Fizika va astronomiya о‘qitish metodikasi kafedrasi

Fizikasiz Olam juda zimiston, Nurafshon ayladi uni Nyuton, Arximed, Demokrit etdi guliston Ulug`bek yulduzi porlar charag`on!

Fizika va astronomiya o'qitish metodikasi kafedrasi 1935-yilda Fizika-matematika fakultetida yagona Umumiy fizika kafedrasi tashkil etilishi bilan boshlangan. Kafedrada "Umumiy fizika", "Elektroradiotexnika", "Nazariy fizika" va "Fizika o'qitish metodikasi" fanlarini o'qitish tashkillashtirilgan. Kafedrada uzoq yillar davomida atoqli fizik hamda astronom olimlar, xususan, f.-m.f.n., dots. Abdurashidov, prof.Shmidt, ass.Kudishkin, o'qituvchi Kovalskiy, prof. Mallen, S.Umarov, Mullaqandov, akademik P.Q.Habibullayev, prof.U.Orifjonov, prof. S.Tursunov, prof.B.Izbosarov, prof.J.Kamolov, dots.J.Toshxonova, prof.I.Sattorov, prof.M.Mamadazimovlar faoliyat ko'rsatishgan hamda kafedraning gullab-yashnashida o'z hissalarini qo'shishgan. Xususan, kafedra professori R. Mallinning ilmiy faoliyati fizikaning falsafiy muammolariga qaratilgan bo'lib, fizikada aqliy eksperiment, noaniqlik munosabatlari, fizikaviy reallik, modda va maydon hamda fazo va vaqt kabi masalalarni o'z ichiga olganki, ushbu yo'nalishda mazkur izlanishlar fan texnikaning keyingi rivojida benihoya ahamiyatliligi bilan dovruq qozongan. prof. M.Mamadazimov umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus maktablarning islohoti munosabati bilan, mazkur muassasalarda Astronomik ta'lim konsepsiyasi, Davlat ta'lim standartlarining loyihalarini ishlab chiqishda faol ishtirok etganligini alohida ta'kidlash mumkin. prof. I.Sattarov astronomiya o'qitishga axborot texnologiyalarni qo'llashni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib kiritdi va axborot texnologiyalarini o'qitishga joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordi.
Kafedra tarixida "Nazariy fizika va uni o'qitishni takomillashtirish", "Eksperimental fizika va molekulyar akustika", "O`qitish nazariyasi va metodikasi" yo'nalishidagi ilmiy maktablar jamoatchilik tomonidan e'tirof etilgan.

Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi kafedrasida 2018-2019-o`quv yilida quyidagi professor-o`qituvchilar faoliyat ko`rsatmoqda:
Professorlar – 3 nafar: f.-m.f.d. O.Dusmatov, f.-m.f.d. K.Nasriddinov, p.f.d. M.Djorayev
Dotsentlar – 4 nafar: p.f.n. X.Maxmudova, p.f.n. B.Sattarova, p.f.n. X.Tojiboyeva, p.f.n. B.Nurillayev
(PhD) – 2 nafar: S.Avazboyev, X.Yusupov
Fan nomzodi – 1 nafar: f.-m.f.n. E.Qalandarov
Katta o`qituvchilar – 5 nafar: O.Radjapova, M.Atayeva, T.Muratov, A.Tillaboyev, Sh.Usmonova
O`qituvchilar – 3 nafar: E.Xo`janov, N.Dalmuradova, A.Xoshimov
Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi kafedrasida quyidagi fanlar o`qitiladi:

