Informatika o‘qitish metodikasi kafedrasi

Kafedra 1985 yilda fizika-matematika fakultetining «Matematik tahlil» kafedrasidan «Informatika va hisoblash texnikasi» nomi bilan ajralib chiqqan.

Kafedra 1985-yilda fizika-matematika fakultetining Matematik tahlil kafedrasidan «Informatika va hisoblash texnikasi» nomi bilan ajralib chiqqan. Tashkil topgandan buyon kafedraga quyidagi olimlar: 1985-1986-yillarda- fizika-matematika fanlari nomzodi Y.Y.Rankov,
1986-1996-yillarda texnika fanlari doktori, professor M.Z.Ziyoxujayev, 1997-1999-yillarda fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent R. R.Boqiyev, 1999-2004-yillarda texnika fanlari doktori, professor Umid Yuldashev, 2004-2010-yillarda f.-m.f.n., dotsent R.R.Boqiyev, 2010-2015-yillarda p.f.n., dotsent M.Mamarajabov, 2015-yil 18-iyundan boshlab p.f.n., dotsent S.Tursunov kafedraga mudirlik qilmoqda.
Kafedra tashkil etilganda uning tarkibida professorlar M.Z.Ziyoxo‘jayev, A.A.Abduqodirov, U.Yuldashev, fizika-matematika fanlari nomzodi Y.Y.Rankov, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsentlar: R.R.Boqiyev, F.Sharipxujayeva, B.Tileuberdiyev, D.Qurbonboyev, B.Sattorov, F.Zokirova, katta o‘qituvchilar I.Mirmaxmudov, O.Karimov va boshqa professor-o‘qituvchi faoliyat ko‘rsatdilar.
1995-yildan kafedra tarkibiga «Ta’limning texnik vositalari» kafedrasining qo‘shilishi munosabati bilan kafedra «Informatika va ta’limning texnik vositalari» deb nomlana boshladi. Shu munosabat bilan kafedra tarkibi kengayib, unga pedagogika fanlari doktori, dotsent Sh. Axrorov, dotsentlar S. Maxkamov, B. Ganiyevlar kelib qo‘shildilar. Universitet rektorining buyrug‘iga asosan 2002-yilda kafedra «Informatika va ta’limda axborot texnologiyalari», 2012-yil sentabridan «Informatika va uni o‘qitish metodikasi», 2015-yil iyundan «Informatika o‘qitish metodikasi» nomiga o‘zgartirildi.
Hozirgi kunda kafedra yetakchi kafedralardan hisoblanib, unda professor A.A.Abduqodirov, dotsentlar S.Tursunov, M.Mamarajabov, X.A.Xoldorovlar, pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori M.Fayziyeva (PhD), katta o‘qituvchilar M.Ashurov, B.Xoldorov, A.Primqulova, R.Mexmonov, I.Nazarov, N.Haytullayeva, N.Mirzaxmedova, S.Vibornov, SH.Adinayev, va o‘qituvchilar R.Mexmonov, SH.Sattorova, R.Razzoqov o‘rindosh o‘qituvchilar X.To‘xtamatov, K.Qudratov, F.Shazadayev, E.Akramov, Sh.Usmonqulov va S.Bobojonovlar faoliyat ko‘rsatmoqda.

Kafedrada 2017-2018-o'quv yilida o'qitiladigan fanlar ro'yxati: 1. Informatika, 2. Informatika va AT, 3. Tarmoq texnologiyalari, 4. Axborot tizimlari va texnologiyalari, 5. Ma`lumotlar bazalari, 6. Ta`limda axborot texnologiyalari, 7. Pedagogik Web-dizayn. 8. Pedagogik dasturiy vositalar yaratish texnologiyalari 9. Kompyuter grafikasi 10. Web-dizayn 11. Masofaviy ta`lim texnologiyasi 12. Psixologiyada informatsion texnologiyalar 13. Algoritmlar 14. Dasturlash tillari 15. Kompyuter ta`minoti 16. Axborot tizimlari 17. Matematik va kompyuterli modellashtirish 18. Informatikani o`qitish jarayoninini loyihalashtirish 19. Umumta`lim fanlarini kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi 20. Informatika va axborot texnologiyalarini o`qitish nazariyasi va metodikasi 21. Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi 22. Ixtisoslashtirilgan dasturiy vositalar 23. Zamonaviy dasturlash tillari 24. Informatika fanining dolzarb muammolari

