VIII. KENGASH NIZOMINI TASDIQLASH VA О‘ZGARTIRISH

Tafsilot

Batafsil

1. Kengash Nizomi a’zolar tomonidan ishlab chiqiladi va ularning 2/3 qismi ishtirok etgan umumiy yig‘ilishda qabul qilinadi. Nizom qatnashayotgan Kengash a’zolarining 2/3 qismi ovoz berganda qabul qilingan hisoblanadi. 2. Nizomga о‘zgartirish va qо‘shimchalar Kengash tomonidan kiritiladi va a’zolarning 2/3 qismi ishtirok etgan umumiy yig‘ilishda ochiq ovoz berish yо‘li bilan qabul qilinadi. Umumiy yig‘ilishda qatnashayotgan Kengash a’zolarining 2/3 qismi ovoz berganda qaror qabul qilingan hisoblanadi.