Umumiy pedagogika kafedrasi

Pedagogika sohasi rivoji ikki asosiy yo‘nalishni o‘zaro uzviyligi va uzluksizligini talab etadi: pedagogik va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash. Ushbu ikki yo‘nalishni bir xil sur’atda rivojlanishida nafaqat respublikamiz, balki O‘rta Osiyo miqyosida katta nufuzga ega bo‘lgan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining umumiy pedagogika kafedrasi alohida o‘rin tutadi.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining Umumiy pedagogika kafedrasi tashkil topgan yillari S.R.Radjabov, kafedra mudirining o`rinbosari M.Usmonov, o`qituvchilar T.Xalilov, I.Xusanxo`jayevlar faoliyat ko`rsatishdi. 1938-yildan kafedrani dotsent V.N.Moroz boshqardi. 1942-yildan 1944-yilgacha kafedra mudiri lavozimida pedagogika fanlari doktori, professor N.A.Konstantinov, 1944-yilning oxiridan dotsent N.M.Takanayev, 1947-yilning noyabr oyidan 1990-yilgacha Pedagogika Fanlar akademiyasining akademigi, O`zbekiston Respublikasida xizmat ko`rsatgan fan arbobi, professor S.R.Radjabov ishladi. Kafedraga 1990-1992-yillarda pedagogika fanlari doktori, professor B.Mirzaaxmedov. 1992-yildan 1995-yilning may oyigacha pedagogika fanlari nomzodi, professor K.X.Xoshimov. 1995-yilning may oyidan 1996-yilning sentabr oyigacha pedagogika fanlari nomzodi dotsent Ye.G.Shain. 1996-yilning sentabridan 1998-yilning oktabrigacha pedagogika fanlari doktori, professor J.Xasanboyev. 1998-yilning oktabridan 2001-yilning fevraligacha pedagogika fanlari doktori, professor N.N.Azizxodjayeva. 2001-yilning sentabridan 2002-yilning martigacha pedagogika fanlari nomzodi dotsent S.A.Madyarova. 2002-yilning mart oyidan 2010-yilning dekabr oyigacha kafedraga O`zbekistonda xizmat ko`rsatgan madaniyat xodimi, pedagogika fanlari doktori, professor M.X.Toxtaxodjayeva. 2010-yilning dekabr oyidan 2013-yilning noyabr oyigacha pedagogika fanlari doktori E.R.Yuzlikayeva. 2014-yilning mart oyidan 2016-yil dekabr oyigacha B.X.Xodjayev rahbarlik qildi. Bugungi kunda kafedrani pedagogika fanlari doktori, professor D.I.Ro`ziyeva boshqarib kelmoqda. Hozirgi kunda umumiy pedagogika kafedrasi universitetimizning eng yirik tayanch kafedralaridan biridir.
2018 yil 28 sentyabrda ko’p yillik ilmiy-ijodiy, ma’naviy-ma’rifiy mehnat faoliyatining yuqori darajada baholash natijasida Madyarova Svetlana Aminovna “Mehnat shuhrati” ordeni bilan taqdirlandi. Ushbu nishonni O’zbekiston Respublikasi Bosh Vaziri A.N.Aripov va prezident maslahatchisi A.A.Abduvaxitovlar topshirishdi.

“Umumiy pedagogika” kafedrasi tomonidan bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida ta’lim bosqichining 3-semestrda Umumiy pedagogika (pedagogika nazariyasi ) (rejada) 132 soat, 4-semestrda Umumiy pedagogika (pedagogika tarixi) 106 soat, 5-semestrda Umumiy pedagogika (pedagogik mahorat), ajratilgan soat (rejada) 70, 6-semestrda Pedagogika (Ijtimoiy pedagogika), ajratilgan soat (rejada) 62.

