Axborot - resurs markazi umumiy fondi haqida ma`lumot

Tafsilot

Qisqacha

Batafsil

Axborot-resurs markaziga 2018 yilda olingan kitoblar soni–356 nomda 2584 nusxani tashkil qiladi. Shundan

 

Adabiyot turi

Nechta nomda

Nusxa

1.

Ilmiy adabiyotlar va Ma’naviy-ma’rifiy

             90

331

2.

Darslik

            53

806

3.

O‘quv qo‘llanma

83

683

4.

Badiiy adabiyot

35

37

5.

Chet el adabiyoti

21

65

 

Jami

356

2584

 Axborot-resurs markazining umumiy fondi –55976 nomda 900746 nussxani tashkil qiladi. Shundan 

 

Adabiyot turi

Nechta nomda

Nusxa

1.

Ilmiy adabiyotlar

6361

104036

2.

Darslik

12170

284110

3.

O‘quv qo‘llanma

20212

425859

4.

Badiiy adabiyot

11325

60742

5.

Ma’naviy-ma’rifiy

5120

18832

6.

Chet el adabiyoti

788

7167

 

Jami

55976

900746