Logopediya kafedrasi

2017-yil iyul oyidan boshlab Korreksion pedagogika  kafedrasiga p.f.n., dotsent Z.M.Axmedova mudirlik qilib kelmoqda.

Logopediya kafedrasi 2018 yilda Korrektsion pedagogika kafedrasi negizida tashkil topdi. Logopediya kafedrasi mudiri p.f.n. dotsent Ahmedova Zuhra Murzabekovna. Hozirgi kunda Logopediya kafedrasi tarkibi bitta professor, 3 ta dotsent, 1 nafar katta o'qituvchi, 1 nafar dortorant hamda 3 nafar o'qituvchidan iborat. P.f.n. professor M.Yu.Ayupova, p.f.n. dots. Z.M.Ahmedova, p.f.n. dots. N.Sosedova, p.f.n. dots. X.M.Pulatova, katta o'qituvchi N.Z.Abidova, o'qituvchilar N.S.Yodgorova, B.Xusniddinova, S.Shamsiyeva. Logopediya kafedrasi Respublika ijtimoiy moslashuv markazi, Maxsus maktabchaga ta'lim muassasalari va maxsus maktablar bilan hamkorlik qiladi.

O'quv-metodik faoliyat. Kafedraning o'quv metodik faoliyati p.f.n. professor M.Yu.Ayupova, p.f.n. dots. Z.M.Ahmedova, p.f.n. dots. Sh.Amirsaidova, p.f.n. dots. L.Sh.Nurmuhamedova, p.f.n. dots. N.Sosedova, p.f.n. dots. Z.Mamarajabova, katta o'qituvchi S.Po'latova, o'qituvchilar Rahmonova N.Z, O.Axmedova. Professor-o'qituvchilar tomonidan maxsus maktab, maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari, bakalavr talabalari uchun darslik, o'quv qo'llanma, metodik qo'llanmalar yaratilgan. Kafedraning professor o'qituvchilar tarkibi Xalqaro va Respublika konferentsiya-forumlarida faol ishtirok etadi.
Kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan logopediya, maktabgacha logopediya, maxsus pedagogika maxsus psixologiya, inklyuziv ta'lim, ona tili o'qitish maxsus metodikasi, nutqning ontogenezda rivojlanishi, logopedik texnologiyalar bo'yicha bakalavriatda dars berishadi. Magistratura yo'nalishida qiyosiy pedagogika, mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi, maxsus pedagogika fani metodologiyasi, maxsus pedagogika va psixologiyadagi tadqiqot-tajribalar, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar reablitatsiyasi fanlari o'qitiladi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati. Kafedraning professor-o'qituvchilar tarkibi korrektsion pedagogikaning quyidagi dolzarb masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishi olib boradi.
1. Defektolog kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish.
2. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limida ijtimoiy moslashuv, shaxsiy yo'naltirilgan yondashuv.
3. Eshitishida va nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi.
Kafedra logopediya va surdopedagogika mutaxassisligi bo'yicha magistr tayyorlaydi.
Kafedrada 1 nafar professor, 3 nafar dotsent, 2 nafar dots.v/b, 2 nafar katta o'qituvchi, 2 nafar o'qituvchi faoliyat olib boradi. 2017-2018-o'quv yili davomida kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan 3 ta monografiya, 3 ta darslik, 2 ta elektron darslik, 10 ta OAK tasarrufidagi ilmiy maqolalar chop etildi.

Kafedrada ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarni tizimli yo‘lga qo‘yish, talabalarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishi uchun imkoniyat yaratish, ularning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, turli ma’naviy tahdidlardan himoya qilish, fakultetda sog‘lom ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlash borasida Davlatimizda olib borilayotgan siyosatni mazmun mohiyatini ko‘ziga emas, qalbiga yetkazish maqsadida kafedradagi akademik-guruh murabbiylari Z.Axmedova, M.Ayupova,Z.Mamarajabova, Sh.Amirsaidova, S.Po‘latova, N.Raxmonova, N.Sosedovaning “Ma’naviyat kuni” tadbirlari hamda “Murabbiylik soatlari”ning yuqori saviyada tashkil etildi. Ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarning tizimli yo‘lga qo‘yilishiga, talabalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazilishiga hamda talabalarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlashga erishildi.

To`garaklar

Korrektsion pedagogika kafedrasida "Nihol", "Surdapedagog", "Logoped", "Korrektsion pedagogika" kabi to'garaklar faoliyat ko'rsatadi.

