Kengash majburiyatlari

Tafsilot

Batafsil

1. Kattta ilmiy xodim-izlanuvchi, mustaqil izlanuvchi va yosh olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil qilish va rejalashtirishda qatnashish hamda ularga ilmiy-tadqiqotni muvaffaqiyatli amalga oshirishlari uchun yordam kо‘rsatish. 2. Universitet rahbariyatini yosh olimlar va mutaxassislarning ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishdagi muammolari tо‘g‘risida о‘z vaqtida xabardor qilish.