Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi

Kafedrada biologiya o‘qitish metodikasi fanidan tashqari darvinizm, genetika va seleksiya asoslaridan ham talabalarga bilim berilishi e’tiborga olinib, u O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligining buyrug‘iga binoan 1987 yildan boshlab Biologiya va uni o‘qitish metodikasi deb nomlandi.

1961-yil Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasi tashkil etilganligi bir tomondan yuqori malakali metodist olimlarni tayyorlashda, ikkinchi tomondan biologiyani o‘qitishdagi turli mavzular bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishga imkon yaratdi.
Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasi faqat O‘zbekiston uchun emas, balki qardosh Qozog‘iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg‘iziston respublikalari uchun ham ko`plab yuqori malakali metodist olimlar- fan nomzodlarini yetishtirib berdi.
Mustaqillik yillarida Respublika metodistlarining diqqat e`tibori o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish masalasiga qaratildi. J.Tolipova darslarni xilma xillashtirish, noan`anaviy darslar (seminar, konferensiya, muammoli munozaralar) o‘tkazish o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda, mustaqilligini rivojlantirishda, puxta bilim egallashlarida katta rol o‘ynashini ko‘rsatib berdi. Bu o‘rinda biologiyadan noan`anaviy darslar o‘tkazishga (hamkorlikda o‘qitish konferensiya darslari modulli ta`lim va h.k) qaratildi.
O‘zbek biolog olimlari botanik, fiziologik, biologik atamalarning izohli lug‘atini tuzishga muvaffaq bo‘ldilar. (A.Zikiryayev, S.S.Fayzullayev).
Kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan umumiy o‘rta ta`lim maktablari uchun ko‘plab darslik va metodik qo‘llanmalar yaratilmoqda. Ulardan T.I. Is'hoqov tomonidan chop etilgan “Maktab o‘quv tajriba uchastkasida zoologiyadan amaliy mashg‘ulotlar” (Tashkent: O‘qituvchi, 1964); «Mahalliy materiallardan umumiy biologiya kurslarida foydalanish» A. T. G‘ofurov (Tashkent: O‘qituvchi, 1970); “Metodikaning politexnik ta`limdagi ayrim muammolari” S. K. Xabirova (Tashkent: O‘qituvchi, 1974); «Maktab biologiya kursida tabiatni muhofaza qilish tushunchalarini shakllantirish» A. T. G‘ofurov, O. Nosirov (Tashkent: O‘qituvchi, 1984); «Botanikadan ekskursiyalarni tashkil etish va o‘tkazish metodikasi» M. M. Mahkamov, A. T. G‘ofurov (Tashkent: O‘qituvchi, 1985) kabilarni sanash mumkin.
Kafedra «Biologiyani o`qitish metodikasi» nomi bilan sobiq Ittifoqda Moskva, Leningrad pedagogika institutlaridan keyin uchinchi bo`lib Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti tabbiyot-geografiya fakulteti qoshida tashkil etilgan. Dastlabki davrda uning tarkibi 1 dotsent, 2 fan nomzodi, 3 katta o`qituvchi, 2 assistentdan iborat bo`lgan.
Kafedrada biologiya o`qitish metodikasi fanidan tashqari darvinizm, genetika va seleksiya asoslaridan ham talabalarga bilim berilishi e`tiborga olinib, u O`zbekiston Xalq ta`limi Vazirligining buyrug`iga binoan 1987-yildan boshlab «Biologiya va uni o`qitish metodikasi» deb nomlandi.

Biologiya va uni o`qitish metodikasi kafedrasining asosiy faoliyati o`quv metodik ishlari, o`quv jarayonini tashkil etishni o`z ichiga oladi. Kafedraning o`quv faoliyatiga dars tashkil etish, fan dasturlarini va ishchi dasturlarni ishlab chiqish, maqolalar yozish va chop etish, metodik qo`llanmalar yaratish, o`qituvchilarning konferensiyalarda qatnashishi, o`qituvchilarning malakalarini oshirish kabilar kiradi. Bitiruvchi kafedra hisoblanganligi tufayli talabalarni o`quv amaliyot o`tashini nazorat qilish, kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishlar himoyasining nazorati kiradi.

