Fizika matematika

“Matematik analiz” kafedrasi professor-o’qituvchilarning 2013-2014 o’quv yili 1-yarim yiligida o’tkaziladigan ochiq darslar rejasi

 

Fan nomi

Ilmiy daraja va unvoni

F.I.SH.

Ma’ruza mavzusi

Taklif etilgan tashqi ekspertlar, ish joyi, lavozimi

Ma’ruza o’tiladigan akademik guruh, kun, joyi

Matematik analiz Boytillayev D.A kafedra mudiri, f.-m.f.n. Funksiyalarni darajali qatorga yoyish masalasi. Teylor qatori. O’zMU qoshidagi matematika instituti, f.-m.f.n. ,dots To’rayev R.N. 26.10.13, 201-202, matematika o’kitish metodikasi, I-juftlik, fizika-matematika fakulteti, 5-16- auditoriya
Matematik analiz Madirimov M., f.-m.f.n., prof. Boshlang‘ich funksiya va integral. Koshining integral formulasi. O’zMU Islamov B. f.-m.f.n 09.10.13, 301-302, matematika o’kitish metodikasi, III-juftlik, fizika-matematika fakulteti, 5-16- auditoriya
Oliy matematika asoslari Musurmonov O.L. ,p.f.n., prof. Ikkinchi tartibli egri chiziqning ta’rifi. Aylana. Ellips. O’zMU Normonov N. f.-m.f.d.,prof. 27.10.13, 101-102, Pedagogika va psixologiya, I-juftlik, Pedagogika va psixologiya, 4-48- auditoriya
Oliy matematika asoslari Yarkulov R.,   t.f.n., prof. Детерминанты второго и третьего порядка. Формулы Крамера. O’zMU qoshidagi matematika instituti, f.-m.f.n. ,dots To’rayev R.N. 19.09.13, 102, Mehnat ta’limi, I-juftlik, Kasb ta’limi fakulteti, 5-04- auditoriya
Matematik analiz Nagorniy A.M., f.-m.f.n. ,dots Коэффициенты Фурье и ряд Фурье функции.задача разложения функций в ряд Фурье. Теорема Дирихле( без доказательства) O’zMU Islamov B. f.-m.f.n, prof. 09.11.13, 204, matematika o’kitish metodikasi, II-juftlik, fizika-matematika fakulteti, 4-14- auditoriya
Matematik analiz Turgunbayev R.M.,f.-m.f.n. ,dots Funksiyaning nuqtadagi va to‘plamdagi uzluksizligi. Uzluksiz funksiyaning xossalari. O’zMU, Abdullaev O., f.-m.f.n. ,dots 01.11.13, Q104, matematika o’kitish metodikasi, II-juftlik, fizika-matematika fakulteti, 5-12- auditoriya
Matematik analiz Yadgorov H., f.-m.f.n. ,dots Uzluksiz funksiyaning xossalari. O’zMU qoshidagi matematika instituti, f.-m.f.n. ,dots To’rayev R.N.. 06.11.13, 101-102, matematika o’kitish metodikasi, I-juftlik, fizika-matematika fakulteti, 5-13- auditoriya
Oliy matematika Parpiyeva N.T. f.-m.f.n. ,dots Системы линейных уравнений O’zMU qoshidagi matematika instituti, f.-m.f.n. ,dots To’rayev R.N.. 05.11.13, 103, fiziika va astronomiya o’kitish metodikasi, I-juftlik, fizika-matematika fakulteti, 3-16- auditoriya
Oliy matematika asoslari G‘oyibnazarova G. p.f.n. ,dots. v/b Vektorning  skalyar ko`paytmasi, xossalari. O’zMU Normonov N. f.-m.f.d.,prof. 27.09.13, 102-103, tasviriy san’at va muhandislik grafikasi, I-juftlik, san’at fakulteti, 5-06- auditoriya
Oliy matematika Ochilova H., f.-m.f.n., katta o’qituvchi Differensial tenglamalar. O’zgaruvchilari ajralgan bir jinsli chiziqli tenglamalarga oid misollar echish. O’zMU Islamov B. f.-m.f.d, prof. 04.12.13, 607 Kompyuter grafikasi va dizayn, I-juftlik, kasb ta’limi fakulteti, 5-14- auditoriya

