Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasi

Kafedrada biologiya o‘qitish metodikasi fanidan tashqari darvinizm, genetika va selektsiya asoslaridan ham talabalarga bilim berilishi e’tiborga olinib, u O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligining buyrug‘iga binoan 1987 yildan boshlab Biologiya va uni o‘qitish metodikasi deb nomlandi.

Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasi faqat O‘zbekiston uchun emas, balki qardosh Qozog‘iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg‘iziston respublikalari uchun ham 15 dan ortiq yuqori malakali metodist olimlar- fan nomzodlarini yetishtirib berdi. Hayot faoliyati xavfsizligi fani 2017 yil yanvar oyidan Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasiga biriktirildi.Xozirgi kunda kafedrada 1 ta professor G.A.Shaxmurova, 5 ta dotsent G.O.Akbarova,S.M.Ermatova,G.S.Ergasheva,L.N.Egamberdieva,I.T.Azimov,3 ta katta o‘qituvchi U.D.Murodova,S.O.Safarova,U.E.Raxmatov, 2 ta o‘qituvchi R.A.Xalitova,N.A.Karimova faoliyat olib borishmoqda.
1.Tabiiy fanlar fakulteti talabalaring kasbiy va metodik tayyorgarligini shakllantirish: -tabiiy fanlar fakultetlari talabalariga metodik fanlar o‘qitish jarayonida “portfolio” takomillashtirish 2. Umumta’lim maktablaridagi biologik ta’lim va uning o‘qitish metodikasiga oid bilimlarni kengaytirish. 3. Biologiya darslarida o‘quvchilarning bilish faoliyati faollashtirishdan iborat.
• Asosiy ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar:
1. Biologiya o‘qitish metodikasi 2. Biologiya 3. Genetika va evolyusion ta’limot 4. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. 5. Biologiyaning dolzarb muammolari 6. Biologiya o‘qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish 7. Hozirgi zamon tabiiy fanlar konsepsiyasi.8.Xayot faoliyati xavfsizligi.9.Immunologiya. Magistratura: 1. Organik olamning rivojlanishi va antropologiya 2. Biologiyaning konseptual asoslari.

Biologiya o’qitish metodikasi kafedrasining asosiy faoliyati o’quv metodik ishlarini, o’quv jarayonini tashkilini o’z ichiga oladi. Kafedrani ko’rsatgich faoliyatiga dars o’tqazishi, fan dasturlarini va ishchi dasturlarini ishlab chiqishi, maqolalarni yo’zishi va chop etilishi, metodik qo’llanmalarni yaratishi, o’qituvchilarni konferentsiyalarida qatnashishi, o’qituvchilarni malakalarini oshirishi kabilar kiradi. Bitiruvchi kafedra hisoblanganligi tufayli talabalarni o’quv amaliyot o’tashini nazorati, kurs ishlarini va bitiruv malakaviy ishlarini himoyasini nazorati kiradi.

Kafedra tomonidan ilmiy-metodologik seminarlar o’tqazladi va professor-o’qituvchilarini pedagogic maxoratni oshirish maqsadida mavzu bo’icha tugilgan savollar muhokama qilinadi, malakasini oshirgan o’qituvchilar o’z hisobotlari bo’icha ma’lumotlar beradi, doktorlik dissertatsiya ma’lumotlari eshitirladi.
Tayor ilmiy-tadqiqot ishlarni ekspert baholanishi o’tkaziladi, nashr etilgan ilmiy ishlanmalar natijalariga o’quv jarayoniga tadbiq etishiga tafsiyalar va hulosalar beriladi.
Dissertatsiya ishlarga ekspertiza o’tqaziladi, Uzbekiston Respublikasi Yuqori attestatsiya hayati talablariga dissertatsiyani muvofiqligi bo’icha taqriz tayyorlaydi.
Keyingi 3 yil davomida kafedrada himoya qilganlar
1.G.A.Shaxmurova - 14.00.36 -Allergologiya va immunologiya, 14.00.17. - Farmakologiya va klinik farmakologiya (biologiya fanlari) (DcS) «Eksperimental sharoitda fitoеkdisteroidlar me'yoriy va turli patologik xolatlarda immunogenezga samaradorligini boholash» (2016)
2.G.S.Ergasheva – 13.00.02 –Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo’yicha fan doktori (DcS) “Biologiya ta’limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish” mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi.
3.I.Azimov – 03.00.05- Botanika ixtisosligi bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun “Ohangaron daryosi havzasining o’simliklar qoplami” mavzusida dissertatsiyasini himoya qildi.

Yuklab olish uchun fayllar

Talabalarda va magistr talabalarda ma’naviy va ma’rifiy sifatlarini rivojlanishini shakillanishida ishtiroq etish. Talabalarni va magistr talabalarni o’qishdan tashqari tarbiyaviy ishlarini tashkil etishi.

