-02_19-10-37.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-05-02_19-10-43.jpg
(Video)

photo_2018-05-02_19-10-48.jpg
(Audio)
6. Таълим муассасаси менежментининг инновацион фаолияти
O`qituvchi : KALDIBEKOVA ANARGUL SOTBAROVNA            
O`quv fani : Pedagogik menejment

Yuklab olish uchun materiallar :
test_dasturi_perepodgotovka.pdf
(Ochiq dars materiali)

pedagogika.pdf
(Prezentatsiya)
7. Taълим мазмуни
O`qituvchi : KALDIBEKOVA ANARGUL SOTBAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
6 tema.pdf
(Ochiq dars materiali)

6-тема. Білім берудің мазмұны.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-13_11-16-42.jpg
(Video)

photo_2018-10-15_09-18-20.jpg
(Audio)

photo_2018-10-15_10-17-32.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-15_10-17-53.jpg
(Video)

photo_2018-10-15_10-19-46.jpg
(Audio)

photo_2018-10-15_10-27-19.jpg
(Darsdan lavha)
8. Коррекциялық педагогика негіздері .
Инклюзивті оқыту.

O`qituvchi : KALDIBEKOVA ANARGUL SOTBAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
Открытая лекция.docx
(Ochiq dars materiali)

18-тема. Коррекциялық педагогика негіздері.ppt
(Prezentatsiya)
9. Таълим методлари ва воситалари
O`qituvchi : KHALILOV FAKHRIDDIN NURIDDINOVICH            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
Слайд1.JPG
(Ochiq dars materiali)

Тема 7.pptx
(Prezentatsiya)

Слайд2.JPG
(Video)

Слайд7.JPG
(Audio)

Слайд11.JPG
(Darsdan lavha)
10. Трудовое, физическое и эстетическое воспитание учащихся.

O`qituvchi : KHALILOV FAKHRIDDIN NURIDDINOVICH            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
тема 16.pptx
(Ochiq dars materiali)

тема 16.pptx
(Prezentatsiya)
11. Воспитание и школа в Мавераннахре во второй половине 14-16 веков
O`qituvchi : KHALILOV FAKHRIDDIN NURIDDINOVICH            
O`quv fani : Общая педагогика (История педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Piskunov_История педагогики и образования М 2001.pdf
(Ochiq dars materiali)

Махмуд аль-Кашгари.pptx
(Prezentatsiya)
12. История развития педагогической науки в мире с древнейших времен до 1 половины XIX века.
Педагогическая теория Я.
А.
Коменского.

O`qituvchi : KHALILOV FAKHRIDDIN NURIDDINOVICH            
O`quv fani : Общая педагогика (История педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
2872_Тема 12история педагогики (новая).ppt
(Prezentatsiya)

Педагогическая теория Коменского.ppt
(Audio)

Педагогика тарихидан хрестоматия.pdf
(Ochiq dars materiali)

Педагогика тарихидан хрестоматия.pdf
(Ochiq dars materiali)
13. Научная организация труда учителя.
Самообразование и самовоспитание.
Система обобщения педагогического опыта.

O`qituvchi : RO`ZIYEVA DILNOZ ISOMJONOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
4790_15531.jpg
(Video)

4790_15532.jpg
(Audio)

4790_15533.jpg
(Darsdan lavha)
14. Педагогическая этика и педагогический такт
O`qituvchi : RO`ZIYEVA DILNOZ ISOMJONOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
4797_15560.jpg
(Video)

4797_15561.jpg
(Audio)
15. Педагогик жараёнини лойихалаш технологияси
O`qituvchi : RO`ZIYEVA DILNOZ ISOMJONOVNA            
O`quv fani : Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat

Yuklab olish uchun materiallar :
Pedagogik mahorat 1-mavzu.ppt
(Prezentatsiya)

Педагогика маҳорат ТТ.doc
(Ochiq dars materiali)
16. Педагогик такт ва педагогик одоб
O`qituvchi : RO`ZIYEVA DILNOZ ISOMJONOVNA            
O`quv fani : Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat

Yuklab olish uchun materiallar :
Педагогика маҳорат ТТ.doc
(Ochiq dars materiali)

Pedagogik mahorat 1-mavzu.ppt
(Prezentatsiya)
17. Педагогик тадыиылтдарнинг методологик тамойиллари
O`qituvchi : RO`ZIYEVA DILNOZ ISOMJONOVNA            
O`quv fani : Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi

Yuklab olish uchun materiallar :
9-mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

8.docx
(Ochiq dars materiali)

IMG_20180922_140732.jpg
(Video)

IMG_20180922_141109.jpg
(Audio)

IMG_20180922_141653.jpg
(Darsdan lavha)
18. Адабиётлар ва архив материалларини урганиш, кузатиш, сухбат, суров, тест, эксперимент - эмпирик тадкикот методлари сифатида
O`qituvchi : RO`ZIYEVA DILNOZ ISOMJONOVNA            
O`quv fani : Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi

Yuklab olish uchun materiallar :
19.docx
(Ochiq dars materiali)

19-mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20180922_141500.jpg
(Video)

IMG_20180922_140716.jpg
(Audio)

IMG_20180922_141653.jpg
(Darsdan lavha)
19. Методология и методы научно-педагогического исследования.

