Imkoniyatlar kengaymoqda

Ilm olib, salohiyatli mutaxassislar bo’lib Yetishishimiz uchun yaratilayotganm qulayliklardan oqilona foydalanib, jamiyatimiz uchun kerakli insonlar, vatan ravnaqi, kelajagi uchun xizmat qiladigan, aqlu zakovotimiz bilan dunyo yoshlari orasida o’z o’rnimizni topa oladigan mutaxassislar bo’lishga intilishimiz kerak.

Respublikamizdagi mavjud oliy o’quv yurtlarining to’rttasida Elektron kutubxona qurilgan bo’lib, shularning orasida bizning universitet ham borligi biz talabalar uchun faxrlidir.Ushbu kutubxona aynan mening talabalik davrimda ishga tushgani ham meni juda quvontiradi. Endilikda bu kutubxona orqali biz o’zimizga kerakli bo’lgan ma`lumotlarni tez va qulay tarzda olish imkoniga ega bo’ldik. Kam nusxada chop etilgan kitoblarni ham endi elektron variantda olib bemalol foydalana olishimiz mumkin. Bu kutubxona Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston milliy kutubxonasi va jahon kutubxonalari bilan bevosita bog’langan bo’lib, nafaqat o’zimizdagi adabiyotlardan, balki dunyoda chop etilayotgan kitoblardan ham bemalol foydalana olishimizga imkon yaratadi. Bu esa kelajakda o’z sohamizning Yetuk mutaxassisi bo’lishimizga zamin hozirlaydi. Ilm olib, salohiyatli mutaxassislar bo’lib Yetishishimiz uchun yaratilayotgan bu qulayliklardan oqilona foydalanib, jamiyatimiz uchun kerakli insonlar, vatan ravnaqi, kelajagi uchun xizmat qiladigan, aqlu zakovotimiz bilan dunyo yoshlari orasida o’z o’rnimizni topa oladigan mutaxassislar bo’lishga intilishimiz kerak.
Elyor Darxonov, O’zbek tili va Adabiyoti fakulteti talabasi