To`garaklar

Биология ўқитиш методикаси кафедрасида “XXI аср Биология ўқитувчиси” тўгараги фаолият кўрсатади. Тўгарак рахбари И.Т. Азимов. Тўгарак ҳафтанинг жума кунлари бир ойда 2 марта 1500 – 1700 гача давом этади. Тўгарак аъзолари биология ўқитиш методикаси йўналишини барча курсларидан талаблар қатнашади. Тўгарак аъзоларнинг сони 20та

Ochiq dars materiallari


1. Tashqi muhit va inson,ularni o`zaro ta`siri
O`qituvchi : Safarova Sanobar Omontoshevna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
баёнома.PDF
(Ochiq dars materiali)
2. Qon ketish turlari qon to`htatish usullari
O`qituvchi : Safarova Sanobar Omontoshevna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
баёнома.PDF
(Ochiq dars materiali)
3. Решение заданий и задач по экологии и охране природы
O`qituvchi : Shaxmurova Gulnara Abdullayevna            
O`quv fani : Biologiyadan masala va mashqlar yechish

Yuklab olish uchun materiallar :
лекция 04.12..pdf
(Ochiq dars materiali)

04.12.pdf
(Prezentatsiya)

041.JPG
(Darsdan lavha)
4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
O`qituvchi : Shaxmurova Gulnara Abdullayevna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
ЛЕКЦИЯ-09.12.pdf
(Ochiq dars materiali)

09.12.17.pptx
(Prezentatsiya)
5. ЧС экологического характера, их классификация и характеристика.
Мероприятия, проводимые в Узбекистане по защите населения от экологических ЧС.

O`qituvchi : Shaxmurova Gulnara Abdullayevna            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
экологич.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_0336.jpg
(Video)

IMG_0332.jpg
(Video)
6. ЧС СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

O`qituvchi : Shaxmurova Gulnara Abdullayevna            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
Социал.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20180413_153845.jpg
(Video)

IMG_20180413_154109.jpg
(Video)

IMG_20180413_153902.jpg
(Video)
7. ЧС экологического характера, их классификация и характеристика.
Мероприятия, проводимые в Узбекистане по защите населения от экологических ЧС.

O`qituvchi : Shaxmurova Gulnara Abdullayevna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
экологич.pptx
(Ochiq dars materiali)

IMG_0332.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_0336.jpg
(Darsdan lavha)
8. ЧС СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

O`qituvchi : Shaxmurova Gulnara Abdullayevna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Социал.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20180413_153845.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180413_154109.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180413_153856.jpg
(Darsdan lavha)
9. Белгиларни ирсийланишида генларнинг ўзаро таъсири.
Комплиментар ва эпистаз

O`qituvchi : Azimov Ibragim Tashpulatovich            
O`quv fani : Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar :
10. Цветы.jpg
(Ochiq dars materiali)
10. Булгиларнинг ирсийланишида генларнинг ўзаро таъсири.
Комплементар ва эпистаз таъсири

O`qituvchi : Azimov Ibragim Tashpulatovich            
O`quv fani : Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar :
У.Рахматов.PDF
(Ochiq dars materiali)
11. Ўзгарувчанлик
O`qituvchi : Azimov Ibragim Tashpulatovich            
O`quv fani : Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar :
Исмаилов.PDF
(Ochiq dars materiali)
12. “Ekologik tusdagi favqilotda vaziyatlar, ularning tasnifi va tavsifi.
O’zbekistonda aholini ekologik favqulotda vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlari”

O`qituvchi : Akbarova Gulbahor Olimovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
ulot.doc
(Ochiq dars materiali)

Презентация ФМ темы 6. ++ЭКОЛОГИК ТУСДАГИ ФВлар.ppt
(Prezentatsiya)

20171211_110353.jpg
(Darsdan lavha)
13. «КУЙИШ.
СОВУҚ ОЛДИРИШ ВА ОФТОБ УРИШИ».