Kafedra a’zolari tomonidan uzluksiz ta’limda informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitishning hamda informatika o‘qituvchisini tayyorlashning dolzarb muammolari:
1. Zamonaviy pedagogik va AT kontseptual asoslari, ularni ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga joriy etishning modellari va metodlari.
2. O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limida informatika yo‘nalishidagi fanlarni o‘qitishning metodik tizimi, mazmuni va texnologiyalari.
3. Informatikani o‘qitishda fanlararo aloqadorlik, uzviylik va uzluksizlik muammolari.
4. Informatika o‘qituvchisining metodik tayyorgarligi samaradorligini oshirishning ilmiy-metodik va amaliy asoslari mavzularida ilmiy tadqiqotlar olib borishmoqda.
Bugungi kunda kafedra a’zolari bilan hammualliflikda yaratilgan darslik, o‘quv qo‘llanma va elektron darsliklar ta’lim tizimining barcha bosqichlarining o‘quv jarayonida qo‘llanilmoqda. Jumladan: M.E.Mаmаrаjаbov, S.Q.Tursunov, L.Nаbiulinаlаrning “Kompyutеr grаfikаsi vа Web-dizаyn” nomli dаrslik (Toshkent: Cho`lpon nomidagi NMIU) (2013), U.Yuldаshеv, M.Mаmаrаjаbov, S.Tursunovlаrning «Pеdаgogik Web-dizаyn» (2013) nomli o`quv qo`llаnmаsi, S.Tursunovning "Kompyuter grafikasi" nomli darsligi (2018), A.A.Abduqodirov va S.Tursunovlarning Ta’limda axborot texnologiyalari nomli darsligi (2018) M.Ashurovlarning Algoritmlar nomli o'quv qo'llanmasi (2018), Аshurov M., Mirzахmеdovа N. «Turbo Pascal dаsturlаsh tili» nomli o`quv-uslubiy qo`llаnmа, Boqiyеv R., Mаtchonov O. “Informаtikа” nomli o`quv qo`llаnmаsi (T.2012 yil), Mаmаrаjаbov M., Qurbonovа А. “Informаtikа” nomli o`quv qo`llаnmаsi (T.2013 yil), L.Nаbiulinа, L.SHаymullinа, M.Zаkirovаlаrning “Лабораторные работы по предмету «Информатика и информационные технологии»” nomli mеtodik qo`llаnmаsi (Toshkеnt, 2014. – 76 c.) chop etildi.

