Izlash natijalari:

Jami natijalar soni: 43

1. O’QISH VA YOZISH AMALIYOTI.docx


Turi: Ishchi fan dasturi

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
2. TOEFL Secrets.pdf


Turi: Fan bo`yicha xorijiy adabiyotlar

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
3. Тян Анетта 401А.zip


Turi: Fan bo`yicha xorijiy adabiyotlar

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
4. Glossary.docx


Turi: Glossariylar

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
5. FOCUS ON GRAMMAR 4. Workbook.pdf


Turi: Fan bo`yicha xorijiy adabiyotlar

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
6. s Book.pdf


Turi: Fan bo`yicha xorijiy adabiyotlar

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
7. QISH VA YOZISH AMALIYOTI ikkinchi mutaxassislik.docx


Turi: Fan dasturi

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
8. [Carter_R.,_Hughes_R.,_McCarthy_M.]_Exploring_Gram(BookSee.org).PDF


Turi: Fan bo`yicha xorijiy adabiyotlar

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
9. s_Workplac(BookSee.org).pdf


Turi: Fan bo`yicha xorijiy adabiyotlar

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
10. ECONOMY OF THE WORLD.pptx


Turi: Xar bir mavzu uchun taqdimotlar

Kiritdi: YUSUPOV OYBEK NEMATJONOVICH
Fan: o'qish va yozish amaliyoti,
Sanasi: 2018 yil 5 mart
Ilm - egallanadigan narsalarning buyugidir

Shunday ekan ilm o`rganing!

Batafsil

Eng ko`p manba kirtganlar

Manbalarimiz deyarli har kuni yangilanadi. Mualliflar bilan tanishing

Hikmatli so`zlar

  • Peter Packer

    Font-End Developer

  • J. Martin

    Back-End Developer

  • Jone Adam

    Designer

Bizda 45, 821 dan ortiq manbalar.

O`rganish
17
dan ortiq manba turi
1415
Students
528
Courses
727
Countries