O`qituvchi : Akbarova Gulbahor Olimovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза матни.docx
(Ochiq dars materiali)

№ 17. Куйиш. Совук олдириш ва офтоб уриши..ppt
(Prezentatsiya)

20171223_112938.jpg
(Darsdan lavha)
14. “Хизматлар соҳасида касбга йўналтириш юзасидан тавсиялар”
O`qituvchi : Akbarova Gulbahor Olimovna            
O`quv fani : Umumta`lim fanlarini kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
13.doc
(Ochiq dars materiali)

20180511_104810.jpg
(Darsdan lavha)

20180511_104823.jpg
(Darsdan lavha)

20180511_114524.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180511_105335.jpg
(Darsdan lavha)
15. Kuyish.
Sovuq oldirish

O`qituvchi : Akbarova Gulbahor Olimovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
~$9.doc
(Ochiq dars materiali)

№ 12 совук олдириш.ppt
(Prezentatsiya)

20180518_094527.jpg
(Darsdan lavha)
16. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК, ИХ ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
O`qituvchi : Ermatova Surayyo Mutalovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
14102017310.JPG
(Darsdan lavha)

14102017309.JPG
(Darsdan lavha)

14102017307.JPG
(Darsdan lavha)

Текст открытого звнятия по теме Окруж.среда и чел., их ....docx
(Ochiq dars materiali)

Раздаточный материал к открытому занятию по теме Окруж. среда и чел., их ....docx
(Ochiq dars materiali)
17. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
ИММОБИЛИЗАЦИЯ.

O`qituvchi : Ermatova Surayyo Mutalovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
10042018602.JPG
(Darsdan lavha)

10042018604.JPG
(Darsdan lavha)

28042018605.JPG
(Darsdan lavha)

28042018607.JPG
(Darsdan lavha)
18. Ҳаётни пайдо бўлиши ва ривошланиш
O`qituvchi : Raxmatov Uchkun Ergashevich            
O`quv fani : Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi

Yuklab olish uchun materiallar :
30.09.17.docx
(Ochiq dars materiali)

U.E.Raxmatov.ppt
(Prezentatsiya)
19. Дидурагай чатиштиришга оид масалалар ечиш
O`qituvchi : Raxmatov Uchkun Ergashevich            
O`quv fani : Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar :
1.1.Очиқ дарс-28.04.18.docx
(Ochiq dars materiali)

20180428_152349.jpg
(Darsdan lavha)

20180428_152357.jpg
(Darsdan lavha)
20. Одам ва унинг саломатлиги буйича масала ва машқлар ечиш
O`qituvchi : Raxmatov Uchkun Ergashevich            
O`quv fani : Biologiyadan masala va mashqlar yechish

Yuklab olish uchun materiallar :
20180428_153322.jpg
(Darsdan lavha)

20180428_160038.jpg
(Darsdan lavha)

Дарс ишланма..doc
(Ochiq dars materiali)
21. Иш фаолиятининг асосий турлари
O`qituvchi : Murodova Umida Dilmurodovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
ҲФХ 3-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20180419_101307.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180419_101305.jpg
(Darsdan lavha)
22. Техносфера хавфи ва ундан химояланиш
O`qituvchi : Murodova Umida Dilmurodovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
ҲФХ 5-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20180416_132753.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180416_132756.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180416_132757.jpg
(Darsdan lavha)
23. Тема: Методика проведения занятия по теме «Одноклеточные организмы ».

O`qituvchi : Xalitova Roza Alimovna            
O`quv fani : Biologiya o`qitish nazariyasi va metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)

лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)

лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)
24. Наглядные и практические методы, используемые в обучении биологии/
O`qituvchi : Xalitova Roza Alimovna            
O`quv fani : Biologiya o`qitish nazariyasi va metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
лекция МПБ 18.doc
(Ochiq dars materiali)

лекция МПБ 18.ppt
(Prezentatsiya)

20180111_151438.jpg
(Darsdan lavha)

20180111_151409.jpg
(Darsdan lavha)
25. Особенности технологии проблемного обучения в преподавании биологии.

O`qituvchi : Xalitova Roza Alimovna            
O`quv fani : Biologiyani o'qitish texnalogiyalari va loyihalashtirish

Yuklab olish uchun materiallar :
разработка поур.план.docx
(Ochiq dars materiali)

практическое занятие №11.pptx
(Prezentatsiya)

20180608_170009.jpg
(Darsdan lavha)
26. Генная инженерия и этические проблемы
O`qituvchi : Xalitova Roza Alimovna            
O`quv fani : Odam biologiyasi

Yuklab olish uchun materiallar :
разраб.занятия.docx
(Ochiq dars materiali)

презентация.ppt
(Prezentatsiya)

20180612_165633.jpg
(Darsdan lavha)
27. Сердечно лёгочная реанимация
O`qituvchi : Karimova Nargiza Abdugafurovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
2_5345816265707487706.ppt
(Prezentatsiya)

20180312_092108.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092115.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092144.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092429.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_093334.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_093414.jpg
(Darsdan lavha)
28. Qon ketish turlari.
Qon to`xtatish usullari

O`qituvchi : Karimova Nargiza Abdugafurovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
KGD402 guruh ochiq dars.pptx
(Prezentatsiya)

20180315_131327.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_131402.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_131411.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132251.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132626.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132629.jpg
(Darsdan lavha)Kafedra a`zolari