Umumiy fizika (mexanika)
Umumiy fizika (molekulyar fizika)
Umumiy fizika (optika)
Umumiy fizika (atom, yadro va elementar zarralar fizikasi)
Fizikava astronomiya o’qitish metodikasi
Nazariy fizika (klassik mexanika)
Nazariy fizika (elektrodinamika)
Nazariy fizika (kvant mexanika)
Nazariy fizika (statistik fizika va termodinamika)
Umumiy astronomiya
Umumiy astronomiya (kosmonavtika asoslari)
Umumiy astronomiya (astrofizika)
Fizikadan masalalar yechish metodikasi
Umumiy fizika (elektromagnitizm)
Astrofizik praktikum
Fizikani o’qitish texnologiyalari va loyixalashtirish
Fizika fanini kasbga yo’naltirib o’qitish
Fizika va astronomiya asoslari asoslari (MO’M)
Tanlov fanlari:
Elementar fizikaning tanlangan boblari
Qattiq jism fizikasi
Elektrotexnika va zamonviy mikroelektronika
Qiziqarli fizika va olimpiada masalalari
Fizika (IO’M)
Fizika (biologiya)
Fizika (geografiya)
Fizika (kimyo)
Fizika (Kasb-ta’lim)
Fizika (KGD)
Fizika (CHXT)
Mutaxassislik fanlarni o’qitish metodikasi
Fizika va astronomiya ta’limida tahlil va tadqiqot usullari
Pedagogika oliy o’quv yurtlarida fizika o’qitishning zamonaviy masalalari
Fizikaning rivojlanish yo’nalishlari va tendensiyalari
Zamonaviy fizika va astronomiyaning fundamental asoslari, klassik va kvantaviy aspektlari
AL va KXK larda fizika va astronomiya o’qitishning zamonaviy metodlari
Eksperimental fizika metodlari


Yuklab olish uchun fayllar

Kafedrada prof. O.Dusmatov rahbarligida “Tebranishlardan himoyalanuvchi chiziqlimas mexanik sistemalarda matematik modellashtirish, dinamikasini va ustuvorligini o`rganish” mavzusida izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu yo'nalish bo'yicha Rossiya hamda Ukraina olimlari bilan hamkorlik olib bormoqda.
prof. K.Nasriddinov rahbarligida "Elementar zarralar fizikasi" yo'nalishida ilmiy-tadqiqot hamda shu soha yangiliklarini o'quv jarayoniga kiritish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlar natijalari 100 dan ortiq xorijiy ilmiy jurnallarda hamda respublikamiz nufuzli nashrlarida e'lon qilingan.
prof. M.Djorayev rahbarligida kafedrada "O'rta va oliy maktablarda fizika o'qitishni statistik metod va izchillik prinsipini qo'llash asosida takomillashtirish" yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib boriladi. Ushbu yo'nalish bo'yicha Rossiya va Qirg'izistonlik olimlar bilan hamkorlik olib borilmoqda.
Bundan tashqari, kafedrada dotsent B.Sattarova rahbarligida ВА-ФА-Ф2-009 raqamli “Quyosh aktivligi va toj tuzilmalari” mavzusida fundamental grant ishi bajarilmoqda va unga iqtidorli talabalar, magistrantlar, mustaqil tadqiqotchilar jalb qilingan. Shu bilan birga, B.Sattarova “Fizika va astronomiya fani o`qituvchilarining kasbiy faoliyatlarini axborot texnologiyalari muhitida loyihalashtirish nazariyasi va metodikasi” mavzusida doktorlik dissertatsiyasi ustida ham ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda.
Kafedra dotsenti v.b. p.f.n. B.Nurillayev “Uzluksiz ta’lim tizimida elektrodinamikani o`qitishning metodologik va didaktik asoslari” mavzusida doktorlik dissertatsiyasi ustida ham ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

Yuklab olish uchun fayllar

Kafedra jamoasi fizika-matematika fakulteti tarkibida institut ma'naviy hayotida ham faol ishtirok etib keladi. Fakultetda va talabalar turar joylarida "Mustaqillik kuni", "O'qituvchilar va murabbiylar kuni", "Konstitutsiya kuni", "Vatan himoyachilari" kuni, "Xotin-qizlar bayrami", "Navro'z", "Xotira va qadrlash" kuni bayramlari, professor-o'qituvchilarning 60, 70, 80 yillik yubileylari va an'anaviy tarzda har o'quv yilida o'tkaziladigan boshqa tadbirlarda kafedra a'zolarining salmoqli ishtirokini ta'kidlab o'tish joiz. Zero, har bir fizik tabiatida chuqur falsaviy, lirik xususiyatlar mujassamligi bois, barcha tadbirlarda go'zal she'riy munozaralar, tarbiyaviy hikoyat va go'zal rivoyatlar bilan esda qolarli taasurotlar bilan o'tkazilishida xizmatlari beqiyos. Har payshanba kuni talabalarni ma'naviyat kuni o'tkazilishi doirasida shaharning ko'zga ko'rinarli tarixiy ahamiyatga ega joylariga ekskursiyaga olib borishadi. Fakultetning ma'naviy hayotini yanada mazmunli bo'lishida jonbozlik ko'rsatib kelishmoqda.
Kafedrada professorlar M.Djorayev va K.Nasriddinovlar rahbarligida 2ta ilmiy-metodik seminar faoliyat ko`rsatmoqda. Ushbu seminarlarda kafedra professor-o`qituvchilari, doktorantlar, magistrantlar va talabalarning olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlari muhokama qilib borilmoqda.

