Izlash natijalari:

Jami natijalar soni:15

1. Маънавиятшунослик.pdf


Turi: Fan dasturi

Izoh: “Ma’naviyatshunoslik” fanining dasturida birinchi marta inson ma’naviy kamolotining asosiy omillari: madaniyat, axloq, nafosat, fan, axborotlashuv kabi masalalarning o‘zaro aloqadorlikdagi tahliliga e’tibor qaratiladi. Zero, har qanday fan xalqi ma’naviyatli va madaniyatli mamlakatda rivojlanishi mumkin.


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 5 fevral
2. Маънавияятшунослик.pdf


Turi: Ishchi fan dasturi

Izoh: “Ma’naviyatshunoslik” fanining dasturida birinchi marta inson ma’naviy kamolotining asosiy omillari: madaniyat, axloq, nafosat, fan, axborotlashuv kabi masalalarning o‘zaro aloqadorlikdagi tahliliga e’tibor qaratiladi. Zero, har qanday fan xalqi ma’naviyatli va madaniyatli mamlakatda rivojlanishi mumkin.


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 5 fevral
3. MANAVIYATSHUNOSLIK.pdf


Turi: Mustaqil ta`lim uchun materiallar

Izoh: MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI BO’YICHA TAVSIYALAR


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 5 fevral
4. Маънавиятшунослик.pdf


Turi: Kurs ishlari mavzulari

Izoh: Kurs ishi bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. Kurs ishi mavzulari


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 6 fevral
5. naviyatshunoslik.pdf


Turi: Ma`ruza mashg`uloti materiali

Izoh: TA’LIM TEXNOLOGIYALARI MA’RUZA MASHG‘ULOTLARI UCHUN


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 6 fevral
6. Маънавиятшунослик.pdf


Turi: Seminar mashg`uloti materiali

Izoh: TA’LIM TEXNOLOGIYALARI SEMINAR MASHG‘ULOTLARI UCHUN


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 6 fevral
7. naviyatshunoslik.pdf


Turi: JN bo`yicha topshiriq

Izoh: Seminar mashg‘ulotlarining mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soat


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 6 fevral
8. Oraliq nazorat savollari.pdf


Turi: ON bo`yicha topshiriq

Izoh: Oraliq nazorat savollari:


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 6 fevral
9. naviyatshunoslik.pdf


Turi: YaN bo`yicha topshiriq

Izoh: Yakuniy nazorat savollari


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 6 fevral
10. Манавиятшунослик.pdf


Turi: O`quv adabiyotlari

Izoh: TAVSIYA ETILUVCHI ADABIYOTLAR ROYXATI


Kiritdi: Айхаджаева.Г
Fan: Ma`naviyatshunoslik,
Sanasi: 2015 yil 6 fevral
Ilm - egallanadigan narsalarning buyugidir

Shunday ekan ilm o`rganing!

Batafsil

Eng ko`p manba kirtganlar

Manbalarimiz deyarli har kuni yangilanadi. Mualliflar bilan tanishing

Hikmatli so`zlar

  • Peter Packer

    Font-End Developer

  • J. Martin

    Back-End Developer

  • Jone Adam

    Designer

Bizda 45, 821 dan ortiq manbalar.

O`rganish
17
dan ortiq manba turi
1415
Students
528
Courses
727
Countries