O`qituvchi : RO`ZIYEVA DILNOZ ISOMJONOVNA            
O`quv fani : Педагногика современной школы

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 2.ppt
(Ochiq dars materiali)

Тема 2.ppt
(Prezentatsiya)
20. Духовно-нравственное воспитание
O`qituvchi : MAD`YAROVA SVETLANA AMINOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
1.jpg
(Video)

2.jpg
(Audio)

3.jpg
(Darsdan lavha)

Тема 15.pdf
(Ochiq dars materiali)
21. Менеджмент образовательного учреждения
O`qituvchi : MAD`YAROVA SVETLANA AMINOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
11.jpg
(Video)

22.jpg
(Audio)

33.jpg
(Darsdan lavha)

44.jpg
(Darsdan lavha)

Тема 17 Открытое Мадияровой.pdf
(Ochiq dars materiali)
22. Развитие педагогической науки в мире во второй половине 19-20 в.
в.
Педагогическое наследие К.
Д.
Ушинского

O`qituvchi : MAD`YAROVA SVETLANA AMINOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (История педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 13 история педагогики.doc
(Ochiq dars materiali)

Тема 13 история педагогики (новая).ppt
(Prezentatsiya)

IMG_6990.JPG
(Video)

IMG_6991.JPG
(Audio)

IMG_6992.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_6994.JPG
(Video)

IMG_6997.JPG
(Audio)

IMG_6996.JPG
(Darsdan lavha)
23. История развития педагогической науки в мире с древнейших времен до 1 половины XIX века.
Педагогическая теория Я.
А.
Коменского.

O`qituvchi : MAD`YAROVA SVETLANA AMINOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (История педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 12история педагогики (новая).ppt
(Prezentatsiya)

IMG_6978.JPG
(Video)

IMG_6979.JPG
(Audio)

IMG_6981.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_6982.JPG
(Video)

IMG_6984.JPG
(Audio)

IMG_6985.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_6989.JPG
(Video)

IMG_6987.JPG
(Audio)

IMG_6988.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_7135.JPG
(Ochiq dars materiali)
24. Содержание образования
O`qituvchi : MAD`YAROVA SVETLANA AMINOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2018-10-12_12-05-52.jpg
(Video)

photo_2018-10-12_12-07-11.jpg
(Audio)

photo_2018-10-12_12-10-18.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-12_12-12-17.jpg
(Video)

photo_2018-10-12_12-12-36.jpg
(Audio)

photo_2018-10-12_12-12-36.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-12_12-12-59.jpg
(Audio)

photo_2018-10-12_12-13-37.jpg
(Darsdan lavha)
25. Дидактика - таълим назарияси сифатида
O`qituvchi : QURBONOVA GO`ZAL MAMATKARIMOVNA            
O`quv fani : Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi

Yuklab olish uchun materiallar :
5-Mavzu Ped Nazariya1.pdf
(Ochiq dars materiali)

5-Mavzu1.ppt
(Prezentatsiya)
26. Таълимни ташкил этиш шакллари ва турлари
O`qituvchi : QURBONOVA GO`ZAL MAMATKARIMOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
8-Mavzu Ped Nazariya.pdf
(Ochiq dars materiali)

8-Mavzu Ped Nazariya1.ppt
(Prezentatsiya)
27. Шарк уйгониш даврида педагогик фикрлар ривожи
O`qituvchi : QURBONOVA GO`ZAL MAMATKARIMOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
ulotlari.doc
(Ochiq dars materiali)

янги дастур — копия.pdf
(Prezentatsiya)
28. XIX asrning ikkinchi yarmi XX bohlarida Turkiston ulkasida tarbiya maktabi va pedagogik fikrlar
O`qituvchi : QURBONOVA GO`ZAL MAMATKARIMOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
10-mavzu.docx
(Ochiq dars materiali)

TEACHING AND LEARNING Pedagogy, Curriculum and Culture by Alex Moore.pdf
(Prezentatsiya)
29. Didaktika - pedagogik ta’lim nazariyasi.
O’qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida

O`qituvchi : QURBONOVA GO`ZAL MAMATKARIMOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
5-Mavzu Ped Nazariya1.doc
(Ochiq dars materiali)

5-Mavzu 2.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-13_11-16-42 (2).jpg
(Video)

photo_2018-10-15_16-16-20.jpg
(Audio)

photo_2018-10-15_16-16-28.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-15_16-16-44.jpg
(Video)

photo_2018-10-15_16-16-31.jpg
(Audio)
30. Ta'lim muassasasi menejmenti
O`qituvchi : QURBONOVA GO`ZAL MAMATKARIMOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
1.jpg
(Darsdan lavha)

2.jpg
(Darsdan lavha)
31. Шахснинг ривожланиши, тарбияси ва ижтимоийлашуви
O`qituvchi : TASHMETOVA SHAKHLO XUSANOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
3-ped nazariya.pdf
(Ochiq dars materiali)

3-Mavzu Ped nazariya.ppt
(Prezentatsiya)
32. Таълим методлари ва воситалари
O`qituvchi : TASHMETOVA SHAKHLO XUSANOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
7-Mavzu Ped Nazariya 1.pdf
(Ochiq dars materiali)

7-Mavzu Ped Nazariya1.ppt
(Prezentatsiya)
33. “VII asrdan XIV asrning birinchi yarmigacha O’rta Osiyoda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar”
O`qituvchi : TASHMETOVA SHAKHLO XUSANOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
ruza.doc
(Ochiq dars materiali)

3-Mavzu yangisi.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-03-14_12-39-29.jpg
(Darsdan lavha)
34. “Sharq Uyg’onish davrida pedagogik fikrlarning rivojlanishi”
O`qituvchi : TASHMETOVA SHAKHLO XUSANOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

Yuklab olish uchun materiallar :
ruza.doc
(Ochiq dars materiali)

4-Mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-03-28_11-56-26.jpg
(Darsdan lavha)
35. Ta
O`qituvchi : TASHMETOVA SHAKHLO XUSANOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
pednazariya 7-mavzu.docx
(Ochiq dars materiali)

pednazariya 7-mavzu.docx
(Ochiq dars materiali)

pednazariya 7-mavzu.docx
(Ochiq dars materiali)

pednazariya 7-mavzu.docx
(Ochiq dars materiali)

pednazariya 7-mavzu.docx
(Ochiq dars materiali)

pednazariya 7-mavzu.docx
(Ochiq dars materiali)

7-Mavzu Ped Nazariya1.ppt
(Prezentatsiya)

20181019_132005.jpg
(Darsdan lavha)