Umumiy pedagogika kafedrasi tomonidan 2017-2018-o`quv yilida 5A110901-Pedagogika nazariyasi va tarixi yo`nalishi bo`yicha Magistratura mutaxassisliklarida quyidagi fanlar o`qitildi:
1.Pedagogik menejment 1-kurs 2-semestr jami 120 soat
2.Pedagogik fikrlar tarixi 1-kurs 1-semestr jami 140 soat
3.Pedagogikaning kontseptual asoslari 1-kurs 1-2-semestr jami 300 soat
4.Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi 1-kurs 2-semestr jami 150 soat
5.Pedagogik prognostika 2-kurs 1-semestr jami 142 soat
6.Pedagogik diagnostika va korrektsiya 2-kurs 1-semestr jami 120 soat
7.Maxsus fanlarni o`qitish metodikasi 2-kurs 1-semestr jami 90 soat
8.Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat 1-kurs 2-semestr jami 60 soat.
Umumiy pedagogika kafedrasi tomonidan 2018-2019-o`quv yili uchun 2 yo’nalish: 5A110903-“Pedagogika nazariyasi va tarixi” va “Ta’lim muassasalarining boshqaruvi” yo`nalishlari bo`yicha Magistratura mutaxassisliklarida quyidagi fanlar o`qitiladi:
1.Pedagogik menejment 1-kurs 2-semestr jami 130 soat
2.Pedagogik fikrlar tarixi 1-kurs, 1-semestr jami 130 soat
3.Pedagogikaning kontseptual asoslari 1-kurs,1-2-semestr jami 240 soat
4.Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi 1-kurs,1-2-semestr jami 240 soat
5.Pedagogik prognostika 2-kurs, 1-semestr jami 262 soat
6.Pedagogik diagnostika va korrektsiya 2-kurs, 1-semestr jami 130 soat
7.Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi 2-kurs, 1-semestr jami 90 soat
8. Ta’lim sifati monitoring 1-kurs, 2-semestr jami 120 soat
9.Boshqaruv nazariyasi 1-kurs, 2-semestr jami 126 soat
10.Boshqaruv psixologiyasi 2-kurs, 1-semestr jami 126 soat
11.Xodimlarni boshqarish 1-kurs, 1-semestr jami 126 soat
12.Innovatsion va strategik menejment 1-kurs, 2-semestr jami 126 soat
13.Ta’lim sifati monitoring 1-kurs, 2-semestr jami 120 soat
14.Ish yuritish asoslari 1-kurs, 1-semestr jami 120 soat
15.Ma’muriy menejment 1-kurs, 2-semestr jami 140 soat
16.Pedagogik riskologiya 2-kurs, 1-semestr jami 122 soat
17.ITI va IPI. 1-2 kurslar 800 “Umumiy pedagogika” kafedrasi universitetning barcha yo`nalishlarida o’quv faoliyatini tashkil etadi.

Yuklab olish uchun fayllar

Hozirgi vaqtda Umumiy pedagogika kafedrasi universitetimizning eng yirik va tayanch kafedralaridan biridir. Uning tarkibida 22 nafar yuqori malakali pedagog xodimlar faoliyat ko‘rsatmoqda. Ulardan pedagogika fanlari doktorlari, professorlar F.N.Xalilov, M.E.Xaydarov, D.I.Ro‘ziyeva, B.X.Xodjayev, Sh.Abdullayeva, pedagogika fanlari nomzodi, professor A.S.Kaldibekova, pedagogika fanlari nomzodi, dotsentlar S.A.Madyarova, G.M.Qurbanova, R.M.Medetova, Pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD) G.N.Ibragimova, katta o‘qituvchilar Sh.X.Tashmetova, I.V.Morxova, S.A.Djumayeva, N.S.Mirsagatova, F.Mirzayeva, O‘.I.Abdullayeva o‘qituvchilar, N.M.G‘afurova, Z.Abralova, M.Nishonova, I.N.Shodiyev va boshqalardir.
“Umumiy pedagogika” kafedrasining Respublikamiz va MDH mamlakatlaridalarida katta nufuzga ega bo‘lishi shak-shubhasiz, akademik Siddiq Radjabov nomi bilan bevosita bog‘liqdir. 43 yil davomi (1947-1990 yy.)da kafedraga rahbarlik qilgan akademik S.R.Radjabov Respublikada pedagogika fanning rivojlanishiga, ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlashga katta hissa qo‘shdi, ilmiy maktabni yaratdi. O‘zining ilmiy-pedagogik faoliyati davomida akademik S.Radjabov yosh olimlarga hamisha yordam berib keldi. S.Radjabov uzoq yillar davomida pedagogika fanlari bo‘yicha ilmiy daraja beradigan ixtisoslashtirilgan Kengashni boshqarib, nafaqat O‘zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham olimlar tayyorlab berishda juda katta xizmat qildi. Akademik S.Radjabov 7 nafar fan doktorini, 130 nafar fan nomzodini tayyorladi.
