Kengash maqsadi va vazifalari

Tafsilot

Batafsil

1. Kengashning asosiy maqsadi - fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini tizimli rivojlantirish asosida ilmiy-tadqiqotlar bilan muntazam shug‘ullanuvchi yoshlarni birlashtirish, ularning mutaxassisliklari va ijtimoiy sohalarga oid qiziqishlarini qо‘llab-quvvatlash, pirovardida salohiyatli ilmiy kadrlar tayyorlashni ta’minlashga kо‘maklashish. 2. Yoshlarni mamlakat ilm-fani uchun dolzarb, milliy iqtisodiyotimizning barqaror rivojlanishiga, xalqimiz ma’naviyati va madaniyatining yuksalishiga kо‘maklashuvchi fundamental va amaliy yо‘nalishlardagi ilmiy faoliyatga jalb qilish. 3. Yosh olimlar faoliyati orqali Respublika ilmiy-tadqiqotlarining ustuvor yо‘nalishlari bо‘yicha ilmiy izlanishlarda ishtirok etish hamda bu jarayonda ustoz-shogird tizimini shakllantirish. 4. Oliy ta’lim, Fanlar akademiyasi muassasalari, vazirlik va idoralararo tarmoq ilmiy-tadqiqot muassasalari hamkorligini rivojlantirish va mustahkamlash, yosh olimlarning ijodiy faolligini kuchaytirish, ilmiy anjumanlar, seminarlar о‘tkazishga kо‘maklashish. 5. Yosh olimlarning ilmiy-tadqiqot ishi natijalarini umumlashtirish va amaliyotga tadbiq etishda tashabbuskorlik kо‘rsatish. 6. Ilmiy anjumanlarda ishtirok etish uchun yosh olimlarning ilmiy safarlarini rejalashtirish va har tomonlama yordam kо‘rsatish. 7. Xorijiy davlatlarning nufuzli ilmiy markaz va universitetlari bilan hamkorlik aloqalarini о‘rnatish, birgalikda ilmiy-tadqiqotlar olib borish, loyihalar bajarish, anjumanlar, seminarlar va boshqa ilmiy tadbirlarda ishtirok etish. 8. Yosh olimlar ilmiy ishlari tanlovini muntazam tashkil etish, ularni xorijiy referatlanadigan jurnallarda chop etishga tavsiya ztish, respublika uchun ustuvor hisoblangan ilmiy-tadqiqot natijalarini ommalashtirish.