Izlash natijalari:

Jami natijalar soni:14

1. ШАРК ВА АРБ маънавияти.pdf


Turi: Fan dasturi

Izoh: Sharq va G‘arb ma’naviyati haqida gap borganda ularning har birining o‘ziga birlik ekanligini, o‘ziga xos taraqqiyot yo‘liga hamda mavjudlik tamoyillariga ega ekanligini unutmasligimiz lozim. Alohida alohida madaniyat sifatida ko‘rinuvchi Sharq va G‘arb ma’naviyati ayni vaqta bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan madaniyatlardir. Bu bog‘liqlikni biz ularning shakllanish va rivojlanish tarixida ko‘ramiz. Ushbu aloqadorlik nafaqat ma’naviyatlar takomili bosqichlarida, balki ularning bugungi kunida ham aniq va ravshan ko‘rinib turibdi.


Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
2. ШАРК ВА АРБ маънавияти.pdf


Turi: Ishchi fan dasturi

Izoh: Sharq va G‘arb ma’naviyati haqida gap borganda ularning har birining o‘ziga birlik ekanligini, o‘ziga xos taraqqiyot yo‘liga hamda mavjudlik tamoyillariga ega ekanligini unutmasligimiz lozim. Alohida alohida madaniyat sifatida ko‘rinuvchi Sharq va G‘arb ma’naviyati ayni vaqta bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan madaniyatlardir. Bu bog‘liqlikni biz ularning shakllanish va rivojlanish tarixida ko‘ramiz. Ushbu aloqadorlik nafaqat ma’naviyatlar takomili bosqichlarida, balki ularning bugungi kunida ham aniq va ravshan ko‘rinib turibdi.


Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
3. Мустаил таълим Шар ва арб.pdf


Turi: Mustaqil ta`lim uchun materiallar

Izoh: «Sharq va G‘arb Ma’naviyati ularda uzviylik va tafovut» fanidan nazariy va amaliy mashg‘ulotlar o‘tish davomida talabalarni ijodiy jarayonga yo‘naltirish, ularni tahlil qilish, mustaqil ishlashga o‘rgatish, mashg‘lar bajarish. Badiiy asarlarni estetik-g‘oyaviy jihatdan tahlil qilish, klassik asarlar matni ustida ishlash, adabiy jarayonni kuzatib borish. Malakaviy amaliyotni o‘tish chog‘ida yangi texnika, jihozlar, keng ko‘lamli ilmiy ish olib borishga qulay jarayonlar va texnologiyalarni o‘rganish. Talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog‘liq holda fanning muayyan boblari va mavzularini chuqur o‘rganish.


Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
4. Адабиётлар.pdf


Turi: O`quv adabiyotlari

Izoh: Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati


Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
5. Маъруза.pdf


Turi: Ma`ruza mashg`uloti materiali

Izoh: Ma’ruza mashg‘ulotlari mazmuni


Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
6. амалий машулот.pdf


Turi: Amaliy mashg`ulot materiali

Izoh: Seminar mashg‘ulotlari mavzulari va savollari


Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
7. амалий машулот.pdf


Turi: Seminar mashg`uloti materiali

Izoh: Seminar mashg‘ulotlari mavzulari va savollari


Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
8. амалий машулот.pdf


Turi: JN bo`yicha topshiriq

Izoh: Seminar mashg‘ulotlari mavzulari va savollari


Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
9. 5686_Qullanma 14-16 may-oxirgi 04.08.2014 yil.docx 343 (1).pdf


Turi: Sinfdan tashqari ishlar uchun materiallar

Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
10. Sharq_mutafakkirlarining_estetik_qarashlari.pptx


Turi: Boshqa materiallar

Kiritdi: XOLIQOV ISHQOBIL
Fan: Iarq va G`arb ma`naviyati,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
Ilm - egallanadigan narsalarning buyugidir

Shunday ekan ilm o`rganing!

Batafsil

Eng ko`p manba kirtganlar

Manbalarimiz deyarli har kuni yangilanadi. Mualliflar bilan tanishing

Hikmatli so`zlar

  • Peter Packer

    Font-End Developer

  • J. Martin

    Back-End Developer

  • Jone Adam

    Designer

Bizda 45, 821 dan ortiq manbalar.

O`rganish
17
dan ortiq manba turi
1415
Students
528
Courses
727
Countries