Pedagogika psixologiya

«Pedagogika» kafedrasi professor-о‘qituvchilarining 2013-2014 о‘quv yilining birinchi yarim yilligi uchun ochiq ma’ruzalarni о‘tkazish  jadvali

Fanning

nomi

Ma’ruza muallifi, ilmiy daraja va unvoni

Ma’ruza mavzusi

Taklif

etilgan

tashqi

ekspertlar, lavozimi,

ish joyi

Ma’ruza о‘tadigan akademik guruh, kun, joy va vaqti

О‘zbekiston respublikasi va jahon ta’lim tizimi

dotsent

M.J.Mutalipova

Germaniya ta’lim tizimi

TDIU

p.f.d.

M.Hakimova

20.11.2013.

2-kurs, magistratura

4-35 auditoriya

1- juftlik

Pedagogik konfliktologiya

P.f.n., dotsent v.b.

Axmedova Mukarram Tursunaliyevna

Pedagogik konfliktologiyada tolerantlik tushunchasi

О‘z.DJTU

p.f.d., prof.

O.Musurmonova

28.11.2013.

303-304 guruh

3-30 auditoriya

1- juftlik

 

 «Amaliy psixologiya» kafedrasi professor-о‘qituvchilarining 2013-2014 о‘quv yilining birinchi yarim yilligi uchun ochiq ma’ruzalarni о‘tkazish  jadvali

Fanning

nomi

Ma’ruza muallifi, ilmiy daraja va unvoni

Ma’ruza mavzusi

Taklif

etilgan

tashqi

ekspertlar, lavozimi,

ish joyi

Ma’ruza о‘tadigan akademik guruh, kun, joy va vaqti

Umumiy psixodiagnostika

Psixodiagnostikaning psixometrik asoslari

S.X.Djalilova psixol., f., n.

L.S.Tursunov, psixol., f.n.

201 P 11.10.2013.

4-46

10.30

Psixologiya tarixi

Islom dini va psixologiya

B.M.Botirov psixol.f.n.

G.Qurbonova, psixol., f.n.

101 P 05.10.2013

4-38

09.00

Umumiy psixologiya

Diqqat

D.Maxmudova

dotsent

S.M.To`ychieva, psixol., f.n.

201 P 06.11.2013

4-46

10.30

Umumiy psixologiya

Inson ongi va ongsizlik

N.Xalilova psixol.f.n.

F.I.Xaydarov psixol.f.n.

101 P  2-yarim yillikda

Ijtimoiy psixologiya

Ijtimoiy psixologiyada guruhlar va jamoa muammosi

G.I.Niyazmetova

psixol., f., n.

E.N.Sattarov, psixol., f.n.

201 P  2-yarim yillikda

 

« Psixologiya » kafedrasi professor-о‘qituvchilarining 2013-2014 о‘quv yilining birinchi yarim yilligi uchun ochiq ma’ruzalarni о‘tkazish  jadvali

 

Fanning

nomi

Ma’ruza muallifi, ilmiy daraja va unvoni

Ma’ruza mavzusi

Taklif

etilgan

tashqi

ekspertlar, lavozimi,

ish joyi

Ma’ruza о‘tadigan akademik guruh, kun, joy va vaqti

Umumiy psixologiya

Dotsent N.G.Kamilova

Sezgi

Ps.f.n., dotsent S.M.Tо‘ychiyeva TVXTHMOQTI

Pp 103

18.11.2013

3.44-auditoriya 2-juftlik

Psixologik xizmat

Professor Z.T.Nishonova

Amaliy psixolog faoliyatining asosiy kо‘rinishlari

Ps.f.d. B.M.Umarova TTA

Pp 303-304 20.09.2013

3.30-auditoriya

1-juftlik

Bolalar psixologiya

Dotsent I.G.Gafarova

Psixik taraqqiyot nazariyasi

TDIU “Pedagogika va psixologiya” kafedrasi dotsenti N.X.Lutfullayeva

Pp 203

23.09.2013

3.19 – auditoriya

1-juftlik

Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya

Dotsent N.S.Jо‘rayev

Bilish jarayonlari psixodiagnostikasi

Ps.f.n., dotsent S.M.Tо‘ychiyeva TVXTHMOQTI

Pp 201-202

21.09.2013

3.36 – auditoriya

2-juftlik

Umumiy  psixologiya

Dotsent N.I.Xalilova

Psixologiya tarixi haqida qisqacha ma’lumot

Ps.f.n., dotsent S.M.Tо‘ychiyeva TVXTHMOQTI

Pp 101-102 16.09.2013 4.48-auditoriya 1-juftlik

«Umumiy pedagogika» kafedrasi professor-о‘qituvchilarining 2013-2014 о‘quv yilining birinchi yarim yilligi uchun ochiq ma’ruzalarni о‘tkazish  jadvali

 

Fanning

nomi

Ma’ruza muallifi, ilmiy daraja va unvoni

Ma’ruza mavzusi

Taklif

etilgan

tashqi

ekspertlar, lavozimi,

ish joyi

Ma’ruza о‘tadigan akademik guruh, kun, joy va vaqti

Umumiy pedagogika

Dotsent

Xalikov A.A.

Tarbiyaning umumiy metodlari

Mardonov SH.SH.,

Qori Niyoziy nomidagi О‘zPFITI professori, ped.fanl.dokt.

21.11.2013 y 201,202,203 gurux (tasviriy san’at)

 2-juftlik.

4-zal

Umumiy pedagogika

Dotsent

Ruzmetova X.A.

Ma’naviy-ahloqiy tarbiya

Axmedova M.E. –TDTU, ped.-psixologiya fak.mudiri,

dotsent, ped.fanl.

nomzodi

9.12.2013 y 201,204,205 gurux, ingliz yо‘nalishi (chet tili)

3-juftlik.

 2-22 aud

 

Xotira


Hissiyot