Yuklab olish uchun fayllar

To`garaklar

Fizika va astronomiya o'qitish metodikasi kafedrasida 2018-2019-o'quv yilida quyidagi to'garaklar faoliyat ko'rsatadi:
1.“Umumiy fizika fanining yutuqlari va zamonaviy dolzarb muammolari”
To'garak rahbari: o'qituvchi E.Xo'janov
2.“Qiziqarli astronomiya va olimpiada masalalari”
To'garak rahbari: katta o'qituvchi A.Tillaboyev
3.“Atom, yadro va zarralar fizikasi masalalari”
To'garak rahbari: f.-m.f.d. prof. K.Nasriddinov
4.“Mohir qo'llar”
To'garak rahbarlari: katta o'qituvchilar O.Radjabova va M.Atayeva
5.“Mexanika va elektromagnetizm masalalari”
To'garak rahbarlari: PhD S.Avazboyev, PhD X.Yusupov
6. “Elektr jihozlarini ta'mirlash. Tajriba va eksperiment”
To'garak rahbari: p.f.n. dots.v.b. B.Nurillayev

Kafedrada o`qitiladigan fanlar

1. Amaliyot
2. Astrofizik praktikum
3. Astronomiya kursi
4. Astronomiya o`qitish metodikasi
5. BMI ga rahbarlik
6. Eksperimental fizika metodlari
7. Elementar fizikadan masalalar echish
8. Elementar fizikadan masalalar echish
9. Elementar fizikaning tanlangan boblari
10. Fizik jarayonlarning kompyuter animatsiyasini yaratish
11. Fizika (geografiya) kechki
12. Fizika (geografiya) kechki
13. Fizika (geografiya) kechki
14. Fizika (IO'M)
15. Fizika o`qitish texnologiyalari va loyihalashtirish
16. Fizika va astronomiya asoslari
17. Fizika va astronomiya ta`limida tahlil va tadqiqot usulllari
18. Fizika va astronomiyaning tadqiqot yo'nalishlari
19. Fizikadan masalalar echish metodikasi
20. Fizikaning rivojlanish yo'nalishlari va tendentsiyalari
21. Klassik va kvant fizikaning qo'shimcha boblari
22. Magistrlik dissertasiyasiga rahbarlik
23. Magistrlik dissertasiyasiga rahbarlik
24. Magistrlik dissertatsiyasiga rahbarlik
25. Mutaxassislik fanlarni o`qitish metodikasi
26. Nazariy fizika (Elektrodinamika)
27. Nazariy fizika (Klassik mexanika)
28. Nazariy fizika (Kvant mexanika)
29. Nazariy fizika (Statistik fizika va termodinamika)
30. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi
31. Qiziqarli fizika va Olimpiada masalalari
32. Umumiy fizika (Atom,yadro va elementar zarralar)
33. Umumiy fizika (Elektromagnitizm)
34. Umumiy fizika (Mexanika)
35. Umumiy fizika (Molekulyar fizika)
36. Umumiy fizika (optika)
37. Zamonaviy fizika va uni o'qitishni dolzarb muammolari
38. Малакавий битирув ишига раҳбарлик
39. Физика ва астрономия тарихи
40. Физика ва астрономия ўқитишни лойиҳалаштириш
41. Физика ўқитиш методикаси

Kafedra a`zolari