Siddiq Radjabov rahbarligida kafedra professor-o‘qituvchilari pedagogika fanining rivoji yo‘lida fidokorona xizmat qilishdi. Buning yorqin namunasi pedagogika oliygohlari talabalari uchun 1962-yilda o‘zbek tilida “Pedagogika” darsligini chop ettirishi bo‘ldi. Darslik 1962, 1966 va 1981-yillarda qayta-qayta to‘ldirib, nashr ettirildi. Shuningdek, kafedrada tashkil etilgan ijodiy guruh a’zolari tomonidan 1986-yilda Moskvaning “Pedagogika” nashriyotida “O‘zbek pedagogik fikrlar antologiyasi” kitobining nashr etilishi milliy pedagogika fani rivojida katta burilish yasadi. Hamdo‘stlik davlatlaridan bir nechtasigina bunday salmoqli pedagogik asarni chop ettira olganini hisobga olsak, kafedra professor-o‘qituvchilarining mustabid tuzum davrida milliy pedagogika rivoji yo‘lida ko‘rsatgan juda katta ma’naviy jasorati deb, bemalol aytish mumkin.
Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq kafedra qoshida pedagogika fanlari bo‘yicha ilmiy daraja beruvchi Ixtisoslashgan Kengash faoliyat yuritib, 1991-2000-yillar mobaynida kafedraning 30 nafar tadqiqotchisi (O.Musurmonova, U.Mahkamov, E.Seytxalilov, A.Abduqodirov, S.Nishonova, A.S.Kaldibekova, Sh.Avezov, M.Bozorova, B.Adizov va boshqalar) istiqlolning ilk ilmiy-pedagogik kadrlari sifatida nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilishdi.
Mazkur davrda kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan eng qadimgi davrlardan mustaqillik yillariga bo‘lgan davrni o‘z ichiga olgan “Pedagogika tarixi” (1996), ikki qismli “O‘zbek pedagogik fikrlar antologiyasi” (1995, 1999) nomli o‘quv qo‘llanmalar yaratilib, Respublika oliy ta’lim muassasalarini yangi o‘quv adabiyotlari ta’minlashga munosib hissa qo‘shildi.
2000-yildan boshlab kafedrada pedagogika fanini rivojlantirishning quyidagi yangi istiqbolli yo‘nalishlari ishlab chiqilib, tizimli ishlar amalga oshirildi:
1) umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi va oliy ta’lim muassasalari uchun o‘quv adabiyotlarining DTS asosida yangi o‘quv adabiyotlarini yaratish;
2) mustaqillik mafkurasi asosida ilmiy-tadqiqot ishlarini yo‘lga qo‘yish;
3) pedagogik fanlar mazmunini modernizatsiyalash;
4) uzluksiz ta’lim tizimida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish;
5) pedagogik fanlarning metodik ta’minotini takomillashtirish;
6) ta’lim xizmatlari sohasini rivojlantirish;
7) iqtidorli talabalar bilan ishlash mexanizmlarini takomillashtirish va ustoz-shogird tizimini rivojlantirish;
8) innovatsion-korporativ hamkorlikni rivojlantirish va boshqalar.
2000-2012-yillarda kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun “Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari”, “Vatan tuyg‘usi”, “Rus tili”, “Alifbe” kabi fanlar bo‘yicha 10dan ortiq, pedagogika kollejlari uchun “Pedagogika” va “Pedagogika tarixi” fanlaridan 6ta, oliy ta’lim muassasalari uchun pedagogikaning turli sohalariga doir 40dan ortiq darslik va o‘quv qo‘llanmalar yaratildi.
