Logopediya kafedrasi

2017-yil iyul oyidan boshlab Korreksion pedagogika  kafedrasiga p.f.n., dotsent Z.M.Axmedova mudirlik qilib kelmoqda.

Logopediya kafedrasi 2018 yilda Korrektsion pedagogika kafedrasi negizida tashkil topdi. Logopediya kafedrasi mudiri p.f.n. dotsent Ahmedova Zuhra Murzabekovna. Hozirgi kunda Logopediya kafedrasi tarkibi bitta professor, 3 ta dotsent, 1 nafar katta o'qituvchi, 1 nafar dortorant hamda 3 nafar o'qituvchidan iborat. P.f.n. professor M.Yu.Ayupova, p.f.n. dots. Z.M.Ahmedova, p.f.n. dots. N.Sosedova, p.f.n. dots. X.M.Pulatova, katta o'qituvchi N.Z.Abidova, o'qituvchilar N.S.Yodgorova, B.Xusniddinova, S.Shamsiyeva. Logopediya kafedrasi Respublika ijtimoiy moslashuv markazi, Maxsus maktabchaga ta'lim muassasalari va maxsus maktablar bilan hamkorlik qiladi.

O'quv-metodik faoliyat. Kafedraning o'quv metodik faoliyati p.f.n. professor M.Yu.Ayupova, p.f.n. dots. Z.M.Ahmedova, p.f.n. dots. Sh.Amirsaidova, p.f.n. dots. L.Sh.Nurmuhamedova, p.f.n. dots. N.Sosedova, p.f.n. dots. Z.Mamarajabova, katta o'qituvchi S.Po'latova, o'qituvchilar Rahmonova N.Z, O.Axmedova. Professor-o'qituvchilar tomonidan maxsus maktab, maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari, bakalavr talabalari uchun darslik, o'quv qo'llanma, metodik qo'llanmalar yaratilgan. Kafedraning professor o'qituvchilar tarkibi Xalqaro va Respublika konferentsiya-forumlarida faol ishtirok etadi.
Kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan logopediya, maktabgacha logopediya, maxsus pedagogika maxsus psixologiya, inklyuziv ta'lim, ona tili o'qitish maxsus metodikasi, nutqning ontogenezda rivojlanishi, logopedik texnologiyalar bo'yicha bakalavriatda dars berishadi. Magistratura yo'nalishida qiyosiy pedagogika, mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi, maxsus pedagogika fani metodologiyasi, maxsus pedagogika va psixologiyadagi tadqiqot-tajribalar, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar reablitatsiyasi fanlari o'qitiladi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati. Kafedraning professor-o'qituvchilar tarkibi korrektsion pedagogikaning quyidagi dolzarb masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishi olib boradi.
1. Defektolog kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish.
2. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limida ijtimoiy moslashuv, shaxsiy yo'naltirilgan yondashuv.
3. Eshitishida va nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi.
Kafedra logopediya va surdopedagogika mutaxassisligi bo'yicha magistr tayyorlaydi.
Kafedrada 1 nafar professor, 3 nafar dotsent, 2 nafar dots.v/b, 2 nafar katta o'qituvchi, 2 nafar o'qituvchi faoliyat olib boradi. 2017-2018-o'quv yili davomida kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan 3 ta monografiya, 3 ta darslik, 2 ta elektron darslik, 10 ta OAK tasarrufidagi ilmiy maqolalar chop etildi.

Kafedrada ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarni tizimli yo‘lga qo‘yish, talabalarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishi uchun imkoniyat yaratish, ularning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, turli ma’naviy tahdidlardan himoya qilish, fakultetda sog‘lom ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlash borasida Davlatimizda olib borilayotgan siyosatni mazmun mohiyatini ko‘ziga emas, qalbiga yetkazish maqsadida kafedradagi akademik-guruh murabbiylari Z.Axmedova, M.Ayupova,Z.Mamarajabova, Sh.Amirsaidova, S.Po‘latova, N.Raxmonova, N.Sosedovaning “Ma’naviyat kuni” tadbirlari hamda “Murabbiylik soatlari”ning yuqori saviyada tashkil etildi. Ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarning tizimli yo‘lga qo‘yilishiga, talabalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazilishiga hamda talabalarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlashga erishildi.

To`garaklar

Korrektsion pedagogika kafedrasida "Nihol", "Surdapedagog", "Logoped", "Korrektsion pedagogika" kabi to'garaklar faoliyat ko'rsatadi.