Kafedra tomonidan ilmiy-metodologik seminarlar o`tkaziladi va professor-o`qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish maqsadida mavzu bo`yicha tug`ilgan savollar muhokama qilinadi. Malakasini oshirgan o`qituvchilar o`z hisobotlari bo`yicha ma’lumot beradi, doktorlik dissertatsiya ma’lumotlari eshitiladi.
Tayyor ilmiy-tadqiqot ishlarni ekspert baholanishi o`tkaziladi, nashr etilgan ilmiy ishlanmalar natijalarining o`quv jarayoniga tadbiq etilishiga tavsiya va xulosalar beriladi.
Dissertatsiya ishlari ekspertiza qilinadi, dissertatsiyaning O`zbekiston Respublikasi Yuqori attestatsiya hay'ati talablariga muvofiqligi bo`yicha taqriz tayyorlanadi.
Keyingi 3 yil davomida kafedrada himoya qilganlar
1.G.A.Shaxmurova - 14.00.36 -Allergologiya va immunologiya, 14.00.17. - Farmakologiya va klinik farmakologiya (biologiya fanlari) (DcS) «Eksperimental sharoitda fitoеkdisteroidlar me'yoriy va turli patologik holatlarda immunogenezga samaradorligini baholash» (2016)
2.G.S.Ergasheva – 13.00.02 –Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo`yicha fan doktori (DcS) “Biologiya ta’limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish” mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi.
3.I.Azimov – 03.00.05- Botanika ixtisosligi bo`yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun “Ohangaron daryosi havzasining o`simliklar qoplami” mavzusida dissertatsiyasini himoya qildi.

Yuklab olish uchun fayllar

Talabalarda va magistr talabalarda ma’naviy va ma’rifiy sifatlarni rivojlantirishni shakllantirishda ishtirok etish. Talabalarni va magistr talabalarni o`qishdan tashqari tarbiyaviy ishlarini tashkil etishi.

To`garaklar

Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasida “XXI asr biologiya o‘qituvchisi” to‘garagi faoliyat ko‘rsatadi. To‘garak rahbari I.T. Azimov. To‘garak haftaning juma kunlari bir oyda 2 marta 15:00 – 17:00 gacha davom etadi. To‘garak a’zolari biologiya o‘qitish metodikasi yo‘nalishining barcha kurslaridan talabalar qatnashadi. To‘garak a’zolarning soni 20ta.

Ochiq dars materiallari


1. Tashqi muhit va inson,ularni o`zaro ta`siri
O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
баёнома.PDF
(Ochiq dars materiali)
2. Qon ketish turlari qon to`htatish usullari
O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
баёнома.PDF
(Ochiq dars materiali)
3. Қон кетиш турлари.
Қон тўхтатиш усуллари

O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
№ 6 Қон кетиш турлари ва тўҳтатиш усуллари.ppt
(Prezentatsiya)

20180927_104923.jpg
(Darsdan lavha)

20180927_104925.jpg
(Darsdan lavha)

20180927_105027.jpg
(Darsdan lavha)
4. Таянч харакат аппаратининг механик шикастланишлари
O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Блиц ўйин.doc
(Ochiq dars materiali)

буклет.doc
(Ochiq dars materiali)

№ 8 Таянч-_аракат аппаратининг шикастл кирилл.ppt
(Prezentatsiya)

sinish2.jpg
(Darsdan lavha)

sinish3.jpg
(Darsdan lavha)

sinish4.jpg
(Darsdan lavha)

sinish5.jpg
(Darsdan lavha)
5. « ЮРАК -ЎПКА РЕАНИМАЦИЯСИ.
ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИНИНГ ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИ ТИКЛАШ»

O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
№-2 ЎЮР.ppt
(Prezentatsiya)

очи_ дарс ишланма.doc
(Ochiq dars materiali)

№-2 ЎЮР.ppt
(Prezentatsiya)
6. Решение заданий и задач по экологии и охране природы
O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Biologiyadan masala va mashqlar yechish

Yuklab olish uchun materiallar :
лекция 04.12..pdf
(Ochiq dars materiali)

04.12.pdf
(Prezentatsiya)

041.JPG
(Darsdan lavha)
7. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
ЛЕКЦИЯ-09.12.pdf
(Ochiq dars materiali)

09.12.17.pptx
(Prezentatsiya)
8. ЧС экологического характера, их классификация и характеристика.
Мероприятия, проводимые в Узбекистане по защите населения от экологических ЧС.