2007-yili nashrdan chiqqan A.S.Kaldibekovaning “Pedagogika teoriyasi” nomli o‘quv qo‘llanmasi “Yilning eng yaxshi darsligi va o‘quv adabiyoti muallifi – 2008” Respublika tanlovida 3-o‘rin, M.X.Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida 2008-yili nashrdan chiqqan “Pedagogika nazariyasi” nomli darslik “Yilning eng yaxshi darsligi va o‘quv adabiyoti muallifi – 2009” Respublika tanlovida 3-o‘rin, A.Xoliqovning 2010-yili nashrdan chiqqan “Pedagogik mahorat” darsligi “Yilning eng yaxshi darsligi va o‘quv adabiyoti muallifi – 2012” Respublika tanlovida 1-o‘rinni qo‘lga kiritdi.
Kafedra tadqiqotchilaridan 40 nafari (F.R.Yuzlikayev, K.Qilicheva, E.R.Yuzlikayeva, N.Nishonova, M.Usmonboeva, B.Mirzaolimov, M.Tadjiyeva, M.Axmedova, B.Xodjayev, G.Qurbonova va boshqalar) doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilishdi va hozirda uzluksiz ta’limning turli bosqichlarida pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanishmoqda.
Mazkur yillarda kafedrada iqtidorli talabalar bilan ishlash va ustoz-shogird tizimida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan 6 nafar “Pedagogika” fanidan Respublika olimpiadasi g‘olibi va “Pedagogika” yo‘nalishi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va nomdor stipendiyalar sovrindorlari tayyorlandi. Ayniqsa, kafedra professori A.S.Kaldibekovaning “Ustoz-shogird” tizimida iqtidorli talabalar bilan olib borayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari diqqatga sazovordir. Olima rahbarligidi 2 nafar “Pedagogika” fanidan Respublika olimpiadasi g‘olibi va ikki marotaba Prezident stipendiyasi sovrindori tayyorlangan.
Mustaqillik yillarida kafedraning ikki nafar professor-o‘qituvchisi davlatimizning yuksak unvon va medallariga munosib deb topildi. 2005-yilda pedagogika fanlari doktori, professor N.N.Azizxodjayeva “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan xalq ta’limi xodimi” unvoni va 2007-yilda professor A.S.Kaldibekova “Shuhrat” medali bilan taqdirlandi.2015-yilda kafedraning professor-o‘qituvchilaridan A.S.Kaldibekova, B.X.Xodjayev, G.N.Ibragimovalar “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi a’lochisi” ko`krak nishoni bilan taqdirlandilar.
So‘nggi yillarda Respublikamizda pedagog kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilishga doir amalga oshirilayotgan ishlarga uyg‘un tarzda kafedrada o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, ma’naviy-ma’rifiy hamda akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan hamkorlik sohalarini modernizatsiyalashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, kafedra professor-o‘qituvchilari tarkibini yoshartirish va istiqbolli yosh pedagog kadrlarni tayyorlash maqsadida pedagogika magistratura mutaxassisligini tugatgan bitiruvchilar ishga jalb qilinmoqda. Shuningdek, pedagogik fanlarni o‘qitishning elektron-modulli tizimi ishlab chiqildi; virtual laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar platformasi, virtual muzey yaratildi.
2012-2016-yillarda kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan o‘zbek, rus, qozoq va ingliz tillarida “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti”, “Ijtimoiy pedagogika”, “Qiyosiy pedagogika”, “Pedagogik texnologiya” fanlari bo‘yicha darslik va o‘quv qo‘llanmalar, 12ta monografiya, 40dan ortiq uslubiy qo‘llanmalar va 300ga yaqin ilmiy maqola va tezislar Respublika va xorijiy ilmiy jurnal va to’plamlarda nashr etildi.
Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlashga zamin yaratish maqsadida 2014-2015-o‘quv yilidan boshlab, kafedrada pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi bo‘yicha magistrlar tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yildi.