Kafedrada o`qitiladigan fanlar

1. Alohida yordamga muhtoj bolalar reabilitatsiya tizimi
2. Aloxida yordamga muxtoj bolalarni oilada trabiyalash
3. Bitiruv malakaviy ish
4. Curdopedagogika o`qitish metodikasi
5. DAK
6. Defektologiya fani metodologiyasi
7. Duduqlanishni va uni bartaraf etish metodikasi
8. Inklyuziv ta`lim
9. ITI va IPI raxbarlik
10. Koxlear imlant bolalar reabiliattsiyasi
11. Ko`rishida nuqsoni bo`lgan bola nutq rivojlanishi
12. Kurs ishi maxsus pedagogika
13. Logopedik massaj
14. Logopedik o`yin
15. Logopedik reabilitatsiya
16. Logopedik yordamni tashkil etish tizimi
17. Logopediya
18. Logopediya tarixi
19. Logopsixologiya
20. Magistrlik dissertatsiya
21. Maktabgacha logopediya
22. Maktabgacha surdopedagogika
23. Malakaviy bitiruv ishi
24. Maxsus kurs
25. Maxsus muassasalarda ekologik tarbiya
26. Maxsus pedagogikada tadqiqot va tajribalar
27. Maxsus pеdagogika va psixologiyadagi tadqiqot - tajribalar
28. Mexnat darslarida bolalar nutqini o`stirish
29. Murakkab nuqsonli bolalar reabilitatsyaisi
30. Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi
31. Nutq buzilishlarining klinik pedagogik psixologik
32. Nutq buzilishlarining korrektsiyasi
33. Nutqning ontogenezda rivojlanishi
34. Oliy ta`limda ona tili o`qitish metodikasi
35. Ona tili o`qitish maxsus metodikasi
36. O`quv amaliyoti
37. Pedagogik amaliyot
38. Predmet amaliy ta`lim
39. Psixologik praktikum
40. Qiyosiy maxsus pedagogika
41. Rivojlanishida nuqsoni bo`lgan bolalarni maktabga tayyorlash
42. Surdopedagogika
43. Tabiatshunoslik o`qitish maxsus metodikasi
44. Tarbiyaviy ishlar maxsus metodikasi
45. Tarix o`qitish maxsus metodikasi
46. Tiflopedagogika
47. Yozma nutq buzilishlari
48. Алоҳида ёрдамга муҳтож болаларнинг ижтимоий ҳимояси (КНБ)
49. Алоҳида ёрдамга муҳтож болаларнинг ижтимоий ҳимояси (РНБ)
50. Алохида ёрдамга мухтож болаларини тарбиялашда оила ва мактаб хамкорлиги
51. Дефектология педагогика фани методологияси (сурдо)
52. докторлик диссертациясига рахбарлик
53. Имконияти чекланган болалар реаблитацияси
54. Коррекцион педагогика методологияси (олого)
55. курс иши Логопедик ўйин фанидан
56. Курс иши логопедиядан
57. Курс иши мактабгача логопедия
58. Курс иши мактабгача сурдопедагогика
59. Курс иши Махсус педагогика (олигопсихология)
60. Курс иши Махсус педагогика (тифлопедагогика)
61. Курс иши махсус психология
62. Курс иши Она тили ўқитиш махсус методикаси
63. Махсус педагогика (Тифлопедагогика)
64. Махсус педагогика фани методологияси
65. Махсус психология
66. Махсус психология (логопсихология)
67. Махсус психология (сурдопсихология)
68. Махсус психология (тифлопсихология)
69. Махсус психология олигопсихология
70. Методика преподавания родного языка в ВУЗе
71. Нутқида нуқсони бўлган болаларини оилада тарбиялаш
72. Ривожланишда нуқсони бўлган болалар реаблитацияси
73. Ўзбекистонда коррекцион педагогик ёрдамни ташкил этиш
74. Хусусий методика (ИМЙ)
75. Хусусий методикалар (Табиатшунослик ўқитиш махсус методикаси )
76. Эшитишида нуқсони бўлган болалари нутқида адабий таълим воситасида ривожлантириш

Ochiq dars materiallari


1. “Эшитишда нуқсони бўлган мактабгача тарбия ёшидаги болаларнинг жисмоний тарбияси”
O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
O`quv fani : Maktabgacha surdopedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
Саодат очик дарс маъруза).docx
(Ochiq dars materiali)

