Izlash natijalari:

Jami natijalar soni:16

1. минтаа маданиятларида дин ва маънавият нисбати.pdf


Turi: Sinfdan tashqari ishlar uchun materiallar

Izoh: Минтақа маданиятида дин ва маънавият ва маданият нисбати


Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
2. Маънавият ва дин.pdf


Turi: Fan dasturi

Izoh: “Ma’naviyat va din” fani magistratura yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalarga ma’naviyatning tarixiy jarayonida din bilan uzviy bog‘liqligini chuqur anglash orqali mustaqil ilmiy-falsafiy va ma’naviy-diniy tadqiqotlar o‘tkazish malakasini shakllantirishga xizmat qiladi. “Ma’naviyat va din” kursi ilmiy va diniy manbalar asosida tuzilgan bo‘lib, unda ma’naviyat va din nisbati, umuminsoniy ma’naviyatni shakllantirishda dinning o‘rni va roli, ma’naviyat va din munosabatini ilmiy tadqiq etish metodologiyasi, dinning regulyativ, integrativ, kompensatorlik, kommunikativ, tarbiyaviy funksiyalarining ma’naviy jihatlari kabi masalalarga ilmiy-falsafiy yondoshilgan.


Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
3. Маънавият ва дин ишчи дастур.pdf


Turi: Ishchi fan dasturi

Izoh: “Ma’naviyat va din” fani magistratura yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalarga ma’naviyatning tarixiy jarayonida din bilan uzviy bog‘liqligini chuqur anglash orqali mustaqil ilmiy-falsafiy va ma’naviy-diniy tadqiqotlar o‘tkazish malakasini shakllantirishga xizmat qiladi. “Ma’naviyat va din” kursi ilmiy va diniy manbalar asosida tuzilgan bo‘lib, unda ma’naviyat va din nisbati, umuminsoniy ma’naviyatni shakllantirishda dinning o‘rni va roli, ma’naviyat va din munosabatini ilmiy tadqiq etish metodologiyasi, dinning regulyativ, integrativ, kompensatorlik, kommunikativ, tarbiyaviy funksiyalarining ma’naviy jihatlari kabi masalalarga ilmiy-falsafiy yondoshilgan.


Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
4. маъруза.pdf


Turi: Ma`ruza mashg`uloti materiali

Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
5. амалий машулот.pdf


Turi: Amaliy mashg`ulot materiali

Izoh: Amaliy mashg‘ulotlari mavzulari va ularga ajratilgan soat


Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
6. амалий машулот.pdf


Turi: JN bo`yicha topshiriq

Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
7. Орали назорат.pdf


Turi: ON bo`yicha topshiriq

Izoh: Oraliq nazorat savollari


Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
8. Якуний назорат.pdf


Turi: YaN bo`yicha topshiriq

Izoh: Yakuniy nazorat savollari


Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
9. Адабиётлар.pdf


Turi: O`quv adabiyotlari

Izoh: Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati


Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
10. амалий машулот.pdf


Turi: Seminar mashg`uloti materiali

Kiritdi: Лафасов.М
Fan: Ma`naviyat va din,
Sanasi: 2015 yil 7 fevral
Ilm - egallanadigan narsalarning buyugidir

Shunday ekan ilm o`rganing!

Batafsil

Eng ko`p manba kirtganlar

Manbalarimiz deyarli har kuni yangilanadi. Mualliflar bilan tanishing

Hikmatli so`zlar

  • Peter Packer

    Font-End Developer

  • J. Martin

    Back-End Developer

  • Jone Adam

    Designer

Bizda 45, 821 dan ortiq manbalar.

O`rganish
17
dan ortiq manba turi
1415
Students
528
Courses
727
Countries