2016-yilda kafedraning ilmiy sohada hamkorlik aloqalari kengayib, Rossiya Federatsiyasining Belgorod Milliy davlat universiteti, Belgorod pedagogika instituti, “Sotsiosfera”, “Resurs” markazlari, O`zbekiston Milliy universiteti va Moskva davlat universitetining Toshkent filiali bilan hamkorlikda xalqaro ilmiy-amaliy anjumanlar, o‘quv seminarlari, seminar-treninglar tashkil etish yo‘lga qo‘yildi.
Hozirda kafedrada 15 nafar mustaqil izlanuvchilar quyidagi yettita ilmiy maktab doirasida doktorlik dissertatsiyalari ustida izlanishlar olib borishmoqda:
1. O‘zbekistonda maktablarning rivojlanish tarixi (Akademik Siddiq Rajabov ilmiy maktabi).
2. Pedagogik fikrlar tarixi (K.Hoshimov ilmiy maktabi).
3. Oliy maktab pedagogikasi va innovatsion pedagogik texnologiyalar (N.Azizxodjayeva maktabi).
4. Androgogik ta’lim (J.Hasanboyev ilmiy maktabi).
5. Lingvopedagogika (M.Toxtaxodjayeva ilmiy maktabi).
6. Barkamol shaxsni tarbiyalash (S.Nishonova ilmiy maktabi).
7. Milliy an’analar va axloqiy tarbiyaning uyg‘unligi (S.Temurova ilmiy maktabi).
Hozirgi vaqtda kafedrada “Yosh pedagog” to‘garagi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, universitetning 30 nafar iqtidorli talabalari uning a’zosidir. Universitetning 80 yilligi munosabati bilan 2015-yilning 22 iyun kuni “Akademik Siddiq Rajabov o‘qishlari” mavzusida talabalarning ilmiy-amaliy konferensiyasi o‘tkazildi. Ilmiy-amaliy konferensiya an’ana tarzida har yili kafedra tashabbusi bilan o`tkazilib borilmoqda. Unda universitetning iqtidorli talabalari o`z maqolalari va ma’ruzalari bilan ishtirok etadi.
2015-yilda B.X.Xodjayev Respublika miqyosida o`tkazilgan “Oliy ta’lim muassasasining Eng yaxshi pedagogi” tanlovida “Pedagogika” ta’lim sohasi bo`yicha g`olib bo`ldi.
2016-yil kafedra katta o`qituvchisi G.N.Ibragimova Respublika miqyosida o`tkazilgan “Oliy ta’lim muassasasining Eng yaxshi pedagogi” tanlovida “Pedagogika” ta’lim sohasi bo`yicha g`olib bo`ldi.
Yuqorida sanab o‘tilgan ulkan yutuqlar bilan birgalikda kafedra professor-o‘qituvchilari oldiga quyidagi istiqbolli yo‘nalishlarni rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan:
1) pedagogika fanining zamonaviy konsepsiyani yaratish;
2) kafedrada o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha multimediali o‘quv-uslubiy majmualarni ishlab chiqish va ta’lim amaliyotiga tatbiq etish;
3) kafedrada o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha reyting nazoratini tashkil etishning elektron mexanizmini optimallashtirish;
4) kafedrada o‘qitiladigan fanlardan elektron darslik va o‘quv qo‘llanmalarning yangi avlodini yaratish;
5) kafedra professor-o‘qituvchilarning ilmiy-tadqiqot ishlarini samarali amalga oshirishlari uchun fundamental va amaliy loyihalarni jalb etish;
6) kafedraning “Pedagogik evristika” nomli elektron jurnalini yaratish;
7) respublikamiz olimlarini jalb etish asosida eng qadimgi davrlardan hozirgi kungacha bo‘lgan davr(30 asr)ni o‘z ichiga olgan milliy pedagogik fikrlar ensiklopediyasini bosqichma-bosqich yaratish va boshqalar.
2016-yil iyun oyida p.f.n., dotsent B.X.Xodjayev doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi.
2017-yil oktyabr oyida G.N.Ibragimova pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga ega bo`ldi.
