"OLTIN MEROS" xalq badiiy xavaskorlik jamoasi nizomi