Ilmiy loyihalar tanlovi

Fan va texnologiyalar taraqqiyotining 2012-2020 yillarga mо‘ljallangan ustuvor yо‘nalishlarini amaliyotini ta’minlash, shuningdek yosh iqtidorli olimlarni har tomonlama qо‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, ilmiy tadqiqot faoliyatiga keng jalb qilish maqsadida 2014-2015 yillarda bajariladigan yosh olimlar fundamental va amaliy tadqiqotlar ilmiy-texnika dasturlarini shakllantirish uchun ilmiy loyihalar tanlovi

Fan va texnologiyalar taraqqiyotining 2012-2020 yillarga mо‘ljallangan ustuvor yо‘nalishlarini amaliyotini ta’minlash, shuningdek yosh iqtidorli olimlarni har tomonlama qо‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, ilmiy tadqiqot faoliyatiga keng jalb qilish maqsadida 2014-2015 yillarda bajariladigan yosh olimlar fundamental va amaliy tadqiqotlar ilmiy-texnika dasturlarini shakllantirish uchun ilmiy loyihalar tanlovi

Bajarilishi 2014-2015 yillarga mо‘ljallangan yosh olimlar fundamental va amaliy tadqiqotlar ilmiy-texnika dasturlarini shakllantirish uchun ilmiy loyihalar tanlovi

Fan va texnologiyalar taraqqiyotining 2012-2020 yillarga mо‘ljallangan ustuvor yо‘nalishlarini amaliyotini ta’minlash, shuningdek yosh iqtidorli olimlarni har tomonlama qо‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, ilmiy tadqiqot faoliyatiga keng jalb qilish maqsadida 2014-2015 yillarda bajariladigan yosh olimlar fundamental va amaliy tadqiqotlar ilmiy-texnika dasturlarini shakllantirish uchun ilmiy loyihalar tanlovi e’lon qilingan (“Xalq sо‘zi” va “Narodnoye slovo” gazetalarining 2013 yil 8 maydagi soni). Yosh olimlar fundamental va amaliy tadqiqotlar loyihalari tanlovida ishtirok etadigan loyihalarning ilmiy rahbarlari ilmiy darajaga ega bо‘lishlari, ijrochilari 35 yoshgacha bо‘lgan yosh olim va mutaxassislar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, iqtidorli talabalar hamda magistrantlardan iborat bо‘lishi shart. Tо‘liq ma’lumot uchun TDPU bо‘yicha Fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bо‘limiga murojaat qilinsin. tel: (+99871) 255-50-95

Mavzuga oid