20181019_123037.jpg
(Darsdan lavha)

20181019_123039.jpg
(Darsdan lavha)

20181019_125507.jpg
(Darsdan lavha)

20181019_132005.jpg
(Darsdan lavha)
36. Fuqarolik tarbiyasi
O`qituvchi : TASHMETOVA SHAKHLO XUSANOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
14-MAVZU PED NAZARIYA.pptx
(Prezentatsiya)

Fuqarolik tarbiyasi.doc
(Ochiq dars materiali)

photo_2018-12-10_15-49-20.jpg
(Darsdan lavha)
37. Тарбиянинг умумий методлари
O`qituvchi : IRGASHOVA MARIPAT ABDUNAZAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

Yuklab olish uchun materiallar :
20171214_130815.jpg
(Darsdan lavha)

20171214_130815.jpg
(Darsdan lavha)
38. “Tаrbiyaning umumiy mеtоdlаri”
O`qituvchi : IRGASHOVA MARIPAT ABDUNAZAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

Yuklab olish uchun materiallar :
12-mavzu.doc
(Ochiq dars materiali)
39. Педагогик низолар
O`qituvchi : IRGASHOVA MARIPAT ABDUNAZAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
20171226_135705.jpg
(Darsdan lavha)

20171226_135705.jpg
(Darsdan lavha)

20171226_135715.jpg
(Darsdan lavha)

9-seminar ped mahorat.doc
(Ochiq dars materiali)

20171222_105104.jpg
(Darsdan lavha)

20171222_110114.jpg
(Darsdan lavha)

20171222_111656.jpg
(Darsdan lavha)

20171222_113212.jpg
(Darsdan lavha)
40. Kasbiy fantaziya va hayol
O`qituvchi : IRGASHOVA MARIPAT ABDUNAZAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
фантазия.docx
(Ochiq dars materiali)

IMG_2723.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_2731.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_2751.JPG
(Darsdan lavha)

5-seminar.pptx
(Prezentatsiya)
41. Mirzo Ulugbekning pedagogik qarashlari
O`qituvchi : IRGASHOVA MARIPAT ABDUNAZAROVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
bek ochiq dars defektologiya.doc
(Ochiq dars materiali)

5-seminar slaydi.pptx
(Prezentatsiya)
42. Понятие о педагогической технике.
Методика формирования педагогической техники.
Культура и техника речи.

O`qituvchi : MORXOVA INESSA VYACHESLAVOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
7-тема педмаст-во.pptx
(Prezentatsiya)

223022486_1140741.jpg
(Darsdan lavha)

223024367_1135537.jpg
(Darsdan lavha)

238226169_1635.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_7118.JPG
(Ochiq dars materiali)
43. Креативность как основа педагогического творчества
O`qituvchi : MORXOVA INESSA VYACHESLAVOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
IMG_6444.JPG
(Video)

IMG_6439.JPG
(Audio)

IMG_6441.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_6447.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_6437.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_7128.JPG
(Ochiq dars materiali)

Тема 12история педагогики (новая).ppt
(Prezentatsiya)
44. Абу Али ибн Сино о воспитании и обучении
O`qituvchi : MORXOVA INESSA VYACHESLAVOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (История педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Абу Али ибн Сина.pptx
(Prezentatsiya)

мне открытое занятие 2.docx
(Ochiq dars materiali)

IMG_6785.JPG
(Video)

IMG_6786.JPG
(Audio)

IMG_6787.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_6788.JPG
(Video)

IMG_6789.JPG
(Audio)

IMG_6790.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_6795.JPG
(Video)

IMG_6794.JPG
(Audio)

IMG_6796.JPG
(Darsdan lavha)

IMG_6804.JPG
(Video)

IMG_6807.JPG
(Audio)

IMG_6808.JPG
(Darsdan lavha)
45. История развития педагогической науки в мире с древнейших времен до 1 половины XIX века.
Педагогическая теория Я.
А.
Коменского.

O`qituvchi : MORXOVA INESSA VYACHESLAVOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (История педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 12история педагогики.ppt
(Prezentatsiya)

246117309_110558.jpg
(Prezentatsiya)

245105658_302926.jpg
(Video)

246101964_115038.jpg
(Audio)

246205568_113279.jpg
(Darsdan lavha)

239518166_146285.jpg
(Audio)

246117309_110558.jpg
(Darsdan lavha)

Тема 12история педагогики (новая).ppt
(Ochiq dars materiali)

245015515_301740.jpg
(Prezentatsiya)

246117309_110558.jpg
(Darsdan lavha)
46. Профессионально-педагогическая фантазия
O`qituvchi : MORXOVA INESSA VYACHESLAVOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
5 семинар открытое занятие 4 октября 2018 Морхова.docx
(Ochiq dars materiali)

4 октября 2018 Морхова отктрытзанятие.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-03_13-50-09.jpg
(Video)

photo_2018-10-04_12-32-02.jpg
(Audio)

photo_2018-10-04_12-32-00.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-04_12-32-05.jpg
(Video)

photo_2018-10-04_12-32-08.jpg
(Audio)

photo_2018-10-04_12-32-19.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-04_12-32-23.jpg
(Ochiq dars materiali)

photo_2018-10-04_12-51-46.jpg
(Video)

photo_2018-10-04_12-51-50.jpg
(Audio)

photo_2018-10-04_12-51-53.jpg
(Darsdan lavha)
47. Закономерности и принципы процесса обучения
O`qituvchi : MORXOVA INESSA VYACHESLAVOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
9 октября 2018 открыт занятие Морхова 5 семинар.pdf
(Ochiq dars materiali)

9 октября 2018 открытзан Морхова.ppt
(Prezentatsiya)

9 октября 2018 раздатка для студентов.pdf
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-03_13-57-57.jpg
(Video)

photo_2018-10-16_09-13-45.jpg
(Audio)

photo_2018-10-16_09-13-51 (2).jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-16_09-13-51.jpg
(Video)
48. Педагогические идеи Абу Наср Фараби
O`qituvchi : MORXOVA INESSA VYACHESLAVOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика

Yuklab olish uchun materiallar :
2.ppt
(Prezentatsiya)

3.docx
(Ochiq dars materiali)
49. Абу Али Ибн Сина о воспитании и обучении
O`qituvchi : MORXOVA INESSA VYACHESLAVOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (История педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
4 семинар история пед.pdf
(Ochiq dars materiali)

Абу Али ибн Сина.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20190228_135540.jpg
(Video)

IMG_20190228_135544.jpg
(Audio)
50. Ma'naviy-axloqiy tarbiya
O`qituvchi : MIRSAGATOVA NARGIZA SAYFULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

Yuklab olish uchun materiallar :
15 мавзуга тех карта.docx
(Ochiq dars materiali)

15 МАВЗУ ОЧИК ДАРС та_димоти.pptx
(Prezentatsiya)

20171219_092304.jpg
(Darsdan lavha)

20171219_092322.jpg
(Darsdan lavha)
51. Shaxsning rivojlanish, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi
O`qituvchi : MIRSAGATOVA NARGIZA SAYFULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

Yuklab olish uchun materiallar :
3-ped nazariya.doc
(Ochiq dars materiali)

3-Mavzu Ped nazariya.ppt
(Prezentatsiya)

20171219_091553.jpg
(Darsdan lavha)
52. Sharq uyg`onish davrida ta
O`qituvchi : MIRSAGATOVA NARGIZA SAYFULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
foto ochiq dars.docx
(Darsdan lavha)

5-МАЪРУЗА. пед.тарих - очик дарсга.doc
(Ochiq dars materiali)
53. Jamoa tarbiya ob
O`qituvchi : MIRSAGATOVA NARGIZA SAYFULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
11 LOTIN - копия.doc
(Ochiq dars materiali)

11 мавзуга.pptx
(Prezentatsiya)

20181117_090433.jpg
(Video)

20181117_091302.jpg
(Audio)

20181117_091346.jpg
(Darsdan lavha)

20181117_091350.jpg
(Video)

20181117_091352.jpg
(Audio)

20181117_100818.jpg
(Darsdan lavha)

20181117_095948.jpg
(Video)

20181117_094813.jpg
(Audio)

20181117_092818.jpg
(Darsdan lavha)
54. Pedagogika tarixi fan sifatida.
Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar

O`qituvchi : MIRSAGATOVA NARGIZA SAYFULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
Матн.docx
(Ochiq dars materiali)

1-mavzu Пед тарих.ppt
(Prezentatsiya)

20190212_115037.jpg
(Video)

20190212_115041.jpg
(Audio)

20190212_115044.jpg
(Darsdan lavha)

20190212_115047.jpg
(Darsdan lavha)
55. Hozirgi davrda jahon mamlakatlari ta
O`qituvchi : MIRSAGATOVA NARGIZA SAYFULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
11 -MAVZU.docx
(Ochiq dars materiali)

11- МАВЗУ ОЧИK ДАРС тақдимоти.pptx
(Prezentatsiya)

AQSH.pptx
(Video)

YAPONIYA.pptx
(Audio)
56. O'quvchi shaxsi tarbiyaning ob'ekti va sub'ekti
O`qituvchi : IBRAGIMOVA GULSANAM NE'MATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
3-ped nazariya.pdf
(Ochiq dars materiali)

3-Mavzu Ped nazariya.ppt
(Prezentatsiya)
57. Pedagogik texnika haqida tushuncha.
Pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi.
Nutq texnikasi va madaniyati.

O`qituvchi : IBRAGIMOVA GULSANAM NE'MATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
5 - mavzu ped mah.docx
(Ochiq dars materiali)

7-mavzu ped mahorat.pptx
(Prezentatsiya)
58. Педагогик фикрлар тарихи ва мактаб амалиётида ўқитувчи махорат масалалари
O`qituvchi : IBRAGIMOVA GULSANAM NE'MATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
Документ Microsoft Word (2).docx
(Ochiq dars materiali)

1-MavzuPed Maxorat.ppt
(Prezentatsiya)
59. MAVZU: OILA TARBIYASI.

O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
1.docx
(Video)

1.docx
(Audio)

1.docx
(Darsdan lavha)
60. Kommunikativ malakalar va ta
O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
4-mavzu ped mahorat.pptx
(Prezentatsiya)
61. Pedagogik texnika haqida tushuncha.
Pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi.
Nutq texnikasi va madaniyati.

O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
1.docx
(Darsdan lavha)

7-mavzu ped mahorat.pptx
(Prezentatsiya)
62. Хадис илми ва унинг тарбиявий ахамияти
O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
Hadis seminar texnologiyasi.docx
(Ochiq dars materiali)

Hadis seminar ochiq dars.ppt
(Prezentatsiya)
63. Абу Али ибн Сино таълим-тарбия хакида
O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
Hadis seminar texnologiyasi.docx
(Ochiq dars materiali)

2_5314755040747979451.doc
(Ochiq dars materiali)

2_5314755040747979452.PPT
(Prezentatsiya)
64. Kommunikativ malakalar va ta'sir etish
O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2018-10-02_09-09-18.jpg
(Video)

photo_2018-10-02_18-15-37.jpg
(Audio)

photo_2018-10-02_18-15-44.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-02_18-15-46.jpg
(Video)

photo_2018-10-02_18-15-48.jpg
(Audio)

4-mavzu ped mahorat.pptx
(Prezentatsiya)

4-mavzu Ped mahorat.pdf
(Ochiq dars materiali)
65. Педагогик қобилият - педагогик маҳоратнинг асоси
O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
3-mavzu.ppt
(Prezentatsiya)