Kafedrada o`qitiladigan fanlar

 • Alohida yordamga muhtoj bolalar reabilitatsiya tizimi
 • Aloxida yordamga muxtoj bolalarni oilada trabiyalash
 • Bitiruv malakaviy ish
 • Curdopedagogika o`qitish metodikasi
 • DAK
 • Defektologiya fani metodologiyasi
 • Duduqlanishni va uni bartaraf etish metodikasi
 • Inklyuziv ta`lim
 • ITI va IPI raxbarlik
 • Koxlear imlant bolalar reabiliattsiyasi
 • Ko`rishida nuqsoni bo`lgan bola nutq rivojlanishi
 • Kurs ishi maxsus pedagogika
 • Logopedik massaj
 • Logopedik o`yin
 • Logopedik reabilitatsiya
 • Logopedik yordamni tashkil etish tizimi
 • Logopediya
 • Logopediya tarixi
 • Logopsixologiya
 • Magistrlik dissertatsiya
 • Maktabgacha logopediya
 • Malakaviy bitiruv ishi
 • Maxsus kurs
 • Maxsus muassasalarda ekologik tarbiya
 • Maxsus pedagogikada tadqiqot va tajribalar
 • Maxsus pеdagogika va psixologiyadagi tadqiqot - tajribalar
 • Maxsus ta'limda ijtimoiy himoya va integratsiya
 • Mexnat darslarida bolalar nutqini o`stirish
 • Murakkab nuqsonli bolalar reabilitatsyaisi
 • Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi
 • Nutq buzilishlarining klinik pedagogik psixologik
 • Nutq buzilishlarining korrektsiyasi
 • Nutqning ontogenezda rivojlanishi
 • Oliy ta`limda ona tili o`qitish metodikasi
 • Ona tili o`qitish maxsus metodikasi
 • O`quv amaliyoti
 • Pedagogik amaliyot
 • Predmet amaliy ta`lim
 • Qiyosiy maxsus pedagogika
 • Surdopedagogika
 • Tarbiyaviy ishlar maxsus metodikasi
 • Tiflopedagogika
 • Yozma nutq buzilishlari
 • Алоҳида ёрдамга муҳтож болаларнинг ижтимоий ҳимояси (КНБ)
 • Алоҳида ёрдамга муҳтож болаларнинг ижтимоий ҳимояси (РНБ)
 • Алоҳида ёрдамга муҳтож болаларнинг ижтимоий ҳимояси (РНБ)
 • Алохида ёрдамга мухтож болаларини тарбиялашда оила ва мактаб хамкорлиги
 • Дефектология педагогика фани методологияси (сурдо)
 • докторлик диссертациясига рахбарлик
 • Имконияти чекланган болалар реаблитацияси
 • Коррекцион педагогика методологияси (олого)
 • курс иши Логопедик ўйин фанидан
 • Курс иши логопедиядан
 • Курс иши мактабгача логопедия
 • Курс иши мактабгача сурдопедагогика
 • Курс иши Махсус педагогика (олигопсихология)
 • Курс иши Махсус педагогика (сурдопедагогика)
 • Курс иши Махсус педагогика (тифлопедагогика)
 • Курс иши махсус психология
 • Курс иши Она тили ўқитиш махсус методикаси
 • Махсус педагогика (сурдопедагогика)
 • Махсус педагогика (Тифлопедагогика)
 • Махсус педагогика фани методологияси
 • Махсус психология
 • Махсус психология (логопсихология)
 • Махсус психология (сурдопсихология)
 • Махсус психология (тифлопсихология)
 • Махсус психология олигопсихология
 • Махсус таълимда ижтимоий ҳимоя ва интеграция
 • Методика преподавания родного языка в ВУЗе
 • Нутқида нуқсони бўлган болаларини оилада тарбиялаш
 • Ривожланишда нуқсони бўлган болалар реаблитацияси
 • Ривожланишида нуқсони бўлган болалар реабилитацияси
 • РНБ мак/тай
 • Ўзбекистонда коррекцион педагогик ёрдамни ташкил этиш
 • Хусусий методика (ИМЙ)
 • Хусусий методикалар (Табиатшунослик ўқитиш махсус методикаси )
 • Хусусий методикалар (Тарих ўқитиш махсус методикаси)
 • Эшитишида нуқсони бўлган болалари нутқида адабий таълим воситасида ривожлантириш
 • Ochiq dars materiallari


  1. “Эшитишда нуқсони бўлган мактабгача тарбия ёшидаги болаларнинг жисмоний тарбияси”
  O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
  O`quv fani : Maktabgacha surdopedagogika