O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
экологич.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_0336.jpg
(Video)

IMG_0332.jpg
(Video)
9. ЧС СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Ochiq dars

Yuklab olish uchun materiallar :
Социал.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20180413_153845.jpg
(Video)

IMG_20180413_154109.jpg
(Video)

IMG_20180413_153902.jpg
(Video)
10. ЧС экологического характера, их классификация и характеристика.
Мероприятия, проводимые в Узбекистане по защите населения от экологических ЧС.

O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
экологич.pptx
(Ochiq dars materiali)

IMG_0332.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_0336.jpg
(Darsdan lavha)
11. ЧС СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Социал.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20180413_153845.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180413_154109.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180413_153856.jpg
(Darsdan lavha)
12. Основные направления эволюции
O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Genetika i evolyutsionnaya uchenie

Yuklab olish uchun materiallar :
открытое занятие.pdf
(Ochiq dars materiali)

26.10.18-402 Б.ppt
(Prezentatsiya)
13. Развитие органического мира
O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Genetika i evolyutsionnaya uchenie

Yuklab olish uchun materiallar :
открытое занятие.pdf
(Ochiq dars materiali)

Развитие органического мира.ppt
(Prezentatsiya)
14. Mavzu mavzu mabzyu
O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Organik olam rivojlanish va antropologiya

Yuklab olish uchun materiallar :
0.jpg
(Prezentatsiya)
15. Сцепление наследственных признаков у человека
O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Основы генетика человека

Yuklab olish uchun materiallar :
7-.pptx
(Prezentatsiya)

открытое занятие.doc
(Ochiq dars materiali)

photo_2019-02-21_12-25-42.jpg
(Darsdan lavha)

21.02.19.pdf
(Prezentatsiya)
16. Законы Менделя в наследование некоторых признаков человека
O`qituvchi : SHAXMUROVA GULNARA ABDULLAYEVNA            
O`quv fani : Генетика человека

Yuklab olish uchun materiallar :
открытое занятие.doc
(Ochiq dars materiali)

25.02.19.pdf
(Prezentatsiya)

photo_2019-02-26_07-21-46.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-02-26_07-21-07.jpg
(Darsdan lavha)
17. Белгиларни ирсийланишида генларнинг ўзаро таъсири.
Комплиментар ва эпистаз

O`qituvchi : AZIMOV IBRAGIM TASHPULATOVICH            
O`quv fani : Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar :
10. Цветы.jpg
(Ochiq dars materiali)
18. Булгиларнинг ирсийланишида генларнинг ўзаро таъсири.
Комплементар ва эпистаз таъсири

O`qituvchi : AZIMOV IBRAGIM TASHPULATOVICH            
O`quv fani : Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar :
У.Рахматов.PDF
(Ochiq dars materiali)
19. Ўзгарувчанлик
O`qituvchi : AZIMOV IBRAGIM TASHPULATOVICH            
O`quv fani : Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar :
Исмаилов.PDF
(Ochiq dars materiali)
20. “Ekologik tusdagi favqilotda vaziyatlar, ularning tasnifi va tavsifi.
O’zbekistonda aholini ekologik favqulotda vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlari”

O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
ulot.doc
(Ochiq dars materiali)

Презентация ФМ темы 6. ++ЭКОЛОГИК ТУСДАГИ ФВлар.ppt
(Prezentatsiya)

20171211_110353.jpg
(Darsdan lavha)
21. «КУЙИШ.
СОВУҚ ОЛДИРИШ ВА ОФТОБ УРИШИ».

O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза матни.docx
(Ochiq dars materiali)

№ 17. Куйиш. Совук олдириш ва офтоб уриши..ppt
(Prezentatsiya)

20171223_112938.jpg
(Darsdan lavha)
22. “Хизматлар соҳасида касбга йўналтириш юзасидан тавсиялар”
O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Umumta`lim fanlarini kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
13.doc
(Ochiq dars materiali)

20180511_104810.jpg
(Darsdan lavha)

20180511_104823.jpg
(Darsdan lavha)

20180511_114524.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180511_105335.jpg
(Darsdan lavha)
23. Kuyish.
Sovuq oldirish

O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
~$9.doc
(Ochiq dars materiali)

№ 12 совук олдириш.ppt
(Prezentatsiya)

20180518_094527.jpg
(Darsdan lavha)
24. Zaharlanishda birinchi yordam
O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Ochiq dars materiali.docx
(Ochiq dars materiali)

ZAHARLANISH.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-12-21_16-28-54.jpg
(Darsdan lavha)
25. Ekologik tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi.
O‘zbekistonda aholini ekologik FVlardan muhofaza qilish tadbirlari.