Umumiy pedagogika kafedrasining innovatsion faoliyati
Hamkorlik memorandumi asosida Belgorod davlat milliy tadqiqot universiteti (BelGU) bilan ilmiy aloqalar yo‘lga qo‘yilgan. 2019 yilning 7 noyabridan 14 noyabrigacha universitet rektori, professor Oleg Nikolaevich Poluxin, prorektor Vladislav Anatolevich Kuchmistыy, xalqaro aloqalar departamenti boshlig‘i Shevchenko Valentina Ivanovnalarning tashrifi chog‘ida kafedra mudiri, professor Dilnoz Isomjonovna Ro‘zieva hamrohlik qildi, va BelGU tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlandi.
2019 yilning 7 oktyabridan 7 noyabrigacha Samara milliy tadqiqot universiteti Pedagogika kafedrasi dotsenti Anastasiya Veniaminovna Dolgopolova (40 soat), Belgorod davlat milliy tadqiqot universiteti (BelGU) Pedagogika kafedrasi mudiri, professor Nataliya Leonidovna Shexovskayalar (50 soat) bir oy davomida bakalavriat va magistratura talabalariga ma’ruza va seminar darslarini o‘tdilar.
Kafedraga muntazam ravishda Qozog‘iston oliy ta’lim muassasalaridan doktorantlar stajirovka o‘taydilar, va professor D.I.Ro‘zieva rahbarligida ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanadilar.

Kafedra professor-o`qituvchilari tomonidan muntazam ravishda ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar o`tkazilmoqda. Jumladan, “O`zbekistonlik pedagog olimalar” turkumidan pedagogika fanlari doktori, professor M.X.Toxtaxodjayevaning ilmiy faoliyatiga 45 yil to`lishi munosabati bilan, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent S.A.Madiyarovalarning tavallud ayyomi munosabati bilan o`qituvchilar va talabalar ishtirokida seminarlar tashkil etildi. Shuningdek, ma’naviy-ma’rifiy ishlar rejasi doirasida yoshlarning ma’naviy, axloqiy, siyosiy, huquqiy va ijtimoiy ongini o`stirtishga qaratilgan qator tadbirlar tashkil qilinib, universitet saytida yoritib borilmoqda.
2018-yilning 18-may kuni Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining “Umumiy pedagogika” kafedrasi tashabbusi bilan “Akademik Siddiq Rajabov o‘qishlari” mavzusida IV talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Konferensiyada Respublika OTMlarining professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodimlar, tadqiqotchilar, magistrantlar va talabalar ishtirok etdilar.
“Umumiy pedagogika” va “Ijtimoiy fanlar” kafedralari professor-o`qituvchilari hamkorlikda Amir Temur tavalludining 682 yilligi munosabati bilan “Sohibqiron bobomizga munosib avlodlar bo`laylik” shiori ostida Sog`lom turmush tarzini rivojlantirish maqsadida joriy yilning 11-aprel kuni “Shaxmat va shashka” musobaqasini o`tkazdilar. Musobaqada har ikki kafedradan qator professor-o`qituvchilar shaxmat va shashka donalarini surib o`zaro musobaqalashdilar.
Kafedrasi mudiri D.I.Ro`ziyeva va “Harbiy” yo`nalishda guruh murabbiyligi faoliyati bilan shug`ullanayotgan qator professor-o`qituvchilar, jumladan, N.M.Gafurova, I.V.Morxova, F.O.Mirzayeva, O’.I.Abdullayeva, S.A.Djumayeva, M.X.Nishonova, Z.D.Abralovalar joriy yilning 4-aprel kuni Respublika ma’naviyat va ma’rifat targ`iboti markazi ilmiy ekspertiza bo`limi boshlig`i Daminov Ergash Inoyatovich bilan hamkorlikda “Harbiy” ta’lim fakultetining anjumanlar zalida “Islom sivilizatsiyasiga hissa qo`shgan allomalar” mavzusida ilmiy-ma’rifiy tadbir tashkil qildilar. Tadbirda Daminov Ergash Inoyatovich va kafedra mudiri D.I.Ro`ziyeva tomonidan talabalarga islom sivilizatsiyasiga o`zining ulkan hissasini qo`shgan yurtdoshlarimizdan Imom Ismoil al Buxoriy va Imom Moturidiylarning hayoti, ilmiy va ma’rifiy faoliyati, islom dini taraqqiyotidagi xizmatlari, asarlari haqida batafsil ma’lumotlar berildi.


