Fakultetlararo umumta'lim kafedralari

Universitetda 5 ta fakultetlararo umumta'lim kafedralari faoliyat ko'rsatadi. Ushbu kafedralar barcha bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklariga ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar olib boradi.

Fakultetlararo umumta'lim kafedralari:

"Umumiy pedagogika" kafedrasi;

"Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar" kafedrasi;

"Tillar va nutq madaniyati" kafedrasi.

"Umumiy psixologiya" kafedrasi;

"Jismoniy tarbiya va sport" kafedrasi;