Izlash natijalari:

Jami natijalar soni:59

1. Семинар машғулот материаллари.doc


Turi: Seminar mashg`uloti materiali

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
2. Назораи саволлари.docx


Turi: ON bo`yicha topshiriq

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
3. Я. Назораи саволлари.docx


Turi: YaN bo`yicha topshiriq

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
4. 5.2.ИШЧИ ДАСТУР.doc


Turi: Ishchi fan dasturi

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
5. 5.2.ИШЧИ ДАСТУР.doc


Turi: Boshqa materiallar

Izoh: - Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda xalqimizning ma’naviy merosining g‘oyaviy va mafkuraviy ahamiyatini o‘rganishni, ularni dinlararo bag‘rikenglik, mazhablararo murosasozlik, turli dinlarga e’tiqod qiluvchi xalqlararo hurmat-e’htirom g‘oyalari bir necha asrlar davomida xalqimizni insonparvarlik, hamkorlik hamjihatlik ruhida tarbiyalashini, sof islom dinining ma’naviy merosini, ularni yoshlarni eng insoniy fazilatlar egasi qilib tarbiyalashini, insonparvarlik, xalqparvarlik,adolat,halollik kabi oliyjanob axloqni targ‘ib etishini tasavvurga ega bo‘lishi; - diniy fundamentalizm, ekstremizv va terrorizmga qarshi kurashni samarali vositalaridan biri sifatda islomiy qadriyatlarni xalq e’tiqodi ekanligi, insonparvarlik va ma’rifatparvarlik g‘oyalari diniy bag‘rikenglik va boshqalarni talabalar ongiga singdirish masalalari, shuningdek, har bir mavzuni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o‘zlashtirish bilishi va ulardan foydalana olishi; - - Diniy ekstremizv va terrorizmning mohiyati vujudga kelishini ijtimoiy-tarixiy va g‘oyaviy ildizlarining tahlil qilish, ekstremizm va terrorizm muammolariga alohida e’tibor qaratish zarurligi hamda diniy qadriyatlarga asoslanishining ahamiyati, bu borada olib borilayotgan targ‘iblot ishlarida faol ishtirok etish kabi ko`nikmalarga ega bo`lish kerak.


Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
6. Tayanch tushunchalar.docx


Turi: Tayanch iboralar

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
7. lim topshiriqlar.docx


Turi: Mustaqil ta`lim uchun materiallar

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
8. “АХБОРОТ ХУРУЖЛАРИ” ВА МАФКУРАВИЙ ТАЖОВУЗЛАРНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ ҲАМДА ХУСУСИЯТЛАРИ.pptx


Turi: Mavzuni o`zlashtirish uchun qo`chimcha materiallar

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
9. Tayanch tushunchalar.docx


Turi: Tayanch iboralar

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
10. “МИССИОНЕРЛИК ВА ПРОЗЕЛИТИЗМ”НИНГ – ЖАМИЯТ, ХУСУСАН, ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ..pptx


Turi: Mavzuni o`zlashtirish uchun qo`chimcha materiallar

Kiritdi: ABDUGANIYEV OZOD TURSUNBOY O`G`LI
Fan: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslai,
Sanasi: 2020 yil 30 mart
Ilm - egallanadigan narsalarning buyugidir

Shunday ekan ilm o`rganing!

Batafsil

Eng ko`p manba kirtganlar

Manbalarimiz deyarli har kuni yangilanadi. Mualliflar bilan tanishing

Hikmatli so`zlar

  • Peter Packer

    Font-End Developer

  • J. Martin

    Back-End Developer

  • Jone Adam

    Designer

Bizda 45, 821 dan ortiq manbalar.

O`rganish
17
dan ortiq manba turi
1415
Students
528
Courses
727
Countries