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Саодат очик дарс маъруза).docx
  (Ochiq dars materiali)

  расм.docx
  (Darsdan lavha)
  2. Сурдопсихология фанининг предмети, мақсади ва вазифалари
  O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
  O`quv fani : Surdopsixologiya

  Yuklab olish uchun materiallar :
  маъруза матн (2).docx
  (Ochiq dars materiali)

  расм1чи дарс (7).docx
  (Darsdan lavha)
  3. Нутқ нуқсонлари тавсифномаси
  O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
  O`quv fani : Logopsixologiya

  Yuklab olish uchun materiallar :
  маъруза матр(3).docx
  (Ochiq dars materiali)

  расм 2чи дарс (7).docx
  (Darsdan lavha)
  4. Aqli zaif o‘quvchilar bilan olib boriladigan psixokorreksion ish turlari
  O`qituvchi : AMIRSAIDOVA SHAXNOZA MIRSAGATOVNA            
  O`quv fani : Maxsus psixologiya (Oligofrenopsixologiya)

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Маъруза.docx
  (Ochiq dars materiali)
  5. Мутахассислик фанларини ўқитишни ташкил қилиш шакллари
  O`qituvchi : AMIRSAIDOVA SHAXNOZA MIRSAGATOVNA            
  O`quv fani : Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi

  Yuklab olish uchun materiallar :
  2 мавзу.pptx
  (Prezentatsiya)
  6. “Нутқи тўлиқ ривожланмаганликни (2-даража) коррекциялашда олиб бориладиган ўйинлар”
  O`qituvchi : AXMEDOVA ZUHRA MIRZABEKOVNA            
  O`quv fani : Logopedik o`yin

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Зухра опа.Матн Microsoft Office Word (2).docx
  (Ochiq dars materiali)

  IMG_20171212_140213.jpg
  (Darsdan lavha)
  7. Логопедик хонани жихозлаш, унга қўйиладиган умумий талаблар, логопед ҳужжатлари
  O`qituvchi : AXMEDOVA ZUHRA MIRZABEKOVNA            
  O`quv fani : Logopedik yordamni tashkil etish tizimi

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Технологик карта1.doc
  (Ochiq dars materiali)
  8. Логопедик пунктларда болаларни саралаш, болаларни гуруҳларга комплектлаштириш.
  Болалар нуқсонини текшириш

  O`qituvchi : AXMEDOVA ZUHRA MIRZABEKOVNA            
  O`quv fani : Logopedik yordamni tashkil etish tizimi

  Yuklab olish uchun materiallar :
  логопедик ёрдам.pptx
  (Prezentatsiya)
  9. “Ринолалия нутқ бузилишини ўрганиш тарихи”
  O`qituvchi : AYUPOVA M.YU            
  O`quv fani : Logopediya

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Маъруза матни.Ринолалия.docx
  (Ochiq dars materiali)

  Ринолалия тарихи.ppt
  (Prezentatsiya)
  10. Алалия нутқ нуқсонига эга бўлган болалар нутқини логопедик текшириш методикаси
  O`qituvchi : AYUPOVA M.YU            
  O`quv fani : Logopediya

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Логопедик текшириш.docx
  (Ochiq dars materiali)

  ПрезентацияАЛАЛИЯ ЛОГ ТЕКШИРИШ 1.pptx
  (Prezentatsiya)

  20180316_140314.jpg
  (Darsdan lavha)
  11. Коррекционная работа с детьми дизартриками
  O`qituvchi : SOSEDOVA N.V            
  O`quv fani : Logopediya

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Безимени-2.jpg
  (Darsdan lavha)
  12. Причина и симптоматика афазии
  O`qituvchi : SOSEDOVA N.V            
  O`quv fani : Logopediya

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Технологик карта2.doc
  (Ochiq dars materiali)
  13. Тифлопедагогика фанининг предмети ва методлари
  O`qituvchi : RAXMONOVA N.Z            
  O`quv fani : Tiflopedagogika

  Yuklab olish uchun materiallar :
  матн.docx
  (Ochiq dars materiali)

  Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
  (Prezentatsiya)

  photo_2018-04-19_08-26-08.jpg
  (Darsdan lavha)
  14. Сурдопсихология фанининг предмети, мақсади ва вазифалари
  O`qituvchi : RAXMONOVA N.Z            
  O`quv fani : Surdopsixologiya

  Yuklab olish uchun materiallar :
  матн.docx
  (Ochiq dars materiali)

  Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
  (Prezentatsiya)

  photo_2018-04-19_08-20-59.jpg
  (Darsdan lavha)  Kafedra a`zolari