Tadqiqotlar tanlovi

Amaliy va innovatsiya ilmiy texnik davlat dasturi bo'yicha tadqiqotlar tanlovi 2015-2017 ЙИЛЛАРГА МЎЖАЛЛАНГАН АМАЛИЙ ВА ИННОВАЦИЯ ИЛМИЙ ТЕХНИК ДАВЛАТ ДАСТУРИ БЎЙИЧА ТАДҚИҚОТЛАР ТАНЛОВИ ОЧИҚ ТАҚДИМОТИДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ЛОЙИҲАЛАР РЎЙХАТИ

ОТМ номи

Лой. рақ

Лойиҳа мавзуси

Лойиҳа рахбари

ТДПУ

1-5

Соғлом турмуш тарзини шакллантиришда замонавий техник воситаларнинг салбий таъсирини олдини олиш механизмларини яратиш

Маматқулов Д. Б.ф.н.,доц.

ТДПУ

1-10

Умумий ўрта таълим мактаблари жисмоний тарбия дарслари учун педагогик технологияларнинг модернизациялашган тизимини ишлаб чиқиш

Ходжаев П.

ТДПУ

1-16

Имконияти чекланган ўқувчиларда касбий қизиқишларни ривожлантиришнинг психологик хусусиятлари

Нишонова З. Пс.ф.д.,проф.

ТДПУ

1-21

Фавқулодда вазиятлардан муҳофазаланишнинг давлатлараро аҳамият касб этиши ва унинг таълим муассаларида ўқитилиши

Холиқов И. Т.ф.д.,проф.

ТДПУ

1-23

Бошланғич синф ўқитувчилари учун математикадан мультимедиали дарс ишланмалар мажмуасини яратиш

Абдуллаева Б. П.ф.д.,проф.

ТДПУ

1-30

Миллий тимсоллар ва рамзлар энциклопедияси

Мансуров Ў.

ТДПУ

1-56

Мактаб ўқувчиларида диққат етишмаслиги синдроми ва гиперактивлик диагностикаси ҳамда унинг махсус психокоррекцияси

Расулова З. Т.ф.н

ТДПУ

1-61

Кўриш имконияти чекланган талабалар учун тилшунослик фанлари бўйича аудио китоб таъминотини яратиш

М.Қурбонова Фил.ф.н.

ТДПУ

1-66

Болаларнинг нейропедагогик хусусиятларини инновацион таълим муҳити шароитида ривожлантириш технологиялари

Гулямов Дж. П.ф.н.,доц.

ТДПУ

1-83

Узлуксиз таълим жараёнида ўқувчилар ҳаёт хавфсизлигини таъминлашнинг илмий-методик асосларини ишлаб чиқиш

Хусанова С.

ТДПУ

1-93

Узлуксиз таълим тизимида ўқувчи – ёшлар салоҳиятини ижтимоий-маънавий фаоллаштиришга йўналтирилган таълим технологиялари

Шодмонова Ш. П.ф.д.,проф.

ТДПУ

1-94

“Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ” асари ва ундаги гуманистик ғояларни тарғиб этишнинг янги педагогик технологиялари

Мусаева Н. Ф.ф.н.доц.

ТДПУ

1-98

Ёшлар маънавиятини шакллантиришда Навоий адабий-педагогик қарашларининг ўрни ва аҳамиятини тадқиқ этиш

Тухлиев Б. Фил.ф.д.,проф.

ТДПУ

1-109

Тизимли ёндашув асосида педагог кадрларда инновацион фаолият малакаларини ривожлантириш асослари

Рўзиева Д.,  п.ф.д.

ТДПУ

1-115

Таълим технологияси асосида фанларни ўқитишнинг методик системасини ишлаб чиқиш ва шу орқали “Математика ўқитиш методикаси” янги авлод ўқув-услубий мажмуасини яратиш

Баракаев М. П.ф.н.

ТДПУ

1-118

Ўзбек адабиётида Навоий образининг тасвир ва талқинлари

Ашурова Г. Ф.ф.н.

ТДПУ

1-133

Талабаларни ўқишларга тайёргарлик кўриш жараёнида курашчилар терма жамоалари учун юқори самарали натижа берувчи янги инновация технологияни ишлаб чикиш ва жорий этиш

Латипов Р.И.

ТДПУ

1-138

Олий педагогик таълим муассасаси талабаларини педагогик фаолиятга тайёрлаш тактикаси ва ёш педагогларнинг касбий мослашуви

Д.Эргашев П.ф.н.,доц.

ТДПУ

1-140

Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш жараёнини модернизациялаш ва тизимлаштириш технологиялари

Фузаилова Г. Т.ф.н.,доц.

ТДПУ

1-141

ОТМ педагогларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш  тизими учун модулли web технология асосида электрон ахборот таълим ресурсларини яратиш ва амалиётга жорий этиш технологиялари

Муслимов Н. П.ф.д.,проф.

ТДПУ

1-143

Олий таълим муассаси талабаларида қадриятлар тизимини шакллантириш технологиялари

Эгамбердиева Н. П.ф.д.

ТДПУ

1-230

Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси” дарслиги ва “Экологик ўлкашунослик” ўқув-методик қўлланмасини тайёрлаш ва амалиётга жорий этиш

Авазов Ш., п.ф.н.

ТДПУ

1-197

Полилингвал шароитида турли тизимли тилларни ўрганиш бўйича ўқув-услубий модуллардан фойдаланиш ва такомиллаштиришнинг назарий ва амалий асослари

Юзликаев Ф.Р. П.ф.д., проф.

ТДПУ

5-32

“Археология” виртуал музейини яратиш ва уни таълим жараёнига тадбиқ этишнинг методик таъминотини ишлаб чиқиш

Ходжаев Б.Х. П.ф.н., доц

ТДПУ

1-6

Магистратура мутахассисликлари учун “Педагогик технология” фанидан ўқув адабиётлари ҳамда “Педагогик технология: схема ва расмларда” методик қўлланмасини яратиш

Толипов Ў.

П.ф.д.