Ustuvor yo'nalishlar

TDPU ilmiy-tadqiqot faoliyatining ustuvor yo'nalishlari

1. Kadrlar tayyorlash milliy modeli mohiyati va yutuqlari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish; 2. Aniq va tabiiy fanlar yo‘nalishida ilmiy-tadqiqotlar tashkil etish; 3. Iqtidorli yoshlarni izlash, aniqlash va ularni maqsadli tayyorlashning tashkiliy va ilmiy – uslubiy ta’minoti; 4. Ta’lim va mehnat bozori munosabatlari monitoringi hamda ularning uyg‘unligini ta’minlash; 5. Ta’limni axborotlashtirish tizimlarini rivojlantirish va ishlab chiqarishga innovatsiyalarni joriy etish; 6. O‘quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish va joriy etishning ilmiy – uslubiy asoslarini takomillashtirish; 7.Ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi doirasida o‘quv jarayonining ilmiy va o‘quv – uslubiy ta’minotini takomillashtirish; 8. Davlat ilmiy – texnik dasturlar doirasida bajarilayotgan loyihalar samaradorligini oshirish; 9. Pedagogik fanlar tizimi va ularni integratsiyalash muammolarini tadqiq etish; 10. Yosh avlodni tarixiy milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish asosida tarbiyalash muammolarini o‘rganish; 11. Uzluksiz ta’lim tizimining tarkibiy qismlari mantiqiy uzviyligini ta’minlash va muammolari yechimini ishlab chiqish; 12. Davlat ta’limi standartlarini va o‘quv dasturlarini takomillashtirish; 13. Ta’lim turlari bo‘yicha pedagogik kadrlar va rahbar xodimlar malakasini oshirish va qayta tayyorlashning me’yoriy – huquqiy, tashkiliy va uslubiy ta’minotini rivojlantirish. 14. Ta’lim va tarbiya sohasida mavjud ilg‘or tajribalarni o‘rganish, jahonning yetakchi ta’lim muassasalari bilan almashuv dasturlarini yaratish va amalaga oshirish