3.09.2015 kuni Tabiiy fanlar fakultetida “Biologiya о‘qitish metodikasi” yо‘nalishi 4-kurs talabalarining Malakaviy pedagogik amaliyotning boshlanishiga bag‘ishlangan konferensiya bо‘lib о‘tdi.

3.09.2015 kuni Tabiiy fanlar fakultetida “Biologiya о‘qitish metodikasi” yо‘nalishi 4-kurs talabalarining Malakaviy pedagogik amaliyotning boshlanishiga bag‘ishlangan konferensiya bо‘lib о‘tdi. Konferensiya fakultet dekani E.R.Yuzlikayevaning kirish sо‘zi bilan boshlandi.

3.09.2015 kuni Tabiiy fanlar fakultetida “Biologiya о‘qitish metodikasi” yо‘nalishi 4-kurs talabalarining Malakaviy pedagogik amaliyotning boshlanishiga bag‘ishlangan konferensiya bо‘lib о‘tdi. Konferensiya fakultet dekani E.R.Yuzlikayevaning kirish sо‘zi bilan boshlandi. “Biologiya о‘qitish metodikasi” kafedrasi mudiri G.A.Shaxmurova sо‘zga chiqib Pedagogik amaliyot dasturi, Shartnoma tuzilgan AL xamda KXK lari bilan tanishtirdi. Dasturga kiritilgan “Gigiyena” fani bо‘yicha mas’ul N.Toshmanov talabalarga bajariladigan vazifalar ,metodik kо‘llanma tо‘g‘risida, Metodistlardan I.Azimov Pedagogik amaliyot maqsadi,vazifalari, bajariladigan topshiriqlar xaqida tо‘liq ma’lumot berishdi.