Pаtеntlаr, sеrtifikаt, guvohnomаlаr: 1. Muхаmаdiyеvа F., Mаmаrаjаbov M.E., Tursunov S.Q. «Informаtikа vа ахborot tехnologiyalаri» fаnidаn elеktron qo`llanma. O`zbеkiston Rеspublikаsi Intеllеktuаl Mulk аgеntligi guvohnomаsi. DGU 02754, 2013 y. 2. Tursunov S.Q., D.N.Mаmаtov, O.А.Qo`ysinov, R.G.Isyanov, Kаsb tа’limi o`qituvchilаrining kаsbiy kompеtеntligini shаkllаntirishdа mаlаkаviy pеdаgogik аmаliyotni tаshkil etish vа boshqаrish elеktron tizimi. O`zbеkiston Rеspublikаsi Intеllеktuаl Mulk аgеntligi. DGU 02745, 08.04.2013. 3. Bеgimqulov U., Tursunov S.Q. «Ахborot tехnologiyalаri» elеktron dаrslik. O’zbеkiston Rеspublikаsi DPI. DGU 01389. 2007. 4. Bеgimqulov U., Sаttorov I., Sаttorovа B., Tursunov S.Q. «Аstronomiya» elеktron dаrslik. O’zbеkiston Rеspublikаsi DPI. DGU 01457. 2007 y. 5. Bеgimqulov U., Yusupov R., Rаjаpovа O.S., Tursunov S.Q. «Optikа» elеktron dаrslik. O’zbеkiston Rеspublikаsi DPI. DGU 01496. 2007 y. 6. Zikiryaеv А., Tursunov S.Q. «Ekologiya» elеktron dаrslik. O`zbеkiston Rеspublikаsi DPI DGU 01497 guvohnomаsi. 2007 y. 7. Bеgimqulov U.SH., Tursunov S.Q., «Foydаli Intеrnеt sаytlаri kаtаlogi» elеktron kаtаlog. O`zbеkiston Rеspublikаsi DPI. DGU 01461. 2007 y. 8. Tаylаqov N.I., Normаtov U.I., Eshpo`lаtov E.N., Tursunov S.Q. Oliy tа’lim muаssаsаlаrining yagonа ахborot tа’lim portаli. O`zbеkiston Rеspublikаsi DPI guvohnomаsi № DGU 02135, 2010 y. 9. Fаyzullаеv S.S. Inog`аmovа D.R., Tursunov S.Q. "Gеnеtikа" elеktron dаrsligi. O`zbеkiston Rеspublikаsi dаvlаt pаtеnt idorаsi. DGU 02057. 2011 y. 10. Umаrovа U.B. «Ахborot tехnologiyalаri» nomli elеktron qo`llаnmаsi. O`zbеkiston Rеspublikаsi Intеllеktuаl Mulk аgеntligi guvohnomаsi DGU 03116. 29.04.2015 y. 11. Tursunov S.Q. Kаsb tа’limi mеtodikаsi (Informаtikа) elеktron qo`llаnmаsi. O`zbеkiston Rеspublikаsi Intеllеktuаl Mulk аgеntligi. DGU 03117. 29.04.2015 y. 12. Аshurov M. «Alifbeni o`rganamiz» O`zbеkiston Rеspublikаsi dаvlаt pаtеnt idorаsi. DGU 0187. 03.06.2013 y. 13. Usmonqulov SH.SH. Kompyuter tarmoqlari. DGU 03372. O’zbеkiston Rеspublikаsi Intellektual mulk agentligi. 06.10.2015 y. Elektron qo'llanma. 14. Tursunov S.Q. Web-dizayn. Elektron qo'llanma. DGU 03791. O’zbеkiston Rеspublikаsi Intellektual mulk agentligi. 13.05.2016 y. 15. Tursunov S.Q. «LMS-ta’limni boshqarish tizimlarining interaktiv imkoniyatlari» nomli video darslar to‘plami. 2017 yil 16 yanvara № 000362 raqami bilan ro‘yxatdan o‘tgan.

Kafedrada ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy ishlar rejasi, mazmuni va uning bajarilishi bayonnomalar, hisobotlar asosida mavjud. Shuningdek, kafedraga biriktirilgan barcha akadem guruhlari murabbiylarining o’quv yili uchun ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy ishlar rejasi ishlab chiqilgan. Ish rejasi asosida o`quv yili davomida jamoada ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog`lomlashtirish, talabalar o`rtasida axloq-odob qoidalariga amal qilish, ularda pedagogik kasb ma'daniyatini shakllantirish, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo`lgan talaba-yoshlarni tarbiyalash, salomatliklarini muhofaza qilish, ommaviy sportga jalb qilish, iqtidor va iste’dodlarini qo`llab-quvvatlashga asosiy e’tibor qaratib kelinmoqda. Ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy sohaga doir O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari, qarorlar, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Vazirlik hay’ati qarorlari, buyruqlari va modemnomalarida berilgan vazifalar ijrosi kafedra miqyosida va akadem guruhlarda ta’minlanmoqda.

Jumladan: 1) Kafedra professor-o’qituvchilari va murabbiylar tomonidan akadem guruhlar va 9-TTJda belgilangan reja asosida “Odam savdosi va unga qarshi kurash”, “Jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish”, “Giyohvandlikning kelib chiqishi va uning salbiy oqibatlari”, “Diniy ekstrimizim va terrorizm, uni zararli oqibatlarini oldini olish hamda giyohvandlikka qarshi kurash”, “OITSga qarshi kurash” mavzularida suhbat hamda uchrashuv kechalari tashkil etish va o`tkazish muntazam yo`lga qo`yilgan; 2) O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 25-avgustdagi “Milliy g’oya targ`iboti va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish to`g`risida”gi PQ-451-sonli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida ta’lim jarayonini tarbiya jarayoni bilan uzviylikda olib borish, ma’naviy-axloqiy tarbiyani ma’rifiy ishlar asosida mustahkamlash, olib boriladigan ishlarni milliy, umumbashariy va zamonaviy qadriyatlarga asoslangan holda samarali tashkil etish kabi vazifalar amalga oshirilmoqda.