“Matematika va uni o’qitish metodikasi” kafedrasi professor-o’qituvchilarning 2013-2014 o’quv yili 1-yarim yiligida o’tkaziladigan ochiq darslar rejasi

 

Fan

Ilmiy daraja va unvoni

F.I.O

Ma’ruza mavzusi

Taklif etilgan tashqi ekspertlar, lavozimi, ish joyi

Ma’ruza o’tadigan akademik guruh, kun, joy va  vaqt

2

3

4

5

6

Differinsial ko’pxillik Beshimov R. proffessor Ko’pxilliklarning ba’zi soda xossalari. Evklid fazosida differinsiallanuvchi akslantirish

UzMU dotsenti A. Boyto’raev

II kurs magistr, 26.10.2013 II-para 4-11 hona
MPM Eshpo’latov N. dotsent Induktsiya i deduktsiya v obuchenii matematike

Toshkent Moliya Instituti dotsenti M. Rasmov

MUM 305 R,  II-para , 1.11.2013 5-09 hona
ATЧ Abdullayev R. proffessor Основная теорема алгебры

UzMU f.m.f.n J. Aslanov

MO’M-305R, I-para 9.10.2013, 5-10 hona
Geometriya Jo’rayev T.   dotsent O’xshash almashtirish. Gomotetiya. O’xshash almashtirishlar gruppasi.

Toshkent moliya va iqtisodiyot KHK o’qituvchisi S. Meyliev

MO’M-101-102, I-para 17.12.2013, 4-16 hona
MO’IT Barakayev M.  katta o’qituvchi Ta’limning zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

Mirabod KXK matematika o’qituvchisi Sobitova D.

MO’M-305, 28.10.2013, 5-09 hona
Matematikaning metodologik asoslari Saydaliyeva F. dotsent Hozirgi zamon matematikasining xarakter xususiyatlari va uning rivojlanish istiqbollari

Turizm va biznes KHK o’qituvchisi SH. SHaripova

II kurs magistr 10.09.2013, I-para, 4-14 hona
Matematik mantiq va diskret matematika Yunusova D. proffessor Matematika ta’limida interfaol metodlar.

UzMU dotsenti A. Boyto’raev

IO’M-301 10.10.2013, II-para,4-11 hona
MO’M Jumaniyozov Q. dotsent Matematika kursida mantiq elementlarini o’qitish metodikasi

UzMU R. Dadajonov

MO’M-301-302, I-para 17.10.2013, 4-16 hona
Geometriya Davletov D.   dotsent Shteyner, Paskal va Brionshon teoremalari

Turizm va biznes KHK o’qituvchisi SH. SHaripova

MO’M-303-304, 29.10.2013,I para, 4-11 hona
ASN Akmalov A. dotsent Uchinchi va to’rtinchi darajali tenglamalari

TTESI qoshidagi AL o’qituvchisi U. Yuldasheva

MO’M-303-304 21.10.2013, II-para, 4-11 hona

“Fizika va uni о‘qitish metodikasi” kafedrasi professor-o’qituvchilarning 2013-2014 o’quv yili 1-yarim yiligida o’tkaziladigan ochiq darslar rejasi

 

Fan nomi

О‘qituvchining f.i.o ilmiy darajasi va unvoni

Ma’ruza mavzusi

Taklif qilingan tashqi

ekspert

Ta’lim yо‘nalishi, kursi , guruhi ,sana, auditoriya, vaqt

Fizika va astronomiya asoslari

t. f.n .,A.Sobirov

Qattiq jism kinematikasi Kaf. A’zolari Fak. UMK a’zolari   IAT kasb ta’limi 103 gr, 10.09.13 y 1-juftlik Aud.5-02
Atom fizikasi