Ma’lumotnoma
2018-2019-o`quv yilining 5-sentabrida 1-juftlikda “Umumiy pedagogika’ kafedrsi katta o`qituvchisi Djumayeva Sanobar Absaatovna tomonidan “Boshlang`ich ta’lim va jismoniy madaniyat” fakultetining jismoniy madaniyat yo’nalishi 301-302-guruhlarida, 2-3 juftlikda “Chet tillar” fakultetining ingliz tili yo’nalishi 102- murabbiylik guruhida, 2-smena 1-juftlikda “Defektologiya” fakultetining oligofreno 101-102-guruhlarida “AZIZ VA YAGONAMSAN, JONAJON O`ZBEKISTONIM” mavzusida mustaqillik darslari tashkil etildi va yuqori saviyada o`tkazildi. Ushbu darsda O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28- iyundagi PQ-3814-sonli “Ozbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining yigirma yetti yillik bayramiga tayyorgarlik ko`rish va uni o`tkazish chora - tadbirlari to`g`risida” gi qarori ijrosini ta’minlash maqsadida talabalarga mamlakatimizda bo`layotgan chuqur islohohotlar yuzasidan ma’lumot berildi. Mazkur qaror bilan xalqimizning asriy orzusi bo‘lgan, Vatanimizning necha ming yillik tarixida mutlaqo yangi sahifa ochgan, mamlakatimizni xalqaro hamjamiyatning teng huquqli a’zosiga aylantirgan O‘zbekiston mustaqilligining yigirma yetti yilligini munosib kutib olish va nishonlash maqsadida bayramga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha Respublika komissiyasining tarkibi tasdiqlandi. Respublika komissiyasiga bir hafta muddatda “Aziz va yagonamsan, jonajon O‘zbekistonim!” degan g‘oyani o‘zida mujassam etgan tashkiliy-amaliy, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar hamda targ‘ibot-tashviqot ishlari dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Mazkur dastur 2017–2021–yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi hamda “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili” Davlat dasturi bilan uyg‘un holda tayyorlanadi. Jumladan, talabalar mustaqillikning o’zlariga bergan eng zo’r tuhfalaridan biri talabalik safiga qabul qilingani haqida hayajon, bilan so`zladilar.


Ma’lumotnoma
2018-2019-o`quv yilining 5-sentabrida “Umumiy pedagogika’ kafedrsi katta o`qituvchisi Morxova Inessa Vyacheslavovna tomonidan 2-3 juftlikda “Chet tillar” fakultetining ingliz tili yo`nalishi 2-smena 301- murabbiylik guruhida “AZIZ VA YAGONAMSAN, JONAJON O’ZBEKISTONIM” mavzusida mustaqillik darslari tashkil etildi va yuqori saviyada o`tkazildi. Ushbu darsda O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28- iyundagi PQ-3814-sonli “Ozbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining yigirma yetti yillik bayramiga tayyorgarlik ko`rish va uni o`tkazish chora - tadbirlari to`g`risida” gi qarori ijrosini ta’minlash maqsadida talabalarga mamlakatimizda bo`layotgan chuqur islohohotlar yuzasidan ma’lumot berildi. Mazkur qaror bilan xalqimizning asriy orzusi bo‘lgan, Vatanimizning necha ming yillik tarixida mutlaqo yangi sahifa ochgan, mamlakatimizni xalqaro hamjamiyatning teng huquqli a’zosiga aylantirgan O‘zbekiston mustaqilligining yigirma yeti yilligini munosib kutib olish va nishonlash maqsadida bayramga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha Respublika komissiyasining tarkibi tasdiqlandi. Respublika komissiyasiga bir hafta muddatda “Aziz va yagonamsan, jonajon O‘zbekistonim!” degan g‘oyani o‘zida mujassam etgan tashkiliy-amaliy, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar hamda targ‘ibot-tashviqot ishlari dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Mazkur dastur 2017–2021–yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi hamda “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili” Davlat dasturi bilan uyg‘un holda tayyorlanadi. Jumladan, talabalar mustaqillikning o`zlariga bergan eng zo`r tuhfalaridan biri talabalik safiga qabul qilingani haqida hayajon , bilan so`zladilar.