3-mavzu Pedagogik qobilyat lotincha sanobar.pdf
(Ochiq dars materiali)

photo_2018-10-11_17-56-09.jpg
(Ochiq dars materiali)

photo_2018-10-12_10-43-54.jpg
(Video)

photo_2018-10-12_10-44-02.jpg
(Audio)

photo_2018-10-12_10-44-10 (2).jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-12_10-44-10 (3).jpg
(Audio)

photo_2018-10-12_10-45-33.jpg
(Darsdan lavha)
66. Педагогик маҳорат ҳақида тушунча.
Педагогик фикрлар тарихи ва мактаб амалиётида ўқитувчи махорат масалалари.
Ўқитувчи фаолиятида педагогик қобилият, муомала маданияти ва психологияси.
Коммуникатив малакалар ва таъсир эт

O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2019-02-22_20-13-39.jpg
(Video)

photo_2019-02-22_20-13-41.jpg
(Audio)

photo_2019-02-22_20-14-37.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-02-22_20-14-31.jpg
(Darsdan lavha)

1-MavzuPed Maxorat.ppt
(Prezentatsiya)
67. Pedagogik mahorat haqida tushuncha.
Pedagogik fikrlar tarixi va maktab amaliyotida o

O`qituvchi : DJUMAYEVA SANOBAR ABSAATOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi. Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2019-04-09_15-30-48.jpg
(Darsdan lavha)

5-mavzu slayd taqdimot ppt.ppt
(Prezentatsiya)

5-mavzu Ped mahorat.doc
(Ochiq dars materiali)

15.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-09_15-24-38.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-09_15-25-05.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-09_15-25-27.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-09_15-25-35.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-09_15-25-42.jpg
(Darsdan lavha)
68. O`qituvchining mimik va pantomimik mahorati
O`qituvchi : ABDULLAYEVA UGULDJAN IBADULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
расм.docx
(Darsdan lavha)

10-seminar ped mahorat.docx
(Ochiq dars materiali)

10-seminar ped mahorat.pdf
(Prezentatsiya)
69. “HADIS ILMI VA UNING TARBIYAVIY AHAMIYATI”
O`qituvchi : ABDULLAYEVA UGULDJAN IBADULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
Hadis ilmining ishlanmasi.docx
(Ochiq dars materiali)

Hadis Ilmi.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20180313_125015.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180313_125222.jpg
(Darsdan lavha)
70. Mirzo Ulug
O`qituvchi : ABDULLAYEVA UGULDJAN IBADULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
7-семинар пед тарих.doc
(Ochiq dars materiali)

Mirzo Ulug’bekning pedagogik g’oyalari va ta’lim rivojidagi xizmatlari.pptx
(Prezentatsiya)

Шш.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180525_104246.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180525_104257.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180525_104317.jpg
(Darsdan lavha)

Рр.jpg
(Darsdan lavha)
71. Tarbiyaning umumiy metodlari
O`qituvchi : ABDULLAYEVA UGULDJAN IBADULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
Очик дарс 22.11.2018_lotin.docx
(Ochiq dars materiali)

Тарбиянинг умумий методлари.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20181128_225548_197.jpg
(Darsdan lavha)
72. Oila tarbiyasi
O`qituvchi : ABDULLAYEVA UGULDJAN IBADULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
Lavhalar.rar
(Darsdan lavha)

16-oila tarbiyasi.ppt
(Prezentatsiya)

Семинар ишланмаси.docx
(Ochiq dars materiali)
73. Гражданское воспитание
O`qituvchi : GAFUROVA NODIRA MIRXOSILOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
открытое занятие 14 4 12 2017.docx
(Ochiq dars materiali)

20171023_091959.jpg
(Darsdan lavha)

Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)

20171025_110647.jpg
(Darsdan lavha)
74. Личность учащегося как объект и субъект воспитания - семинарское занятие
O`qituvchi : GAFUROVA NODIRA MIRXOSILOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
4-тема.docx
(Ochiq dars materiali)

25 сентября 2017 года.pptx
(Prezentatsiya)

20170927_104209.jpg
(Darsdan lavha)

20170927_104157.jpg
(Darsdan lavha)
75. Педагогик фаолиятнинг психологик асослари
O`qituvchi : KADIROVA KHOSIYAT AZAMATOVNA            
O`quv fani : Umumiy psixologiya

Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза матни.docx
(Ochiq dars materiali)
76. Ўқувчи шахси тарбиянинг объекти ва субьекти сифатида
O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 4 семинар.pdf
(Ochiq dars materiali)

Тема 4 семинар.pptx
(Prezentatsiya)
77. Коррекцион педагогика асослари
O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
20-мавзу.docx
(Ochiq dars materiali)

Урок 20.pptx
(Prezentatsiya)

CAM00491.jpg
(Darsdan lavha)

CAM00452.jpg
(Darsdan lavha)

CAM00488.jpg
(Darsdan lavha)

CAM00495.jpg
(Darsdan lavha)

CAM00499.jpg
(Darsdan lavha)

CAM00502.jpg
(Darsdan lavha)
78. Факторы и механизмы социализации (семинар)
O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Pedagogika (sotsialnaya pedagogika)

Yuklab olish uchun materiallar :
Социальная педагогика.pptx
(Prezentatsiya)

WP_20180426_004.jpg
(Darsdan lavha)

WP_20180426_010.jpg
(Darsdan lavha)

WP_20180426_012.jpg
(Darsdan lavha)

WP_20180426_019.jpg
(Darsdan lavha)

WP_20180426_003.jpg
(Darsdan lavha)

WP_20180426_014.jpg
(Darsdan lavha)
79. Социально-педагогическая деятельность с подростками, употребляющие спиртные напитки
O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Pedagogika (sotsialnaya pedagogika)

Yuklab olish uchun materiallar :
Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей.pptx
(Prezentatsiya)

WP_20180430_002.jpg
(Audio)

WP_20180430_018.jpg
(Darsdan lavha)

WP_20180430_023.jpg
(Audio)

WP_20180430_024.jpg
(Darsdan lavha)

