Falsafa kafedrasining AL va KHK bilan hamkorligi

«Falsafa»kafedrasining o’rta mahsus, kasb-hunar ta’lim muassasalari bilan hamkorlikni takomillashtirish, ta’limda uzviylik va izchillikni ta’minlash yuzasidan “Bank xisob - kredit kolledji”, “1-Respublika tibbiyot kolledji”, "O`zMU qoshidagi 2-son akademik litsey"lari bilan o’quv metodik, ilmiy- tadqiqot, malaka oshirish va tajriba almashish, ma’naviy marifiy ishlar bo’yicha bir necha tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda.

«Falsafa»kafedrasining o’rta mahsus, kasb-hunar ta’lim muassasalari bilan hamkorlikni takomillashtirish, ta’limda uzviylik va izchillikni ta’minlash yuzasidan “Bank xisob - kredit kolledji”, “1-Respublika tibbiyot kolledji”, "O`zMU qoshidagi 2-son akademik litsey"lari bilan o’quv metodik, ilmiy- tadqiqot, malaka oshirish va tajriba almashish, ma’naviy marifiy ishlar bo’yicha bir necha tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Kafedrada o’rta mahsus, kasb-hunar ta’lim muassasalari bilan hamkorlik olib borish bo’yicha normativ xujjatlar mavjud. O’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalari bilan hamkorlik olib borish bo’yicha ish rejasi ishlab chiqilgan. Kafedrada o’rta–maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalari bilan hamkorlik olib borish rejasining bajarilishi to’g’risida hisobotlar qayd etilgan. O’rta maxsus kasb-hunar ta’lim muassalari bilan kafedra tomonidan ilmiy-uslubiy, ma’naviy-ma’rifiy ishlar, jumladan, ilmiy ishlar yuzasidan kafedrada o’tkazilib boriladigan ilmiy-nazariy seminarlarga bank-kredit- hisob kolleji, respublika tibbiyot kolleji o’qituvchilari o’z ma’ruzalari bilan ishtirok etib kelishmoqda. O’quv-uslubiy ishlar yuzasidan-hamkorlikda faoliyat yuritayotgan kollej o’qituvchilari kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan o’tkazilayotgan ochiq ma’ruzalarga taklif qilinmoqda va tayyorlanayotgan ishchi va fan dasturlari, metodik qo’llanmalardan yordam berilmoqda. Xamkorlik ishlarida “Falsafa” kafedrasi mudiri K.J.Tulenova, kafedra professor o’qituvchilaridan f.f.d. prof. I.K.Karimov, f.f.n. prof. S.I.Valiyeva, f.f.d. prof. E.M.Izzetova, f.f.n.dot. M.X.Tillavoldiyeva, katta o’qituvchi SH.A.Xolmatova, M.Mamajonova, U.Mamayusupov va boshqa kafedra a’zolari faol ishtirok etib kelishmoqda.

Falsafa kafedrasi katta o`qituvchisi
Sh.A.Xolmatova