3-oktabr 2018-yil “Umumiy pedagogika” kafedrasi bilan xamkorlikda “Umumiy pedagogika” kafedrasi kuni” mavzusida universitetimizda tadbir o`tkazildi. Tadbirda M.Dilmurodova PIPK bo`lim boshlig`i, Patner.R.I. - PIPK kutubxona ishlari bo`yicha direktor o`rinbosari va kafedraning professor-o`qituvchilari faol qatnashdilar.
Mazkur tadbirda “Kitobxonlik doirasini kengaytirib” loyihasi va “PIPKda axborot resurslari va xizmatlari” mavzusida dokladlar va chiqishlar eshitildi va slayd-prezintatsiya namoyish etildi.
“Umumiy pedagogika” kafedrasi mudiri p.f.d., professor D.I.Ro’ziyeva va kafedra olimlari p.f.d., professorlar M.X.Toxtaxodjayeva, B.X.Xodjayev, p.f.n., dotsent S.A.Madyarovalar bo`lajak o`qituvchi kasbida ilmiy adabiyotlar va kitobxonlik dolzarb masalalari bo’yicha fikrlar bildirishdi.
Tadbir yakunida talabalar kutubxonadan foydalanish resursi yuzasidan barcha qiziqtirgan savollariga javob oldilar. Tadbir yuqori saviyada mazmunli o`tkazildi.
“Ona tili-millat xazinasi”
Nizomiy nomidagi TDPU “Pedagogika va psixologiya” fakultetida ”Umumiy pedagogika” kafedrasi tashabbusi bilan o’zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligiga bag’ishlangan “Ona tili-millat xazinasi” mavzusida bayram tadbiri bo’lib o’tdi. Tadbir prezidentimizning “Har birimiz davlat tiliga bo’lgan e’tiborni mustaqillikka bo’lgan e’tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz lozim” degan gaplari bilan boshlandi.
Bayram tadbirida Rossiya fediratsiyasidan tajriba almashish maqsadida kelgan Belgorod davlat universiteti “Rus tili va adabiyoti” kafedrasi mudiri Chumak-Jung Irina Ivanovna va Samara milliy tadqiqotchilik universiteti “Pedagogika” kafedrasi dotsenti A.V.Dolgopolova mehmon sifatida ma’ruza bilan ishtirok etdilar. Bu esa o’z o’rnida tadbir xalqaro miqyosda o’tganligidan dalolat beradi.
Kafedra tomonidan tashkil etilgan bayram tadbirida “O’zbek, qozoq tili va adabiyoti” kafedrasi katta o’qituvchisi A.Mirazizov, O’zbekiston milliy teleradio kompaniyasi, filologiya fanlari nomzodi X.X.Xamroyeva, xalqaro Amir Temur fondi rais o’rinbosari, yozuvchi Tulqin Xayit o’zbek tilining bugungi kundagi dunyodagi ahamiyati va uni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar borasida tadbir ishtirokchilariga qimatli ma’lumotlar berib o’tdilar.
Universitetning “Pedagogika va psixologiya”, “Innovatsion pedagogika” va “Maktabgacha ta’lim” fakulteti musiqiy ta’lim yo’nalishi talabalari ulug’ allomalarimizning boy me’rosidan g’azallar, roboiylar va Vatan haqidagi qo’shiqlari bilan bayram ko’rkiga ko’rk qo’shishdi.
Yuklab olish uchun fayllar

To`garaklar

“Umumiy pedagogika” kafedrada mavjud ilmiy to‘garaklar:
"Yosh pedagog","Pedagogik mahorat maktabi", "Yosh murabbiy","Ma’naviyat sarchashmasi", "Mahorat maktabi","Грани мастерства", "Формирование гармонично-развитых совершенных личностей",
"Молодой воспитатель", "Let’s speak English", "Ma’naviyat sarchashmasi", "Yosh iste’dod".

Kafedra a`zolari