O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Ochiq dars Mat.docx
(Ochiq dars materiali)

ЭКОЛОГИК ТУСДАГИ ФВлар.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20181222_100306.jpg
(Darsdan lavha)
26. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК, ИХ ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
O`qituvchi : ERMATOVA SURAYYO MUTALOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
14102017310.JPG
(Darsdan lavha)

14102017309.JPG
(Darsdan lavha)

14102017307.JPG
(Darsdan lavha)

Текст открытого звнятия по теме Окруж.среда и чел., их ....docx
(Ochiq dars materiali)

Раздаточный материал к открытому занятию по теме Окруж. среда и чел., их ....docx
(Ochiq dars materiali)
27. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
ИММОБИЛИЗАЦИЯ.

O`qituvchi : ERMATOVA SURAYYO MUTALOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
10042018602.JPG
(Darsdan lavha)

10042018604.JPG
(Darsdan lavha)

28042018605.JPG
(Darsdan lavha)

28042018607.JPG
(Darsdan lavha)
28. Оказание первой помощи при отравлениях
O`qituvchi : ERMATOVA SURAYYO MUTALOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Scan10001.PDF
(Ochiq dars materiali)

29.11.2018 й. Очи_ дарс лав_алар.pdf
(Darsdan lavha)
29. Сердечно-лёгочная реанимация.
Восстановление проходимости верхних дыхательных путей.

O`qituvchi : ERMATOVA SURAYYO MUTALOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
хисобот.PDF
(Ochiq dars materiali)

Дарсдан лавхалар.pdf
(Darsdan lavha)
30. Общие принципы оказания первой медицинской помощи
O`qituvchi : ERMATOVA SURAYYO MUTALOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
дж.JPG
(Darsdan lavha)
31. Ҳаётни пайдо бўлиши ва ривошланиш
O`qituvchi : RAXMATOV UCHKUN ERGASHEVICH            
O`quv fani : Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi

Yuklab olish uchun materiallar :
30.09.17.docx
(Ochiq dars materiali)

U.E.Raxmatov.ppt
(Prezentatsiya)
32. Дидурагай чатиштиришга оид масалалар ечиш
O`qituvchi : RAXMATOV UCHKUN ERGASHEVICH            
O`quv fani : Genetika va evolutsion ta`limot

Yuklab olish uchun materiallar :
1.1.Очиқ дарс-28.04.18.docx
(Ochiq dars materiali)

20180428_152349.jpg
(Darsdan lavha)

20180428_152357.jpg
(Darsdan lavha)
33. Одам ва унинг саломатлиги буйича масала ва машқлар ечиш
O`qituvchi : RAXMATOV UCHKUN ERGASHEVICH            
O`quv fani : Biologiyadan masala va mashqlar yechish

Yuklab olish uchun materiallar :
20180428_153322.jpg
(Darsdan lavha)

20180428_160038.jpg
(Darsdan lavha)

Дарс ишланма..doc
(Ochiq dars materiali)
34. Иш фаолиятининг асосий турлари
O`qituvchi : MURODOVA UMIDA DILMURODOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____

Yuklab olish uchun materiallar :
ҲФХ 3-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20180419_101307.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180419_101305.jpg
(Darsdan lavha)
35. Техносфера хавфи ва ундан химояланиш
O`qituvchi : MURODOVA UMIDA DILMURODOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
ҲФХ 5-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20180416_132753.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180416_132756.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20180416_132757.jpg
(Darsdan lavha)
36. Захарланишда биринчи ёрдам кўрсатиш
O`qituvchi : MURODOVA UMIDA DILMURODOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2018-12-07_14-06-00 (2).jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-12-07_16-06-43.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-12-07_14-06-01.jpg
(Darsdan lavha)
37. Захарланишда биринчи ёрдам кўрсатиш
O`qituvchi : MURODOVA UMIDA DILMURODOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2018-12-07_16-06-43.jpg
(Darsdan lavha)

ZAHARLANISH.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-12-07_14-06-00 (2).jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-12-07_14-06-01.jpg
(Darsdan lavha)
38. Тема: Методика проведения занятия по теме «Одноклеточные организмы ».

