O`zbek va qozoq tili kafedrasi

Kafedra tarixi

O`quv faoliyati sohasidagi matn. O`quv faoliyati sohasidagi matn. O`quv faoliyati sohasidagi matn. O`quv faoliyati sohasidagi matn. O`quv faoliyati sohasidagi matn.

asdad asd asd asdasd asd

asdasd asd

Kafedra a`zolari