To`garaklar

Kafedrada talabalar bo'sh vaqtini samarali tashkil etish bo'yicha ham bir qator ishlar olib borilmoqda. Kafedra qoshida to'garaklar tashkil etilgan: Kаfеdrаdа to`garak mashg`ulotlari reja asosida olib borilаdi. “WEBga yo`naltirilgan programmalash” to`garagigа kafеdra dotsеnti S.Tursunov, “Zamonaviy dasturlash tili” to`garagigа kafеdra dotsеnti M.O`.Ashurov, “Informаtsion tехnologiyalаr vа intеrnеt tizimidа ishlаsh” to`garagigа kafеdra katta o`qituvchisi A.A.Primqulova, “Молодой учител” nomli kаsbiy to`gаrаgigа V.S.Mullаkаyеvа rаhbаrlik qilmoqdа.

Kafedrada o`qitiladigan fanlar

 • Xalqaro axborot bazasi bilan ishlash
 • Algoritmlar
 • Algoritmlash va dasturlash tillari
 • Axborot tizimlari
 • Axborot tizimlari
 • Axborot tizimlari va texnologiyalari
 • Axborot xavfsizligi
 • Dasturlash tillari
 • Informatika
 • Informatika fanining dolzarb muammolari
 • Informatika o'qitish metodikasi
 • Informatika o'qitish texnologoyalari va loyihalashtirish
 • Informatika o`qitishni loyixalashtirish
 • Informatika va axborot texnologiyalari
 • Informatika va axborot texnologiyalarini o`qitish nazariyasi
 • Informatikaning dolzarb muommolari
 • Informatsion texnologiya
 • Ixtisoslashgan dasturiy vositalar
 • Kompyuter grafika va web dizayn
 • Kompyuter grafikasi
 • Kompyuter ta'minoti
 • Kompyuterli modellashtirish
 • Masofaviy ta`lim texnologiyasi
 • Matemetik va kompyuterli modellashtirish
 • Ma`lumotlar va bilimlar bazasi, ularni boshqarish tizimlari
 • Mutaxassis fanlarni o`qitish metodikasi
 • Pedagigok amaiyot
 • Pedagogik dasturiy vositalar
 • Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari
 • Pedagogik Web dizayn
 • psixologlar uchun informatika
 • Robototexnika
 • Talim muassasalarida axborot talim muhitini boshqarish
 • Tanlov fani: Kompyuterga texnik xizmat ko`rsatish
 • Tarmoq texnologiyalari
 • Ta`limda axborot resurslari
 • Ta`limda axborot texnologiyasi
 • Umumta`lim fanlarini kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi
 • Web dizayn
 • Zamonaviy dasturlash tillari
 • Zamonaviy dasturlash tillari
 • Axborot tizimlari
 • Informatika va AT
 • Informatika fanining kasbga yo'ltirishda o'qitish
 • Axborot texnologiyalari
 • Ta'limda axborot texnologiyalari
 • Kompyuter grafikasi
 • Kompyuter ta'minoti
 • Ma'lumotlar bazasi
 • Multimedia texnologiyalari
 • Informatika asoslari
 • Ochiq dars materiallari


  1. Ona plataga ulanadigan qurilmalar tasnifi va ularni ulash
  O`qituvchi : VIBORNOV SERGEY AXTYAMOVICH            
  O`quv fani : Kompyuterga texnik xizmat ko'rsatish

  Yuklab olish uchun materiallar :
  IMG_20171225_154643[1].jpg
  (Ochiq dars materiali)

  Презентация1(38).ppt
  (Prezentatsiya)

  vs_3.PDF
  (Darsdan lavha)
  2. Ахборотни кодлаш
  O`qituvchi : VIBORNOV SERGEY AXTYAMOVICH            
  O`quv fani : Informatika

