«Mahorat maktablari»ni rivojlantirish – bosh maqsadimiz!

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o‘qituvchilari 2014-2015 o‘quv yilida Toshkent viloyati umumta’lim maktablarida «mahorat maktablari» yo‘nalishi bo‘yicha salmoqli ishlarni amalga oshirdilar.

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o‘qituvchilari 2014-2015 o‘quv yilida Toshkent viloyati umumta’lim maktablarida «mahorat maktablari» yo‘nalishi bo‘yicha salmoqli ishlarni amalga oshirdilar.

Bunda professor-o‘qituvchilarimiz asosiy e’tiborni maktab o‘qituvchilarini pedagogik mahoratlarini oshirish, ularning dars berish metodikasini takomillashtirish, bilim ko‘nikma va malakalarini yanada oshirish masalalariga qaratdilar. O‘ylaymizki, professor-o‘qituvchilarimiz tomonidan olib borilayotgan bu sa’y-harakatlar o‘z samarasini beradi. 2015 yil 2 oktyabr kuni universitet rektori tomonidan tasdiqlangan “Mahorat maktablari”ni takomillashtirishga qaratilgan 507-U sonli buyrug‘ini ijrosini ta’minlash maqsadida universitetning barcha professor-o‘qituvchilarini 2015-2016 o‘quv yilida ham “Mahorat maktablari”da samarali faoliyat ko‘rsatadilar degan umiddamiz. Zero yurtboshimiz I.A.Karimov ta’kidlaganlaridek, bugungi yoshlarimiz - O‘zbekistonning kelajagidir!