Izlash natijalari:

Jami natijalar soni:14

1. Шахс маънавиятини ривожлантириш омиллари.rtf


Turi: Fan dasturi

Izoh: Mazkur fan «Ma’naviyat asoslari» yo‘nalishi magistrlari uchun mo‘ljallangan. «Kadrlar tayyorlash bo‘yicha Milliy dasturni amalga oshirish, xayotga tadbiq etish, shaxs ma’naviyatini rivojlantirish, ma’naviy barkamol mustaqil va erkin fikrlovchi shaxsni, fuquroni, mustaqillik va demokratiya g’oyalariga sadoqatli. Vatanga fidoiy insonni, malakali mutaxassislarni tarbiyalash ushbu fanning maqsadi va vazifalaridir.


Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
2. SHAXS MA’NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.rtf


Turi: Ishchi fan dasturi

Izoh: SHAXS MA’NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI fаnining ishchi o‘quv dаsturi


Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
3. маъруза.docx


Turi: Ma`ruza mashg`uloti materiali

Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
4. Амалий машулот.docx


Turi: Amaliy mashg`ulot materiali

Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
5. Амалий машулот.docx


Turi: Seminar mashg`uloti materiali

Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
6. Амалий машулот.docx


Turi: JN bo`yicha topshiriq

Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
7. Орали назорат саволлари.docx


Turi: ON bo`yicha topshiriq

Izoh: Oraliq nazorat savollari


Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
8. якуний назорат саволлари.docx


Turi: YaN bo`yicha topshiriq

Izoh: Yakuniy nazorat savollari


Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
9. Адабиётлар рўйхати.docx


Turi: O`quv adabiyotlari

Izoh: ADABIYOTLAR O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning asarlari


Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
10. Мустаил иш.docx


Turi: Mustaqil ta`lim uchun materiallar

Izoh: Mustaqil ishlarning mavzulari


Kiritdi: Хамдамова.М
Fan: Iaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
Ilm - egallanadigan narsalarning buyugidir

Shunday ekan ilm o`rganing!

Batafsil

Eng ko`p manba kirtganlar

Manbalarimiz deyarli har kuni yangilanadi. Mualliflar bilan tanishing

Hikmatli so`zlar

  • Peter Packer

    Font-End Developer

  • J. Martin

    Back-End Developer

  • Jone Adam

    Designer

Bizda 45, 821 dan ortiq manbalar.

O`rganish
17
dan ortiq manba turi
1415
Students
528
Courses
727
Countries