расм.docx
(Darsdan lavha)
2. Сурдопсихология фанининг предмети, мақсади ва вазифалари
O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
O`quv fani : Surdopsixologiya

Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза матн (2).docx
(Ochiq dars materiali)

расм1чи дарс (7).docx
(Darsdan lavha)
3. Нутқ нуқсонлари тавсифномаси
O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
O`quv fani : Logopsixologiya

Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза матр(3).docx
(Ochiq dars materiali)

расм 2чи дарс (7).docx
(Darsdan lavha)
4. Aqli zaif o‘quvchilar bilan olib boriladigan psixokorreksion ish turlari
O`qituvchi : AMIRSAIDOVA SHAXNOZA MIRSAGATOVNA            
O`quv fani : Maxsus psixologiya (Oligofrenopsixologiya)

Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)
5. Мутахассислик фанларини ўқитишни ташкил қилиш шакллари
O`qituvchi : AMIRSAIDOVA SHAXNOZA MIRSAGATOVNA            
O`quv fani : Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi

Yuklab olish uchun materiallar :
2 мавзу.pptx
(Prezentatsiya)
6. “Нутқи тўлиқ ривожланмаганликни (2-даража) коррекциялашда олиб бориладиган ўйинлар”
O`qituvchi : AXMEDOVA ZUHRA MIRZABEKOVNA            
O`quv fani : Logopedik o`yin

Yuklab olish uchun materiallar :
Зухра опа.Матн Microsoft Office Word (2).docx
(Ochiq dars materiali)

IMG_20171212_140213.jpg
(Darsdan lavha)
7. Логопедик хонани жихозлаш, унга қўйиладиган умумий талаблар, логопед ҳужжатлари
O`qituvchi : AXMEDOVA ZUHRA MIRZABEKOVNA            
O`quv fani : Logopedik yordamni tashkil etish tizimi

Yuklab olish uchun materiallar :
Технологик карта1.doc
(Ochiq dars materiali)
8. Логопедик пунктларда болаларни саралаш, болаларни гуруҳларга комплектлаштириш.
Болалар нуқсонини текшириш

O`qituvchi : AXMEDOVA ZUHRA MIRZABEKOVNA            
O`quv fani : Logopedik yordamni tashkil etish tizimi

Yuklab olish uchun materiallar :
логопедик ёрдам.pptx
(Prezentatsiya)
9. “Ринолалия нутқ бузилишини ўрганиш тарихи”
O`qituvchi : AYUPOVA M.YU            
O`quv fani : Logopediya

Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза матни.Ринолалия.docx
(Ochiq dars materiali)

Ринолалия тарихи.ppt
(Prezentatsiya)
10. Алалия нутқ нуқсонига эга бўлган болалар нутқини логопедик текшириш методикаси
O`qituvchi : AYUPOVA M.YU            
O`quv fani : Logopediya

Yuklab olish uchun materiallar :
Логопедик текшириш.docx
(Ochiq dars materiali)

ПрезентацияАЛАЛИЯ ЛОГ ТЕКШИРИШ 1.pptx
(Prezentatsiya)

20180316_140314.jpg
(Darsdan lavha)
11. Коррекционная работа с детьми дизартриками
O`qituvchi : SOSEDOVA N.V            
O`quv fani : Logopediya

Yuklab olish uchun materiallar :
Безимени-2.jpg
(Darsdan lavha)
12. Причина и симптоматика афазии
O`qituvchi : SOSEDOVA N.V            
O`quv fani : Logopediya

Yuklab olish uchun materiallar :
Технологик карта2.doc
(Ochiq dars materiali)
13. Тифлопедагогика фанининг предмети ва методлари
O`qituvchi : RAXMONOVA N.Z            
O`quv fani : Tiflopedagogika

Yuklab olish uchun materiallar :
матн.docx
(Ochiq dars materiali)

Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-04-19_08-26-08.jpg
(Darsdan lavha)
14. Сурдопсихология фанининг предмети, мақсади ва вазифалари
O`qituvchi : RAXMONOVA N.Z            
O`quv fani : Surdopsixologiya

Yuklab olish uchun materiallar :
матн.docx
(Ochiq dars materiali)

Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2018-04-19_08-20-59.jpg
(Darsdan lavha)Kafedra a`zolari