Botanika kafedrasi

Botanika kafedrasi 1935-yilda tashkil etilgan bo‘lib, 1941-yilgacha bo‘lgan davrda dotsent A.U.Raximov rahbarlik qilgan va kafedrada professor S.N.Qudryashov, dotsentlardan R.M.Sumnevich, X.X.Enileev, S.Yu.Yo‘ldoshev, G.K.Shamsuddinov va Z.Latipovlar xizmat qilishgan.

MySQL server has gone away
select dekan_id from tbl_dekan where id=190 x