WP_20180430_026.jpg
(Audio)

WP_20180430_028.jpg
(Darsdan lavha)

WP_20180430_036.jpg
(Audio)
80. Kommunikativ malaka va pedagogik ta
O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
4-Mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

Kommunikativ qobiliyat.docx
(Ochiq dars materiali)

IMG_20181024_164435.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181024_164557.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181024_164844.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181024_165532.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181024_165651.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181024_173502.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181024_174045.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181024_174112.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181024_174134.jpg
(Darsdan lavha)
81. Tarbiyaning umumiy metodlari
O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
12-dars ishlanmasi.docx
(Ochiq dars materiali)

DSC_1119.JPG
(Darsdan lavha)

DSC_1120.JPG
(Darsdan lavha)

DSC_1121.JPG
(Darsdan lavha)

DSC_1122.JPG
(Darsdan lavha)

DSC_1123.JPG
(Darsdan lavha)
82. Tarbiyaning umumiy metodlari
O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
12-dars ishlanmasi.docx
(Ochiq dars materiali)

12мавзу.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20181127_114801.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181127_114821.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181127_114833.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181127_114841.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181127_114848.jpg
(Darsdan lavha)
83. Alisher Navoiyning pedagogik qarashlari
O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi. Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
9-seminar.docx
(Ochiq dars materiali)

9-мавзу Алишер Навоий.pptx
(Prezentatsiya)

203-pedagogy 2-group.ppt
(Prezentatsiya)

A. navoiy.pptx
(Prezentatsiya)

ALISHER NAVOIY 3.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20190328_091620.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190328_093809.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190328_095220.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190328_101503.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190328_110248_776.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190328_110253_080.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190328_110300_210.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190328_110316_898.jpg
(Darsdan
84. Jamoaning shaxs tarbiyasiga ta’siri.
Guruh rahbarining tarbiyaviy ishi

O`qituvchi : NISHANOVA MASTURA XAFIZOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
11 mavzu.docx
(Ochiq dars materiali)

11-mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20190423_092125.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190423_092131.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190423_092138.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190423_205625_989.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190423_205634_214.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190423_205648_848.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190423_205656_076.jpg
(Darsdan lavha)
85. “Педагогик диагностика асосида узлуксиз таълимда тарбиявий ишларни режалаштириш”
O`qituvchi : MEDETOVA RAUSHAN MAMADIYAROVNA            
O`quv fani : Pedagogik diagnostika va korreksiya

Yuklab olish uchun materiallar :
15-MAVZU ped diagnostika.doc
(Ochiq dars materiali)

сайтга 13.12.17.docx
(Darsdan lavha)

Текст по 15 теме.docx
(Ochiq dars materiali)

15-MAVZU ped diagnostika.doc
(Prezentatsiya)
86. Коррекцион фаолиятнинг асосий тамойиллари
O`qituvchi : MEDETOVA RAUSHAN MAMADIYAROVNA            
O`quv fani : Pedagogik diagnostika va korreksiya

Yuklab olish uchun materiallar :
ruza matni.docx
(Ochiq dars materiali)

17-Mavzu Ped кор.doc
(Prezentatsiya)

2017 йил 27 декабрь куни Низомий номидаги ТДПУ.docx
(Darsdan lavha)
87. Целостный педагогический процесс
O`qituvchi : MEDETOVA RAUSHAN MAMADIYAROVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Слайд8.JPG
(Ochiq dars materiali)

Слайд13.JPG
(Prezentatsiya)

IMG_20181007_134828.jpg
(Darsdan lavha)

План открытого занятия от 24.09.2018.doc
(Ochiq dars materiali)
88. Методы и средства обучения
O`qituvchi : MEDETOVA RAUSHAN MAMADIYAROVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Занятие 7.doc
(Ochiq dars materiali)

Тема 7.doc
(Ochiq dars materiali)

Тема 7.doc
(Prezentatsiya)

IMG_20181020_200543.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181020_200558.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181020_201242.jpg
(Darsdan lavha)

Технологическая модель лекционного занятия на тему.doc
(Ochiq dars materiali)

Технологическая модель лекционного.doc
(Ochiq dars materiali)

ГЛОССАРИЙ.doc
(Ochiq dars materiali)
89. История педагогики как наука
O`qituvchi : MEDETOVA RAUSHAN MAMADIYAROVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (История педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Слайд14.JPG
(Ochiq dars materiali)

Тема 1 по истории педагогики.docx
(Ochiq dars materiali)

1.jpg
(Prezentatsiya)

1.jpg
(Audio)
90. Ўқувчи шахси тарбиянинг объекти ва субъекти сифатида
O`qituvchi : ABRALOVA ZABARJAD DJURAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
20180111_120940.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180111_120947.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180111_120954.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180111_121002.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180111_121010.jpg
(Ochiq dars materiali)

IMG_20161028_183331.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20161028_183329.jpg
(Darsdan lavha)
91. Нутқ техникаси: нафас олиш ва овоз
O`qituvchi : ABRALOVA ZABARJAD DJURAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
20180118_092533.jpg
(Darsdan lavha)

20180118_093208.jpg
(Darsdan lavha)

20180118_095955.jpg
(Darsdan lavha)

20180118_092421.jpg
(Darsdan lavha)

20180118_092421.jpg
(Darsdan lavha)

20180118_094049.jpg
(Darsdan lavha)
92. Nutq texnikasi: nafas olish va ovoz
O`qituvchi : ABRALOVA ZABARJAD DJURAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
20180123_110235.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180123_110248.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180123_110301.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180123_110315.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180123_110329.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180123_110345.jpg
(Ochiq dars materiali)

11-mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

20180118_092533.jpg
(Darsdan lavha)

20180118_092954.jpg
(Darsdan lavha)

20180118_093208.jpg
(Darsdan lavha)

