Kasb ta`limi fakulteti talabalari amaliyotda

2015yil 2-sentyabrda Toshkent qurilish va milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejida malakaviy pedagogik amaliyotni boshladik.

Tafsilot

2015yil 2-sentyabrda Toshkent qurilish va milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejida malakaviy pedagogik amaliyotni boshladik.

Batafsil

Dunyoda bo`lmasa muallim agar. Hayot ham bo`lmasdi, g`o`zal bu qadar. (A.Jomiy) Hozirda biz dars o`tish jarayonini boshladik, o`qituvchilik kasbi qanchalik murakkab va sharafli ekanligini tushunib etdik. Malakaviy pedagogik amaliyotimiz davrida darslarni tashkil etish va olib borish,o’quv materiallarini bayon etish, turli tipdagi darslarni olib borishda zarur bilim, malaka va ko’nikmalarni shakillantirishda, bizga biriktirilgan pedagogika o`qituvchimiz p.f.n., dotsent Ya.O`.Ismadiyarov va metodika o’qituvchimiz Zaripov Lochin Rustamovich pedagogik amaliyot davrida o’zining bilim, malakalarini o’rgatib bormoqda. Kasb ta`limi fakulteti TMJ-401 gurux talabalasi Muhamedova Firuza