O`qituvchi : XALITOVA ROZA ALIMOVNA            
O`quv fani : Biologiya o`qitish nazariyasi va metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)

лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)

лабораторная работа № 10.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 10 !!!.ppt
(Prezentatsiya)
39. Комплементарное взаимодействие генов.

O`qituvchi : XALITOVA ROZA ALIMOVNA            
O`quv fani : Odam genetikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
опк урок комплем..docx
(Ochiq dars materiali)

взаимодейст генетика.pptx
(Prezentatsiya)
40. Наглядные и практические методы, используемые в обучении биологии/
O`qituvchi : XALITOVA ROZA ALIMOVNA            
O`quv fani : Biologiya o`qitish nazariyasi va metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
лекция МПБ 18.doc
(Ochiq dars materiali)

лекция МПБ 18.ppt
(Prezentatsiya)

20180111_151438.jpg
(Darsdan lavha)

20180111_151409.jpg
(Darsdan lavha)
41. Особенности технологии проблемного обучения в преподавании биологии.

O`qituvchi : XALITOVA ROZA ALIMOVNA            
O`quv fani : Biologiyani o'qitish texnalogiyalari va loyihalashtirish

Yuklab olish uchun materiallar :
разработка поур.план.docx
(Ochiq dars materiali)

практическое занятие №11.pptx
(Prezentatsiya)

20180608_170009.jpg
(Darsdan lavha)
42. Генная инженерия и этические проблемы
O`qituvchi : XALITOVA ROZA ALIMOVNA            
O`quv fani : Odam biologiyasi

Yuklab olish uchun materiallar :
разраб.занятия.docx
(Ochiq dars materiali)

презентация.ppt
(Prezentatsiya)

20180612_165633.jpg
(Darsdan lavha)
43. Особенности биологического образования зарубежных стран.

O`qituvchi : XALITOVA ROZA ALIMOVNA            
O`quv fani : Biologiya o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
Игровые технологии.docx
(Ochiq dars materiali)

Игровые технологии.docx
(Ochiq dars materiali)

Игровые технологии.docx
(Ochiq dars materiali)

Образование в Израиле Халитова Р.А.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20181120_110047.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181120_110150.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20181120_110208.jpg
(Darsdan lavha)
44. Практические работы по биологии (ботаника).

O`qituvchi : XALITOVA ROZA ALIMOVNA            
O`quv fani : Biologiya o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
разработка.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ !!!.ppt
(Prezentatsiya)

20181211_090844.jpg
(Darsdan lavha)

разработка.docx
(Ochiq dars materiali)

НА ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ !!!.ppt
(Prezentatsiya)
45. Практические работы по зоологии
O`qituvchi : XALITOVA ROZA ALIMOVNA            
O`quv fani : Biologiya o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
открыт.урок.docx
(Ochiq dars materiali)
46. Сердечно лёгочная реанимация
O`qituvchi : Karimova Nargiza Abdugafurovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
2_5345816265707487706.ppt
(Prezentatsiya)

20180312_092108.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092115.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092144.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_092429.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_093334.jpg
(Darsdan lavha)

20180312_093414.jpg
(Darsdan lavha)
47. Qon ketish turlari.
Qon to`xtatish usullari

O`qituvchi : Karimova Nargiza Abdugafurovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
KGD402 guruh ochiq dars.pptx
(Prezentatsiya)

20180315_131327.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_131402.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_131411.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132251.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132626.jpg
(Darsdan lavha)

20180315_132629.jpg
(Darsdan lavha)
48. Qon ketish turlari.
Qon ketishni to`xtatish usullari.

O`qituvchi : Karimova Nargiza Abdugafurovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Qon_ketish_turlari_va_usullari[1].pptx
(Prezentatsiya)

20181017_173407.jpg
(Darsdan lavha)

20181017_174245.jpg
(Darsdan lavha)

20181017_174854.jpg
(Darsdan lavha)

20181017_175001.jpg
(Darsdan lavha)
49. Zaharlanishda birinchi yordam
O`qituvchi : Karimova Nargiza Abdugafurovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Zaxarlanishda birinchi yordam.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-12-14_13-40-17.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-12-14_13-40-17 (3).jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-12-14_13-40-17 (2).jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-12-14_13-40-16.jpg
(Darsdan lavha)
50. Yurak- o`pka reanimasiyasi.
Yuqori nafas yo`llarining o`tkazuvchanligini tiklash.