20180118_095955.jpg
(Darsdan lavha)
93. Ҳадис илми ва унинг тарбиявий аҳамияти
O`qituvchi : ABRALOVA ZABARJAD DJURAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
20180228_153434.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180228_153444.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180228_153452.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180228_153502.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180228_153517.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180228_153530.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180228_153223.jpg
(Prezentatsiya)

20180228_153235.jpg
(Prezentatsiya)

20180228_153255.jpg
(Prezentatsiya)

20180228_153309.jpg
(Prezentatsiya)

20180226_123336.jpg
(Darsdan lavha)

20180226_124301.jpg
(Darsdan lavha)

20180226_123420.jpg
(Darsdan lavha)
94. Kaykovusning "Qobusnoma" asari va javonmardlik tarbiyasi
O`qituvchi : ABRALOVA ZABARJAD DJURAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
20180518_113938.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180518_113952.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180518_114334.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180518_114351.jpg
(Ochiq dars materiali)

20180518_114402.jpg
(Ochiq dars materiali)

IMG_20180517_123454.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180517_130519.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180517_130532.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180517_130548.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180517_130724.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180517_153020.jpg
(Darsdan lavha)

20180525_112806.jpg
(Prezentatsiya)

20180525_112814.jpg
(Prezentatsiy
95. Дарс- таълимни ташкил этишнинг асосий шакли
O`qituvchi : ABRALOVA ZABARJAD DJURAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
20181029_115207.jpg
(Ochiq dars materiali)

20181029_115216.jpg
(Ochiq dars materiali)

20181029_115222.jpg
(Ochiq dars materiali)

20181029_115242.jpg
(Ochiq dars materiali)

20181029_115248.jpg
(Ochiq dars materiali)

20181029_115259.jpg
(Ochiq dars materiali)

20181029_115943.jpg
(Prezentatsiya)

20181029_115958.jpg
(Prezentatsiya)

20181029_120005.jpg
(Prezentatsiya)

20181029_120024.jpg
(Prezentatsiya)

20181029_120032.jpg
(Prezentatsiya)

20181029_120040.jpg
(Prezentatsiya)

20181029_120049.jpg
(Prezentatsiya)

97. Abu Ali ibn Sino ta
O`qituvchi : ABRALOVA ZABARJAD DJURAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi va pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
20190313_133934.jpg
(Ochiq dars materiali)

20190313_133949.jpg
(Ochiq dars materiali)

20190313_134017.jpg
(Ochiq dars materiali)

20190313_133820.jpg
(Prezentatsiya)

20190313_133836.jpg
(Prezentatsiya)

20190313_133849.jpg
(Prezentatsiya)

20190313_133910.jpg
(Prezentatsiya)

IMG_20190313_145122_920.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190313_145125_093.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190313_145129_218.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190313_145130_890.jpg
(Darsdan lavha)
98. Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va ta'lim rivojidagi xizmatlari
O`qituvchi : ABRALOVA ZABARJAD DJURAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
20190417_134146.jpg
(Ochiq dars materiali)

20190417_134201.jpg
(Ochiq dars materiali)

20190417_134211.jpg
(Ochiq dars materiali)

20190417_134228.jpg
(Ochiq dars materiali)

20190417_134240.jpg
(Ochiq dars materiali)

20190417_133801.jpg
(Prezentatsiya)

20190417_133822.jpg
(Prezentatsiya)

20190417_133835.jpg
(Prezentatsiya)

IMG_20190417_145200_602.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190417_145204_243.jpg
(Darsdan lavha)
99. Tarbiyaning umumiy metodlari
O`qituvchi : MIRZAYEVA FAROG`AT ODILJONOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
12-мавзу очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

Тарбия методлари семинар.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20171122_221853.jpg
(Video)

IMG_20171122_221907.jpg
(Audio)

IMG_20171123_203940.jpg
(Darsdan lavha)
100. Ўқитувчи фаолиятида мулоқот маданияти ва психологияси
O`qituvchi : MIRZAYEVA FAROG`AT ODILJONOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
8-мавзу очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

Тарбия методлари семинар.pptx
(Prezentatsiya)

lumotnoma(inglizcha).docx
(Video)

20171213_163619.jpg
(Audio)

20171218_174531.jpg
(Darsdan lavha)
101. Ўқитувчи фаолиятида мулоқот маданияти ва психологияси
O`qituvchi : MIRZAYEVA FAROG`AT ODILJONOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
8-мавзу очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

Тарбия методлари семинар.pptx
(Prezentatsiya)

20171213_163632.jpg
(Video)

20171218_174551.jpg
(Audio)

20171218_174640.jpg
(Darsdan lavha)
102. Pedagogik fikrlar taraqqiyotining ilk manbalari
O`qituvchi : MIRZAYEVA FAROG`AT ODILJONOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
Семинар ишланмаси.doc
(Ochiq dars materiali)

1-мавзу.pptx
(Prezentatsiya)

тарих 2.jpg
(Video)

тарих 3.jpg
(Audio)

тарих.jpg
(Darsdan lavha)
103. Hadis ilmi va uning tarviyaviy ahamiyati
O`qituvchi : MIRZAYEVA FAROG`AT ODILJONOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
2- seminar.doc
(Ochiq dars materiali)

2-мавзу.pptx
(Prezentatsiya)

очиқ дарс 2.jpg
(Video)

очиқ дарс 3.jpg
(Audio)

очиқ дарс.jpg
(Darsdan lavha)
104. O'quvchi shaxsi tarbiyaning obyekti va subyekti sifatida
O`qituvchi : MIRZAYEVA FAROG`AT ODILJONOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika nazariyasi)

Yuklab olish uchun materiallar :
4-семинар машгулот.docx
(Ochiq dars materiali)

4-мавзу очиқ дарсга.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20181003_123004.jpg
(Video)

IMG_20181003_123024.jpg
(Audio)

IMG_20181003_123035.jpg
(Darsdan lavha)
105. Pedagogika tarixi fan sifatida.
Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar

O`qituvchi : MIRZAYEVA FAROG`AT ODILJONOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
Ишланма.docx
(Ochiq dars materiali)

1-mavzu.ppt
(Prezentatsiya)
106. Oilada sog’lom bola tarbiyalashdagi o’zaro munosabatlarning pedagogik-psixologik munosabatlari
O`qituvchi : REJAMETOVA IRADA IKRAMSHIKOVNA            
O`quv fani : Ta`lim tarbiyaning dolzarb muammolari

Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза матни.docx
(Ochiq dars materiali)

Слайд № 1.ppt
(Prezentatsiya)
107. Hozirgi davrda jahon mamlakatlari ta’lim tizimi va pedagogika fani rivoji
O`qituvchi : REJAMETOVA IRADA IKRAMSHIKOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
Очиқ дарс маърузаси.docx
(Ochiq dars materiali)

Очиқ дарс 2.pptx
(Prezentatsiya)
108. Al-Buxoriy, Kaykovus, Al-Xorazmiy, Al-Forobiy, Ibn Sino ijodiy meroslarida mudarrislarni tanlash, ularga qo`yiladigan talablar
O`qituvchi : REJAMETOVA IRADA IKRAMSHIKOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
Texnologiya.docx
(Ochiq dars materiali)

Pedagogika slayd.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_6027.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_6031.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_6035.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_6054.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_6101.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_6114.jpg
(Darsdan lavha)
109. Ta’lim tamoyillarini dars jarayonidagi o’rni
O`qituvchi : REJAMETOVA IRADA IKRAMSHIKOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
IMG_20180412_104716.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180412_105029.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180412_110644.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180412_110823.jpg
(Darsdan lavha)

222 тех.карта.docx
(Ochiq dars materiali)

222.docx
(Ochiq dars materiali)

Таълим назарияси.Дидактика(1).ppt
(Prezentatsiya)
110. Ta’lim metodlari va vositalari.

O`qituvchi : REJAMETOVA IRADA IKRAMSHIKOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

Yuklab olish uchun materiallar :
IMG_20181019_143738.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181019_140235.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181019_141810.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181019_143244.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181019_143518.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181019_143613.jpg
(Darsdan lavha)

очи_ дарс ишланмаси.docx
(Ochiq dars materiali)

Слайд7.JPG
(Prezentatsiya)

1 ochiq dars ishlanmasi.docx
(Ochiq dars materiali)

Venn diagrammasi.docx
(Ochiq dars materiali)
111. Pedagogik texnika haqida tushuncha.
Pedagogik texnikani shakllantirish metodikasi.
Nutq texnikasi va madaniyati.

O`qituvchi : REJAMETOVA IRADA IKRAMSHIKOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
Технологик модел.docx
(Ochiq dars materiali)

7-mavzu ped mahorat.pptx
(Prezentatsiya)

Маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

Маъруза.docx
(Video)

IMG_20181102_124031.jpg
(Ochiq dars materiali)

IMG_20181102_124042.jpg
(Ochiq dars materiali)
112. Pedgogik takt va pedagogik etika
O`qituvchi : REJAMETOVA IRADA IKRAMSHIKOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat)

Yuklab olish uchun materiallar :
matn.docx
(Ochiq dars materiali)

4 очиқ дарс.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20190323_003634_719.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190323_003647_508.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190323_003708_469.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190323_003715_506.jpg
(Darsdan lavha)
113. XIV asrning ikkinchi yarim va XVI asrda Movaraunnahtda pedagogik fikrlar rivoji
O`qituvchi : HAYDAROV M.E.            
O`quv fani : Umumiy pedagogika (Pedagogika tarixi)

Yuklab olish uchun materiallar :
5-маъруза пед тарих kirill.doc
(Ochiq dars materiali)
114. Гиёхвандлик болаларда ғайриконуний ҳатта-ҳарақатнинг намоён бўлиш шакли сифатида
O`qituvchi : HAYDAROV M.E.            
O`quv fani : Pedagogika (Ijtimoiy pedagogika)

Yuklab olish uchun materiallar :
5-маъруза ижтимоий kirill.doc
(Ochiq dars materiali)

341.thumbnail.jpg
(Darsdan lavha)
115. Педагогическая этика и педагогический такт
O`qituvchi : RO`ZMETOVA XILOLA ABDUSHARIPOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2018-10-15_14-39-02.jpg
(Video)

photo_2018-10-15_14-39-47.jpg
(Audio)

photo_2018-10-15_14-48-48.jpg
(Darsdan lavha)

6 лекция открытое занятие 15 октября 2018 Рузметова.docx
(Ochiq dars materiali)

Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)

Раздаточный Материал.docx
(Ochiq dars materiali)
116. ПОНЯТИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ.
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.
КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ.

O`qituvchi : RO`ZMETOVA XILOLA ABDUSHARIPOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Педагогическое мастерство)

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 7 открытое занятие 22 октября 2018 Рузметова Х.А..pdf
(Ochiq dars materiali)

Педмастерство 7 тема Рузметова Хилола.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-22_17-07-48.jpg
(Video)

photo_2018-10-22_17-08-00.jpg
(Audio)

photo_2018-10-22_17-08-15.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-10-22_17-10-19.jpg
(Video)

photo_2018-10-22_17-11-15.jpg
(Audio)

photo_2018-10-22_17-08-41.jpg
(Darsdan lavha)
117. Педагогика как наука о воспитании, образовании и развитии личности.
Методология и методы научно-педагогического исследования

O`qituvchi : RO`ZMETOVA XILOLA ABDUSHARIPOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 2. Педагогика как наука.ppt
(Prezentatsiya)
118. КОЛЛЕКТИВ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ
O`qituvchi : RO`ZMETOVA XILOLA ABDUSHARIPOVNA            
O`quv fani : Общая педагогика (Теория педагогики)

Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 11.doc
(Ochiq dars materiali)

Коллектив стадии.pptx
(Prezentatsiya)Kafedra a`zolari