Monitoring va ichki nazorat bo‘limi

Istiqlolning dastlabki yillaridanoq ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, kadrlar tayyorlash sifatini zamon talablari darajasida takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor masalasiga aylandi.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish, kadrlar tayyorlash samaradorligini kuchaytirishga oid O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, Vazirlar Mahkamasining farmoyish va qarorlari, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining Hay’at qarorlari va buyruqlarida ilgari surilgan vazifalarni izchillik bilan hayotga tadbiq etish dolzarb masalaga aylandi. Ayni shu jarayonlarni tartibga solish va muvofiqlashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999- yil 12-yanvardagi “Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 12-sonli va Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 1999-yil 25-yanvardagi 1/1-sonli Hay’at yig‘ilishida “Hujjatlar ijrosini nazorat qiluvchi inspeksiya tashkil etish to‘g‘risida”gi qarorlari qabul qilindi. Yuqorida qabul qilingan qarorlar ijrosi bo‘yicha to‘plangan tajribalarga tayangan holda O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va Oliy ta’lim me’yoriy-huquqiy hujjatlarining bajarilishi yuzasidan olib borilayotgan amaliy tashkiliy va ilmiy-pedagogik faoliyatini takomillashtirish maqsadida Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2001-yil 29-avgustdagi buyrug‘i asosida barcha OTM va turdosh muassasalarda Ichki nazorat va monitoring bo‘limi tashkil etildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 13-maydagi “Toshkent davlat pedagogika universiteti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tug‘risida”gi 153-son qarorining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan Toshkent davlat pedagogika universitetining tashkiliy tuzilmasiga muvofiq Monitoring va ichki nazorat bo‘limiga o‘zgartirildi. Bo‘lim faoliyati tashkil etilgan davrdan boshlab bo‘lim bir qancha mas’ullar tomonidan xizmat vazifalarga to‘liq rioya qilgan holda boshqarib kelinmoqda: -2001- 2006 yillar M.Ro‘ziqulov, M.Aliyev; -2006-2010 yillar B.Xoldorov; -2010-2014 yiillar J.Gulyamov; -2014 yil avgust oyidan boshlab O‘.Tolipov.