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Кодирование информации.docx
  (Ochiq dars materiali)

  kodirovanie_informacii_0.ppt
  (Prezentatsiya)

  images.jpg
  (Ochiq dars materiali)

  images.jpg
  (Ochiq dars materiali)
  3. Zamonaviy operatsion tizimlar
  O`qituvchi : VIBORNOV SERGEY AXTYAMOVICH            
  O`quv fani : Kompyuter ta'minoti

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Лекция 3 Сетевые операционные системы.docx
  (Ochiq dars materiali)

  лекция 3.ppt
  (Prezentatsiya)
  4. Internet tarixi
  O`qituvchi : VIBORNOV SERGEY AXTYAMOVICH            
  O`quv fani : Tarmoq texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  ЛЕКЦИЯ 8 История создания интернета.docx
  (Ochiq dars materiali)

  лекция 8.ppt
  (Prezentatsiya)
  5. yangi bitta mavzuu
  O`qituvchi : VIBORNOV SERGEY AXTYAMOVICH            
  O`quv fani : Ma`lumotlar va bilimlar bazasi, ularni boshqarish tizimlari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  124.jpg
  (Ochiq dars materiali)
  6. Web-саҳифа яратиш технологиялари.
  HTML

  O`qituvchi : TURSUNOV SAMAR QUZIYEVICH            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  TursunovSQ.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  TursunovSQ.PDF
  (Prezentatsiya)

  TursunovSQ.PDF
  (Video)

  TursunovSQ.PDF
  (Audio)

  TursunovSQ.PDF
  (Darsdan lavha)
  7. Электрон жадвал мухаррирлари.
  MS Excel дастурида ишлаш технологиялари.

  O`qituvchi : TURSUNOV SAMAR QUZIYEVICH            
  O`quv fani : Ta`limda axborot texnologiyasi

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Kuchirma.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  Kuchirma.PDF
  (Prezentatsiya)

  Tashqi taqriz1.PDF
  (Video)

  Kuchirma.PDF
  (Audio)

  Tashqi taqriz1.PDF
  (Darsdan lavha)
  8. Kompyuter tarmoqlari va ularning turlari
  O`qituvchi : TURSUNOV SAMAR QUZIYEVICH            
  O`quv fani : Ta`limda axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Tahlil-3.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  kuchirma-3.PDF
  (Prezentatsiya)

  Tahlil-3.PDF
  (Video)

  Tahlil-3.PDF
  (Audio)

  Tahlil-3.PDF
  (Darsdan lavha)
  9. Elektron jadval muharrirlari
  O`qituvchi : TURSUNOV SAMAR QUZIYEVICH            
  O`quv fani : Ta`limda axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Tahlil-4.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  Tahlil-4.PDF
  (Prezentatsiya)

  kuchirma-4.PDF
  (Video)

  Tahlil-4.PDF
  (Audio)

  Tahlil-4.PDF
  (Darsdan lavha)
  10. Установка пакет програм Microsoft Offica 2016 на компьютер
  O`qituvchi : MEXMONOV RUSTAMXON YUSUF-UG`LI            
  O`quv fani : Kompyuter ta'minoti

  Yuklab olish uchun materiallar :
  chirma 1.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  chirma 1.PDF
  (Prezentatsiya)

  chirma 1.PDF
  (Video)

  chirma 1.PDF
  (Audio)

  chirma 1.PDF
  (Darsdan lavha)
  11. Қурилмаларни система блокига улаш.
  Система блоки ва она плата компонентларини ўрганиш

  O`qituvchi : MEXMONOV RUSTAMXON YUSUF-UG`LI            
  O`quv fani : Информацион технология

  Yuklab olish uchun materiallar :
  chirma 2.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  chirma 2.PDF
  (Prezentatsiya)

  chirma 2.PDF
  (Video)

  chirma 2.PDF
  (Audio)

  chirma 2.PDF
  (Darsdan lavha)
  12. Содда дастурларни тузиш
  O`qituvchi : XAYTULLAYEVA NAFISA SAXOBIDDINOVNA            
  O`quv fani : dasturlash tillari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  06.10.2017 ochiq dars ishlanmasi Xaytullayeva.pdf
  (Ochiq dars materiali)
  13. Kompyuter va mobil qurilmalar operatsion tizimlari
  O`qituvchi : XAYTULLAYEVA NAFISA SAXOBIDDINOVNA            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  KOMPYUTER VA MOBIL QURILMALAR OPERATSION TIZIMLARI.pdf
  (Ochiq dars materiali)

