Maqolalarni ekspertizadan o‘tkazish

Tafsilot

Qisqacha

Batafsil

1. Maqola jurnalning yuqoridagi talablari asosida bosh muharrirning birinchi o‘rinbosari tomonidan uni qabul qilib olish bo‘yicha dastlabki ekspertizadan o‘tkaziladi. 2. Jurnalga taqdim etilgan maqolalar maxsus daftarga qayd qilinadi va 5 ish kuni ichida ekspertlarga taqriz uchun beriladi. 3. Jurnalga kelib tushgan maqolalar tegishli sohaning yetuk mutaxassisi tomonidan elektron yoki yozma taqrizi asosida ekspertizadan o‘tkaziladi. Bunda ekspertning konfidensialligi saqlanadi. 4. Ekspertiza natijasiga ko‘ra nashrga tavsiya qilinmagan maqolalar mualliflarga qaytarilmaydi. Eslatmalar: 1. Maqoladagi faktlarning ishonchliligiga muallif javobgardir. 2. Amaldagi metod va texnologiyalarni mashg‘ulot (dars)larda qo‘llash bo‘yicha ishlanmalar jurnalga qabul qilinmaydi. 3. Jismoniy madaniyat, san’atga oid maqolalarda harakatlarni bajarish hamda chizma va rasm chizish texnikasi tafsilotlari, misol va masalalar yechish metodik ish sifatida tavsiya etilmasligi lozim.