Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi

Kafedrada biologiya o‘qitish metodikasi fanidan tashqari darvinizm, genetika va seleksiya asoslaridan ham talabalarga bilim berilishi e’tiborga olinib, u O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligining buyrug‘iga binoan 1987 yildan boshlab Biologiya va uni o‘qitish metodikasi deb nomlandi.

Kafedrada biologiya o‘qitish metodikasi fanidan tashqari darvinizm, genetika va seleksiya asoslaridan ham talabalarga bilim berilishi e’tiborga olinib, u O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligining buyrug‘iga binoan 1987 yildan boshlab Biologiya va uni o‘qitish metodikasi deb nomlandi.

Tabiat - geografiya fakulteti 1935-yilda tashkil etilgan. Dastlabki davrlarda fakultetda uchta kafedrada bo‘lgan:

botanika (kaf. mudiri.—dotsent A. U. Raximov, a’zolar— X. X. Yenileev, U. K. Shamsut-dinov, S. S. Latipova, professor S. N. Kudryashev, dotsentlar G. P. Sumnevich, G. Poroyskaya, M. V. Galkina va b.),

kimyo (k.m..— A. Murtazaev, a’zolar— N. X. Shokirova, 3. X. Ishpulatova),

geografiya (k.m.— M. X. Bektemirov, a’zolar — S. M. Saidrasulov, A. Abizov, M. V. Kariyev, I. Mirzabayev, Dj. Usmanov).

Fakultetning birinchi dekani A. B. Suyunov. O‘qitish samaradorligi ko‘proq o‘qitishning moddiy bazasiga bog‘liqdir. Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida kerakli jihozlar bilan ta’minlangan biologiya o‘qitish metodikasi va genetika xonalari mavjud. 

Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi a’zolari Toshkent shahri va Toshkent viloyatlari bo‘yicha bioloogiyadan o‘tkaziladigan avgust konferensiyalarini o‘tkazishda o‘z ma’ruzalari bilan izchil ishtirok etadilar.

Kafedramiz professori J.O. Tolipova shahar, viloyat va respublika malaka oshirish institutlarida doimo o‘zining qiziqarli ma’ruzalari bilan ishtirok etadi. O‘qituvchi kadrlar malakasini oshirishda J.O. Tolipovaning xizmatlari beqiyos.

Kafedra o‘qituvchilari tomonidan Umumiy O‘rta ta’lim maktablari uchun ko‘plab darslik va metodik qo‘llanmalar yaratilmoqda. Bularga T.I. Isxoqov tomonidan chop etilgan “Maktab o‘quv tajriba uchastkasida zoologiyadan amaliy mashg‘ulotlar” (Toshkent: O‘qituvchi, 1964); «Mahalliy materiallardan umumiy biologiya kurslarida foydalanish» A. T. G‘ofurov (Toshkent: O‘qituvchi, 1970); «Metodikaning politexnik ta’limdagi ayrim muammolari S. K. Xabirova (Toshkent: O‘qituvchi, 1974); «Maktab biologiya kursida tabiatni muhofaza qilish tushunchalarini shakllantirish» A. T. G‘ofurov, O. Nosirov (Toshkent: O‘qituvchi, 1984); «Botanikadan ekskursiyalarni tashkil etish va o‘tkazish metodikasi» M. M. Maxkamov, A. T. G‘ofurov (Toshkent: O‘qituvchi, 1985) va boshqalarni kiritish mumkin.

O’TMISHGA BIR NAZAR...

Kafedra «Biologiyani o`qitish metodikasi» nomi bilan sobiq Ittifoqda Moskva, Leningrad pedagogika institutlaridan keyin uchinchi bo`lib Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika instituti tabiiyot-geografiya fakulteti 1961-yili tashkil etilgan. Dastlabki davrda uning tarkibida 1 dotsent, 2 fan nomzodi, 3 katta o`qituvchi, 2 assistentdan iborat bo`lgan. Kafedrada biologiya o`qitish metodikasi fanidan tashqari darvinizm, genetika va seleksiya asoslaridan ham talabalarga bilim berilishi e`tiborga olinib, u O`zbekiston Xalq ta`limi Vazirligining buyrug’iga binoan 1987-yildan boshlab va hozirgi kungacha «Biologiya va uni o`qitish metodikasi» deb nomlandi.

2003 - yildan boshlab kafedra «Biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasini o‘qitish metodikasi», 2010 - yildan kafedra «Biologiya va uni o‘qitish metodikasi» deb nomlandi. Birinchi yo‘nalish ya’ni biologiya fanining ayrim muammolari bo‘yicha 1 1960 - yildan boshlab A.T.G‘ofurov «Ultratovushlarning g‘o‘za o‘simlik rivojlanishi va xosiliga ta’siri» mavzusida; S.S.Fayzullayev «G‘o‘zaning inbred liniyalar orasidagi raqobatdoshlikni o‘rganish» bo‘yicha dala sharoitida tadqiqot ishlarni olib borgan. G.A Shaxmurova fiziologiya G.M. Umarova virusologiya G.O. Akbarova biokimyo ixtisosligi bo‘yicha tadqiqot olib borib nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilgan G.S. Ergasheva pedagogika fanlari nomzodi

Ikkinchi yo‘nalish bo‘yicha professor A.T.G‘ofurov rahbarligida 1ta fan doktori, 5 ta fan nomzodi, prof. S.S. Fayzullayev rahbarligida 2 ta fan nomzodi ilmiy ishlarini himoya qilgan.

Keyingi 5 yilda kafedrada 1 ta fan doktori, 4 ta fan nomzodi himoya qildi.