Kengash a’zolarining huquq va majburiyatlari

1. Kengashga a’zolik: – Faol magistrlar KIXI, MI, fan nomzodlari va doktorlari “Yosh olimlar kengashi”ga a’zo bо‘lishlari mumkin. 2. Kengash a’zosi huquqlari: ­ Kengash a’zolari teng huquq va majburiyatga egadirlar va ushbu huquq va majburiyatlardan teng huquqlilik asosida foydalanadilar. ­ Kengash yig‘ilishida qatnashish, Kengash faoliyatiga oid asoslangan takliflarni kiritish va qо‘llab-quvvatlash; 3. Kengash a’zosi majburiyati: ­ Kengash faoliyatiga tegishli qaror, majburiyat va topshiriqlarni о‘z vaqtida sifatli bajarish; 4. Kengashga a’zolik yig‘ilish qaroriga kо‘ra tо‘xtatiladi.