F-m.f.n.E.Qalandarov

.Nyutonning 1-2-3 qonunlari Bir necha kuch tasirida jismlarning xarakati Kaf. A’zolari Fak. UMK a’zolari   Kasb ta’limi 23.09.2013y  2-juftlik 6-05 xona
FAО‘N va M

p.f.n.dots.X.Tojiboyeva

Fizika va astronomiya  kursining boshqa о‘quv predmetlari bilan aloqasi Kaf. A’zolari Fak. UMK a’zolari   F/a 301,302,303-gr 24.09.2013y 1-juftlik
Fizika

p.f.n.dots. X.Maxmudova

Mexanik ish va energiY. Kaf. A’zolari Fak. UMK a’zolari KIAT 101,102 6-K. 26.09.13y. 2 para 6-16 xona
FО‘M          p.f.n. M.Mansurova 7-sinf fizika kursida «Mexanik tebranishlar va tо‘lqinlar» mavzusini о‘qitish metodikasi Kaf. A’zolari Fak. UMK a’zolari  

F/A 304gr , 03.10.13y 3juftlik, Aud.2-12

Pedagogik tadqiqotlar metodikasi

 P.f.d.M. Djorayev

Ilmiy-pedagogik tadqiqot larning tarkibiy tuzilishi Prof M. Mamadazimov va boshqalar 2-kurs magistr 08.10.13. 1-para 2-11 xona

Kosmanavtika asoslari

  P.f.d. M. Mamadazimov Kо‘p impulsli manyovrlar yordamida yо‘ldoshlarni  orbitaga chiqarish. Orbital manyovrlar Prof M Djorayev va boshqalar 3 kurs (FAО‘M).14 .10.13y 1-para , 2-13-xona

Umumiy   fiz.(Mexanika)

F-m.f-n ,Dots.  B.Ibragimov

Jism impl’si implsning saqlanishi qonuni Kaf. A’zolari Fak. UMK a’zolari M.Ashurov

FAО‘M 101-103 gurux 22.10.13y

2-09 soat

1-juftlik

Fizika va astronomiya asoslari

P.f.n.,Dots. T. Rizayev

Mexanik tebranishlar Kaf. A’zolari Fak. UMK a’zolari K/T Mexnat ta’lim  101gr 29.10.13y 3-juftlik. 5-04 xona

Elektromanetizm

P.f.n B. Nurullayev

Kirxgof qoidalari Kaf. A’zolari Fak. UMK a’zolari  F/a 201-202-203gr 29.10.2013y. 4-03 xona

 

Informatika va uni o’qitish metodikasi” kafedrasi professor-o’qituvchilarning 2013-2014 o’quv yili 1-yarim yiligida o’tkaziladigan ochiq darslar rejasi

 

Fan nomi

Ilmiy daraja va unvoni

F.I.SH.

Ma’ruza mavzusi

Taklif etilgan tashqi ekspertlar, ish joyi, lavozimi

Ma’ruza o’tiladigan akademik guruh, kun, joyi

Informatika  va AT p.f.n., dotsent Mamarajabov M.E.   O’zMU,   f-m. f.n., dotsent Xakimov M. Kompyuter grafikasi va uning asosiy tushunchalari.  Corel DRAW grafik prosessorining asosiy imkoniyatlari. 23.10.13 yil MO’M 201-202 guruh 3-13 auditoriya 3-juftlik
Algoritmizasiya va DT dotsent Ashurov M.   “Iste’dod” markazi, p.f.d., professor Abduqodirov A. “Delphi dasturining grafik imkoniyatlari” 11.10.13 yil IO’M 201 guruh, 3-02 auditoriya 3-juftlik
Алгоритмизация ва ЯП p.f.n Nabiullina L.   TATU, p.f.d., professor  Zakirova F. “Языки программирования и их классификация” 21.10.13 yil IO’M 102R guruhi 4-01 auditoriya 2-juftlik