  Mobil OT.pdf
  (Prezentatsiya)
  14. Matnnli, ovozli va grafik axborotlar o’lchovlari
  O`qituvchi : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
  O`quv fani : Informatika

  Yuklab olish uchun materiallar :
  1ochiq dars 9.10.2017.docx
  (Ochiq dars materiali)
  15. Iqtisodiy masalalrni yechishd kompyuterdan foydalanishning asosiy usul va vositalari
  O`qituvchi : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
  O`quv fani : Informatika

  Yuklab olish uchun materiallar :
  ochiq dars 2 Nargiza.docx
  (Ochiq dars materiali)
  16. Pascal dasturlash tili.
  Pascal tilining operatorlari

  O`qituvchi : PRIMKULOVA ALIMA            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  А.Примкулова.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  А.Примкулова.PDF
  (Prezentatsiya)

  А.Примкулова.PDF
  (Video)

  А.Примкулова.PDF
  (Audio)

  А.Примкулова.PDF
  (Darsdan lavha)
  17. MS Excel dasturida ma’lumotlarni filtrlash va saralash
  O`qituvchi : XOLDOROV BOTIRALI IKRAMOVICH            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Xoldorov.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  Xoldorov.PDF
  (Prezentatsiya)

  Xoldorov.PDF
  (Video)

  Xoldorov.PDF
  (Audio)

  Xoldorov.PDF
  (Darsdan lavha)
  18. Corel Draw график процессори ва унинг имкониятлари
  O`qituvchi : XOLDOROV BOTIRALI IKRAMOVICH            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  chirma 10.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  chirma 11.PDF
  (Prezentatsiya)

  chirma 11.PDF
  (Video)

  chirma 11.PDF
  (Audio)

  chirma 11.PDF
  (Darsdan lavha)

  e3YU4y9BiIvIjxkzpPRC6w.pptx
  (Video)

  Очик дарс през.22.12.17.pptx
  (Video)
  19. Чизиқли, тармоқланувчи ва такрорланувчи дастурлар
  O`qituvchi : ASHUROV MUXIDDIN O`LJAYEVICH            
  O`quv fani : Algoritmlar

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
  (Prezentatsiya)

  Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
  (Video)

  Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
  (Audio)

  Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
  (Darsdan lavha)
  20. Паскалда цикллар ва уларнинг турлари
  O`qituvchi : ASHUROV MUXIDDIN O`LJAYEVICH            
  O`quv fani : Algoritmlar

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
  (Prezentatsiya)

  Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
  (Video)

  Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
  (Audio)

  Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
  (Darsdan lavha)
  21. Составить программу с помощью пост условных и пред условных операторов в Паскал
  O`qituvchi : NAZAROV ILXOM            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  И.Назаров.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  И.Назаров.PDF
  (Prezentatsiya)

  И.Назаров.PDF
  (Video)

  И.Назаров.PDF
  (Audio)

  И.Назаров.PDF
  (Darsdan lavha)
  22. HTML да расмлар ҳосил қилиш теглари
  O`qituvchi : ADINAEV SHERZOD            
  O`quv fani : Kompyuter grafika va web dizayn

  Yuklab olish uchun materiallar :
  HTML тили.docx
  (Ochiq dars materiali)

  HTML тили.docx
  (Prezentatsiya)

  HTML тили.docx
  (Video)
  23. Мултимедиа технологиялари ҳақида тушунча
  O`qituvchi : BABADJANOV SALOKHIDDIN SOBITDJONOVICH            
  O`quv fani : Мулътимедиа технологиялари

  Yuklab olish uchun materiallar :
  photo_2018-09-14_17-22-40.jpg
  (Darsdan lavha)

  photo_2018-09-14_17-22-24.jpg
  (Darsdan lavha)
  24. Oliy oquv yurtlarida oquvjarayonini rivojlantirish tizimi
  O`qituvchi : ABDUKODIROV ABDUQAXXOR            
  O`quv fani : Mutaxassis fanlarni o`qitish metodikasi