O`qituvchi : Karimova Nargiza Abdugafurovna            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
pka.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2019-04-03_15-02-46.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-03_15-04-44.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-03_15-04-59.jpg
(Darsdan lavha)
51. Odam irsiyatini o`rganish metodlari va ularning tasnifi
O`qituvchi : Karimova Nargiza Abdugafurovna            
O`quv fani : Odam genetikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
Odam genetikasi.pptx
(Prezentatsiya)

Докнаргиза.docx
(Darsdan lavha)
52. Виды кровотечений.
способы остановки кровотечений.

O`qituvchi : EGAMBERDIEVA LOLA NARMATOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Документ Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)

Документ Microsoft Word.docx
(Ochiq dars materiali)
53. Техноген тусдаги ФВлар, уларнинг таснифи ва тавсифи.
Аҳоли ва ҳудудни техноген ФВлардан муҳофаза қилиш.

O`qituvchi : XIDIROV MUHAMMAD TURSUNKULOVICH            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Texnogen tusdagi FVlar.ppt
(Prezentatsiya)

ХИДИРОВ M. ОЧИК ДАРС Texnogen.doc
(Ochiq dars materiali)

20181103_124726.jpg
(Darsdan lavha)

20181103_124017.jpg
(Darsdan lavha)

20181103_124711.jpg
(Darsdan lavha)
54. Tabiiy tusdagi FVlar, ularni tasnifi va tavsifi
O`qituvchi : XIDIROV MUHAMMAD TURSUNKULOVICH            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
ТАБИИЙ ТУСДАГИ ФВлар.ppt
(Prezentatsiya)

ХИДИРOV M. Tabiiy FVlar tarqatma materyal.doc
(Ochiq dars materiali)

20181110_091329.jpg
(Darsdan lavha)

20181110_091357.jpg
(Darsdan lavha)

20181110_091417.jpg
(Darsdan lavha)

20181110_091429.jpg
(Darsdan lavha)
55. Tayanch–harakat apparatining mexanik shikastlanishlari
O`qituvchi : XIDIROV MUHAMMAD TURSUNKULOVICH            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Tayanch–harakat apparatining mexanik shikastlanishlari Xidirov M.T..doc
(Ochiq dars materiali)

Таянч-_аракат аппаратининг шикастл кирилл.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2019-04-12_13-16-23.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-12_13-17-47.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-12_13-18-50.jpg
(Darsdan lavha)
56. Qon ketish turlari.
Qon ketishni to’xtatish usullari

O`qituvchi : XIDIROV MUHAMMAD TURSUNKULOVICH            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Qon ketish turlari Xidirov M.T..doc
(Ochiq dars materiali)

Qon ketish turlari.pptx
(Prezentatsiya)

boglam_qoyish.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2019-04-10_19-09-30.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-11_19-00-13.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-04-11_19-00-11.jpg
(Darsdan lavha)
57. Табиий тусдаги фавқулодда вазиятлар.
Уларнинг таснифи ва тавсифи.
Аҳоли ва ҳудудни табиий ФВлардан муҳофаза қилиш.

O`qituvchi : Аллаберганов Хикматулла Абдримович            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
Аллаберганов очиқ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

Табиий ФВ PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)

20181119_111219[1].jpg
(Darsdan lavha)

20181119_111237[1].jpg
(Darsdan lavha)

20181119_111239[1].jpg
(Darsdan lavha)

20181119_111310[1].jpg
(Darsdan lavha)

20181119_111330[1].jpg
(Darsdan lavha)
58. Ekologik tusdagi FV lar.

O`qituvchi : Аллаберганов Хикматулла Абдримович            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi

Yuklab olish uchun materiallar :
5 мавзу Экологик ФВтехнологик харита.doc
(Ochiq dars materiali)

ЭКОЛОГИК ТУСДАГИ ФВлар.ppt
(Prezentatsiya)

20181204_090641.jpg
(Darsdan lavha)

20181204_090653.jpg
(Darsdan lavha)

20181204_090742.jpg
(Darsdan lavha)

20181204_090915.jpg
(Darsdan lavha)

20181204_090947.jpg
(Darsdan lavha)

20181204_091344.jpg
(Darsdan lavha)Kafedra a`zolari