  Yuklab olish uchun materiallar :
  ko`chirma 12.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  ko`chirma 12.PDF
  (Prezentatsiya)

  ko`chirma 12.PDF
  (Video)

  ko`chirma 12.PDF
  (Audio)

  ko`chirma 12.PDF
  (Darsdan lavha)
  25. Chiziqli dasturlash masalalarini simpleks usulida yechish
  O`qituvchi : ABDUKODIROV ABDUQAXXOR            
  O`quv fani : Matemetik va kompyuterli modellashtirish

  Yuklab olish uchun materiallar :
  ko`chirma 2.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  ko`chirma 2.PDF
  (Prezentatsiya)

  ko`chirma 2.PDF
  (Video)

  ko`chirma 2.PDF
  (Audio)

  ko`chirma 2.PDF
  (Darsdan lavha)
  26. Page Maker dasturi va unda ishlash
  O`qituvchi : RAZZOKOV RISHOD ABDUMUMINOVICH            
  O`quv fani : Kompyuter ta'minoti

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Р.Раззоков.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  Р.Раззоков.PDF
  (Prezentatsiya)

  Р.Раззоков.PDF
  (Video)

  Р.Раззоков.PDF
  (Audio)

  Р.Раззоков.PDF
  (Darsdan lavha)
  27. Corel draw protsesorida ishlash
  O`qituvchi : RAZZOKOV RISHOD ABDUMUMINOVICH            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  11.11.docx
  (Ochiq dars materiali)

  11.11.docx
  (Prezentatsiya)

  11.11.docx
  (Video)

  11.11.docx
  (Audio)

  11.11.docx
  (Darsdan lavha)
  28. Yopiq konturlar yaratish
  O`qituvchi : RAZZOKOV RISHOD ABDUMUMINOVICH            
  O`quv fani : Kompyuter grafikasi

  Yuklab olish uchun materiallar :
  01.03.docx
  (Ochiq dars materiali)

  01.03.docx
  (Prezentatsiya)

  01.03.docx
  (Video)

  01.03.docx
  (Audio)

  01.03.docx
  (Darsdan lavha)
  29. Mahalliy va xorijiy saytlar bilan ishlash
  O`qituvchi : RAZZOKOV RISHOD ABDUMUMINOVICH            
  O`quv fani : Tarmoq texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  17.03.docx
  (Ochiq dars materiali)

  17.03.docx
  (Prezentatsiya)

  17.03.docx
  (Video)

  17.03.docx
  (Audio)

  17.03.docx
  (Darsdan lavha)
  30. Fortmalarni tashkil qilish .
  Sahifada animatsiyalar hosil qilish

  O`qituvchi : SATTAROVA SHOIRA AGZAMDJAN QIZI            
  O`quv fani : Kompyuter grafika va web dizayn

  Yuklab olish uchun materiallar :
  13.pdf
  (Ochiq dars materiali)

  13.doc
  (Ochiq dars materiali)

  web-dizayn_asoslari.ppt
  (Prezentatsiya)

  2.jpg
  (Audio)

  1.jpg
  (Darsdan lavha)
  31. Word dasturida jadvallar bilaqn ishlash
  O`qituvchi : SATTAROVA SHOIRA AGZAMDJAN QIZI            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Laboratoriya ishi.docx
  (Ochiq dars materiali)

  LAVHA.jpg
  (Darsdan lavha)

  slayd.ppt
  (Prezentatsiya)
  32. Разработка и создания имитационная моделя процесса образования в проектировании образовательных систем
  O`qituvchi : XOLDOROV HIKMATULLA AXMETOVICH            
  O`quv fani : Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  Xoldorov.PDF
  (Ochiq dars materiali)

  Xoldorov.PDF
  (Prezentatsiya)

  Xoldorov.PDF
  (Video)

  Xoldorov.PDF
  (Audio)

  Xoldorov.PDF
  (Darsdan lavha)
  33. Kompyuter tarmoqlari va ularning imkoniyatlari
  O`qituvchi : FAYZIYEVA MAKHBUBA RAHIMJANOVNA            
  O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari

  Yuklab olish uchun materiallar :
  ишланма.pdf
  (Ochiq dars materiali)

  тармо_ турлари.pdf
  (Prezentatsiya)  Kafedra a`zolari